Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

9 tips over een kind krijgen en je geldzaken

Het krijgen van een kind heeft ook financiële gevolgen. Lees de 9 tips over geldzaken die je moet checken bij gezinsuitbreiding.

1. Houd rekening met extra kosten

Het krijgen en opvoeden van kinderen kost geld. Denk bijvoorbeeld aan de eenmalige kosten voor het inrichten van de babykamer, maar ook aan doorlopende kosten: van luiers, kinderopvang, meer boodschappen, hoger energie- en waterverbruik, vakanties, oppas, schoolkosten en een computer tot studiekosten. Mogelijk dalen je inkomsten doordat jullie minder gaan werken. Maak een overzicht van je inkomsten en (verwachte) uitgaven.

2. Vraag kinderbijslag aan

Elke ouder heeft recht op kinderbijslag. Kort na de geboorteaangifte van je kind bij de burgerlijke stand krijg je bericht van de Sociale Verzekeringsbank. Via de website van de Sociale Verzekeringsbank vraag je kinderbijslag aan. Tot je kind 18 jaar is, ontvang je elk kwartaal kinderbijslag. Let op: Heeft je kind van 16 of 17 jaar een bijbaan? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderbijslag.

3. Ga na of je kindgebonden budget krijgt

Gezinnen tot een bepaald inkomen krijgen van de overheid een extra tegemoetkoming in de kosten: het kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en het inkomen van de ouders. Let op: het gaat om het inkomen na aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Lees meer over toeslagen op de website van de Belastingdienst.

4. Kinderopvang en peuterspeelzaal en kinderopvangtoeslag

Als je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Hoeveel toeslag je krijgt hangt af van je inkomen (na aftrekposten) en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Sinds 2018 heb je ook recht op kinderopvangtoeslag als je kind naar een peuterspeelzaal gaat. 

5. Check je andere toeslagen

Houd er rekening mee dat als je nog geen toeslagpartner hebt en samen een kind krijgt je automatisch toeslagpartners wordt. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van je toeslagen zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag. 

6. Kijk naar de regeling voor zwangerschapsverlof

Als je als moeder werkt voor een werkgever dan heb je in principe recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken. Krijg je een uitkering van het UWV, dan heb je recht op een zwangerschapsuitkering. Zelfstandig ondernemers kunnen ook een uitkering krijgen van het UWV. Vraag de zwangerschapsuitkering altijd minimaal drie weken voor de gewenste ingangsdatum aan.

7. Bekijk de regeling voor ouderschapsverlof

Als werkende ouder heb je recht om tijdelijk minder te werken en tijd te besteden aan de zorg voor je kinderen. Dit heet ouderschapsverlof. Je kunt het verlof opnemen totdat een kind 8 jaar wordt. De uren die je aan verlof opneemt, krijg je niet doorbetaald tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met je werkgever. Je pensioenopbouw loopt soms wel volledig door als je ouderschapsverlof opneemt. Dit hangt af van je pensioenregeling. Je houdt met ouderschapsverlof hetzelfde aantal contracturen. Hierdoor kun je na je verlof weer terug naar het aantal uren dat je werkte voordat je het verlof opnam.

8. Check je verzekeringen

Geef de komst van je kind zo snel mogelijk door aan je verzekeraars. Kijk naar de volgende verzekeringen:

  • Zorgverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandverzekering
  • Reisverzekering
  • Levensverzekering
  • Uitvaartverzekering 
  • Ongevallenverzekering

9. Sparen voor je kinderen

Ouders en grootouders kunnen (klein)kinderen geld schenken, bijvoorbeeld om te sparen voor een studie. Ouders kunnen in 2019 hun kind onbelast €5.427 onbelast schenken. Grootouders mogen kleinkinderen dit jaar onbelast €2.173 schenken. Je (klein)kind moet schenkbelasting betalen als je een hoger bedrag schenkt. De hoogte van de schenkbelasting hangt af van hoeveel je kind krijgt en wie schenkt.  

Het vermogen van minderjarige kinderen tel je op bij jouw vermogen. Misschien moet je er vermogensbelasting over betalen.  

Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag je eenmalig een groot bedrag schenken zonder dat zij schenkingsbelasting betalen.  

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina