Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

Nabestaandenpensioen

Je nabestaanden hebben mogelijk recht op een uitkering van je pensioenuitvoerder als jij overlijdt. Op deze pagina lees je wie er nabestaandenpensioen kan krijgen en wat je moet regelen.  

informatie

Gebruik deze speciale nabestaandentool

Via het Nibud kun je ook deze nabestaandentool invullen. Hiermee krijg je inzicht in wat je (nog) moet regelen of wat er voor jou als nabestaande is geregeld. 

1. Pensioen voor je partner 

Als je bij je werkgever pensioen opbouwt, heeft je partner vaak recht op nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen gaat meteen in na je overlijden, ook als je de pensioenleeftijd nog niet hebt bereikt.

Nabestaandenpensioen bij overlijden voor je pensioendatum 

Het nabestaandenpensioen is meestal de helft van je laatstverdiende salaris. Ben je in het verleden gescheiden? Dan is de kans groot dat je ex-partner (bijzonder) nabestaandenpensioen ontvangt. En dat betekent een lager pensioen voor je huidige partner. Kijk in het echtscheidingsconvenant welke afspraken jij en je ex-partner hebben gemaakt. 

Nabestaandenpensioen na je pensioendatum

Als je overlijdt na je pensioendatum, stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat het nabestaandenpensioen in, tenzij jullie wat anders hebben afgesproken. Bekijk ook na je pensioendatum regelmatig of jullie alles nog goed geregeld hebben. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je pensioenuitvoerder.

Soms geen of minder nabestaandenpensioen 

Hou er rekening mee dat het recht op nabestaandenpensioen kan vervallen als je van werkgever wisselt of je baan verliest. Als jij overlijdt, krijgt je partner in dat geval geen pensioen van de oude pensioenuitvoerder. Daarnaast stopt in sommige regelingen de uitkering als je achtergebleven partner opnieuw gaat samenwonen of trouwen. Ga samen met je partner na hoe het zit met het nabestaandenpensioen. Check ook of het inkomen na je overlijden voldoende is. Werkt je partner ook? Doe dan het zelfde voor het pensioen van je partner.

Krijgt je partner genoeg pensioen?

Check of het pensioen voor je partner voldoende is om de lasten te kunnen blijven betalen. Kan je gezin in het huis blijven wonen en gewoon verder leven? Vergeet hierbij niet na te gaan of je partner recht heeft op bepaalde toeslagen. Dit geldt uiteraard ook voor de situatie dat jouw partner overlijdt en jij eventueel met kinderen achterblijft. Soms heeft de achtergebleven partner ook nog recht op een ANW-uitkering van de overheid.

2. Nabestaandenpensioen voor kinderen (wezenpensioen)

Kinderen van een overleden ouder hebben vaak ook recht op een uitkering van de pensioenuitvoerder. Dit is het wezenpensioen. De voorwaarden voor het wezenpensioen verschillen per pensioenregeling. In veel pensioenregelingen stopt de uitkering als je kind 18 of 21 wordt. Soms loopt het wezenpensioen door tot je kind klaar is met een studie. 

Let op! De (half)wezenuitkering van de overheid is vervallen. Dat betekent dat kinderen geen uitkering meer krijgen van de overheid als een ouder overlijdt. Alleen als beide ouders zijn overleden, is er een Anw-uitkering voor kinderen.

3. Nabestaandenpensioen voor de ex-partner

Als je een ex-partner hebt, heeft die mogelijk ook recht op een uitkering van je pensioenuitvoerder als jij overlijdt. Dit heet het bijzonder nabestaandenpensioen of bijzonder partnerpensioen.

Dit bijzonder nabestaandenpensioen krijgt je ex-partner alleen als in je pensioenregeling staat dat er een partnerpensioen op opbouwbasis is. Is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd? Dan vervalt het partnerpensioen nadat jullie uit elkaar zijn gegaan.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina
Aanmelden Pensioen3daagse 2019
Nabestaandentool

Zorg goed voor elkaar. Vul de nabestaandentool in.

Dit kun jij doen voor jouw pensioen
Wat is je geboortedatum?