Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
U bent hier:Home»Over ons»Organisatie
thema

Organisatie Wijzer in geldzaken

De organisatie van Wijzer in geldzaken bestaat uit een stuurgroep, een programmaraad en een programmabureau.

Erevoorzitter

Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt Koningin Máxima aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld. De Koningin treedt op als speciaal adviseur voor het platform en spreekt met belanghebbenden over de manier waarop financiële zelfredzaamheid kan worden vergroot. Koningin Máxima is betrokken bij de activiteiten van het platform en onderstreept met haar erevoorzitterschap het belang van verantwoord financieel gedrag.

Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.

Stuurgroep

De stuurgroep is het besluitvormend orgaan van het platform en staat onder voorzitterschap van het ministerie van Financiën. De stuurgroep stelt het strategisch actieprogramma vast, bepaalt in operationele jaarplannen de prioriteiten, keurt de begroting goed en stuurt de activiteiten van het platform. Daarnaast spelen de leden van de stuurgroep een belangrijke rol bij het vertalen van de doelstellingen van het platform naar hun eigen organisatie en achterban. Leden van de stuurgroep zijn ambassadeurs van Wijzer in geldzaken naar stakeholders.

De stuurgroep van Wijzer in geldzaken bestaat uit:

 • Joost Smits (voorzitter) - Ministerie van Financiën
 • Eelco Dubbeling - Nederlandse Vereniging van Banken
 • Richard Weurding - Verbond van Verzekeraars
 • Edith Maat  - Pensioenfederatie
 • Nicole Stolk - De Nederlandsche Bank
 • Arjan Vliegenthart - Nibud
 • Jos Heuvelman - Autoriteit Financiële markten

Programmaraad

De programmaraad adviseert de stuurgroep op strategisch niveau. In de programmaraad zijn de partners vertegenwoordigd die niet in de stuurgroep zitting hebben. De programmaraad bestaat uit stakeholders, die vanuit hun expertise, kanalen of middelen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van verantwoord financieel gedrag. Leden van de programmaraad vertalen doelstellingen van het platform naar hun eigen organisatie en achterban.

 • Marianne ten Napel - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Fred van Raaij - Universiteit van Tilburg
 • Youssef Louakili - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Gerjan Huis in 't Veld - Consumentenbond
 • Enno Wiertsema - Adfiz
 • Clody Derksen - Federatie Financieel Planners 
 • Marco Florijn - Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren

Programmabureau

Het programmabureau bereidt plannen voor en coördineert de activiteiten van het platform. Binnen de kaders van jaarplan en begroting heeft het programmabureau het mandaat om activiteiten te initiëren en uit te voeren. Het programmabureau houdt de stuurgroep op de hoogte van de voortgang van deze activiteiten. Het programmabureau is bereikbaar via het contactformulier.