U bent hier:Home>Over ons>Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

Internationaal staat financiële educatie hoog op de agenda. In het buitenland wordt de Nederlandse aanpak als voorbeeld gezien. Internationaal onderzoek en goede voorbeelden uit het buitenland kunnen gebruikt worden om de effectiviteit van het platform te vergroten. Wijzer in geldzaken werkt samen met andere internationale organisaties om financiële vaardigheden te verbeteren.

Internationaal netwerk voor financiële educatie

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een samenwerkingsverband van 37 landen, heeft in 2005 het Internationale Netwerk voor Financiële Educatie (INFE) opgericht. INFE werkt met meer dan 280 publieke instellingen uit 125 landen aan kennisdeling, onderzoek en het maken van richtlijnen op het terrein van financiële educatie. Wijzer in geldzaken is actief lid van INFE. Olaf Simonse, hoofd Wijzer in geldzaken, is daarnaast vicevoorzitter van het netwerk en medevoorzitter van twee werkgroepen.

Kiesgroeplanden

Wijzer in geldzaken zet haar kennis en expertise in voor een vijfjarig programma voor zeven kiesgroeplanden (Bulgarije, Kroatië, Georgië, Macedonië, Moldavië, Montenegro en Roemenië). Nederland vertegenwoordigt deze landen in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Doel van het project is om deze landen door technische assistentie te ondersteunen bij de opzet en uitvoering van nationale programma’s op het terrein van financiële educatie. Wijzer in geldzaken werkt hierbij nauw samen met de OESO.

Partner van EUFIN

Wijzer in geldzaken is een van de deelnemende organisatie aan EUFIN, een Europese project ter bevordering van financiële geletterdheid. EUFIN wordt uitgevoerd door vijf landen: België, Estland, Italië, Slowakije en Nederland. Ieder land wordt vertegenwoordigd door een middelbare school, hoger onderwijs en een intermediaire organisatie die zicht bezighoudt met promotie van financiële geletterdheid. EUFIN zal naast een vergelijkend onderzoek naar de financiële geletterdheid in de deelnemende landen, didactisch materiaal ontwikkelen voor middelbare scholen, en een lesmodules over financiële geletterdheid voor studenten van de hogeschool.