Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

Nabestaandenpensioen

Je nabestaanden hebben mogelijk recht op een uitkering van je pensioenuitvoerder als jij overlijdt. Hier lees je wie er nabestaandenpensioen kan krijgen en wat je moet regelen.

1. Pensioen voor je partner 

Als je werknemerspensioen opbouwt, heeft je partner vaak recht op nabestaandenpensioen. Dit gaat meteen in na je overlijden. Ook als je de pensioenleeftijd nog niet hebt bereikt. Voor de hoogte van de uitkering maakt het vaak wel uit of de partner zelf al met pensioen is of niet.

Nabestaandenpensioen voor je pensioendatum 

Het nabestaandenpensioen is meestal de helft van het laatstverdiende salaris van de overledene. Heb je een ex-partner? Dan is de kans groot dat je ex-partner (bijzonder) nabestaandenpensioen ontvangt. En dat betekent een lager pensioen voor je huidige partner.

Nabestaandenpensioen na je pensioendatum

Als je overlijdt na je pensioendatum, stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat het nabestaandenpensioen in, tenzij jullie wat anders hebben afgesproken. Bekijk ook na je pensioendatum regelmatig of jullie alles nog goed geregeld hebben. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je pensioenuitvoerder.

Geen recht op nabestaandenpensioen meer

Houd er rekening mee dat het recht op nabestaandenpensioen vaak vervalt als je van werkgever wisselt of je baan verliest. Als jij overlijdt, krijgt je partner in dat geval geen pensioen van de oude pensioenuitvoerder. Daarnaast stopt in sommige regelingen de uitkering als de overgebleven partner opnieuw gaat samenwonen of trouwen. Ga samen na of de overgebleven partner voldoende inkomsten overhoudt om alle uitgaven te kunnen doen. Vraag aan jullie pensioenuitvoerders hoe het nabestaandenpensioen geregeld is.

Krijgt je partner genoeg pensioen?

Check of het pensioen voor je partner voldoende is om de lasten te kunnen blijven betalen. Kan je gezin in het huis blijven wonen en gewoon verder leven? Vergeet hierbij niet na te gaan of je partner recht heeft op bepaalde toeslagen. Dit geldt uiteraard ook voor de situatie dat jouw partner overlijdt en jij eventueel met kinderen achterblijft. Soms heeft de achtergebleven partner ook nog recht op een ANW-uitkering van de overheid.

2. Nabestaandenpensioen voor kinderen (wezenpensioen)

Kinderen van een overleden ouder hebben vaak ook recht op een uitkering van de pensioenuitvoerder. Dit is het wezenpensioen. De voorwaarden voor het wezenpensioen verschillen per pensioenregeling. In veel pensioenregelingen stopt de uitkering als je kind 18 of 21 wordt. Soms loopt het wezenpensioen door tot je kind klaar is met een studie. 

3. Nabestaandenpensioen voor de ex-partner

Als je een ex-partner hebt, heeft die mogelijk ook recht op een uitkering van je pensioenuitvoerder als jij overlijdt. Dit heet het bijzonder nabestaandenpensioen of bijzonder partnerpensioen.

Dit bijzonder nabestaandenpensioen krijgt je ex-partner alleen als in je pensioenregeling staat dat er een partnerpensioen op opbouwbasis is. Is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd? Dan vervalt het partnerpensioen nadat jullie uit elkaar zijn gegaan.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina
Dit kun jij doen voor jouw pensioen
Wat is je geboortedatum?