U bent hier:Home>Regel je pensioen>Nabestaandenpensioen
Thema Regel je pensioen

Nabestaandenpensioen

We hopen natuurlijk dat je gezond blijft. Toch kan het goed zijn om even stil te staan bij de vraag wat je voor je nabestaanden hebt geregeld. Op deze pagina lees je wie er nabestaandenpensioen kan krijgen en wat je moet regelen.  

Wat kun je regelen voor je nabestaanden?

Zorg dat je partner en kinderen goed achterblijven, denk aan je erfenis en kijk naar je pensioen. Op deze pagina (link naar de website van Wijzer in geldzaken) vind je een overzicht van geldzaken waar je aan moet denken in geval van overlijden.

Nabestaandenpensioen voor je partner 

Als je bij je werkgever pensioen opbouwt, heeft je partner vaak recht op nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen gaat meteen in na je overlijden, ook als je de pensioenleeftijd nog niet hebt bereikt.

Daarvoor is het wel belangrijk dat je jouw partner hebt aangemeld bij het pensioenfonds en jouw werkgever, zeker als je samenwoont zonder geregistreerd partnerschap.

Je kunt bij sommige pensioenregelingen het bedrag aan nabestaandenpensioen verhogen door een stukje ouderdomspensioen in te leveren of andersom. Je kunt dit regelen op het moment dat je met pensioen gaat of bij uitdiensttreding. 

Bekijk ook na je pensioendatum regelmatig of jullie alles nog goed geregeld hebben. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je pensioenuitvoerder.

Soms geen of minder nabestaandenpensioen 

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Hou er rekening mee dat het recht op nabestaandenpensioen kan vervallen als je van werkgever wisselt of je baan verliest. Vraag dit na bij het pensioenfonds of check dit in Mijnpensioenoverzicht.nl. Daarnaast stopt bij sommige pensioenregelingen de uitkering als je achtergebleven partner opnieuw gaat samenwonen of trouwen. 

Krijgt je partner genoeg inkomsten?

Check of het pensioen en andere inkomsten voor je partner voldoende zijn om de lasten te kunnen blijven betalen na jouw overlijden. Kan je gezin in het huis blijven wonen en doorgaan met hun leven? Hoe staat het met het spaargeld, wat gebeurt er met de hypotheek na jouw overlijden en wat erft jouw partner? Heb je bepaalde verzekeringen afgesloten die uitkeren na overlijden, zoals een overlijdensrisicoverzekering? Wat heeft jouw partner aan eigen inkomsten, zoals salaris, AOW, toeslagen, en hoe verandert dit als jij zou overlijden? Ook verandert de belastingaangifte.

Soms heeft de achtergebleven partner ook nog recht op een Anw-uitkering van de overheid, indien jouw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en thuiswonende kinderen onder 18 jaar heeft of minimaal 45% arbeidsongeschikt is.

Nabestaandenpensioen voor kinderen (wezenpensioen)

Kinderen van een overleden ouder hebben vaak ook recht op een uitkering van de pensioenuitvoerder. Dit is het wezenpensioen. De voorwaarden voor het wezenpensioen verschillen per pensioenregeling. In veel pensioenregelingen stopt de uitkering als je kind 18 of 21 wordt. Soms loopt het wezenpensioen door tot je kind klaar is met een studie. In het nieuwe pensioenstelsel (link naar de website van de Rijksoverheid) gaat deze leeftijd omhoog naar 25 jaar.

Let op!

Alleen als beide ouders zijn overleden, is er recht een Anw-uitkering van de overheid beschikbaar voor kinderen. Dat betekent dat kinderen geen uitkering krijgen van de overheid als 1 ouder overlijdt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Nabestaandenpensioen voor je ex-partner

Als je een ex-partner hebt, heeft die mogelijk ook recht op een uitkering van je pensioenuitvoerder als jij overlijdt. Dit heet het bijzonder nabestaandenpensioen of bijzonder partnerpensioen. Dat betekent een lager pensioen voor je huidige partner. Kijk in het echtscheidingsconvenant welke afspraken jij en je ex-partner hebben gemaakt.

Waar kan ik terecht met vragen?

U bent hier:Home>Regel je pensioen>Nabestaandenpensioen