U bent hier:Home>Over ons>Platform Wijzer in geldzaken

Platform Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om mensen in Nederland voor te bereiden op het maken van financiële keuzes. Het platform wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en Nibud. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.

Missie aangescherpt

In 2023 heeft de stuurgroep Wijzer in geldzaken gewerkt aan een strategische heroriëntatie en de koers voor 2024-2026 vastgesteld. De nieuwe missie is dat Wijzer in geldzaken ernaar streeft dat mensen in Nederland financieel voorbereid zijn. Dat betekent dat ze, nu en in de toekomst, in staat zijn om overzicht te vormen en houden over hun persoonlijke financiën, en daarin verantwoorde keuzes te maken, ook bij levensgebeurtenissen. Ook weten zij waar ze terecht kunnen om hier, waar nodig, hulp bij te krijgen.

In die nieuwe missie staat het belang van financiële educatie voorop, met als doel dat alle schoolgaande kinderen en jongeren in Nederland inzicht in en kennis over persoonlijke financiën ontwikkelen door lessen te volgen.

Op jonge leeftijd beginnen met financiële bewustwording is niet voldoende om mensen gedurende hun hele leven te helpen bij het maken van geldkeuzes. Daarom streeft Wijzer in geldzaken ernaar dat iedereen in Nederland betrouwbare informatie weet te vinden over geldzaken in iedere levensfase en bij levensgebeurtenissen.

Tot slot is en blijft het belangrijk om te realiseren dat weten nog geen doen is. Educatie en informatieverstrekking zijn niet altijd voldoende om consumenten te bewegen tot financieel verantwoord gedrag. Wijzer in geldzaken zet zich ervoor in dat consumenten handelingsperspectief hebben, zodat zij verantwoorde financiële keuzes kunnen maken.

Internationale voorbeeld

Internationaal staat financiële educatie hoog op de agenda. In het buitenland wordt de Nederlandse aanpak als voorbeeld gezien. Internationaal onderzoek en goede voorbeelden uit het buitenland kunnen gebruikt worden om de effectiviteit van het platform te vergroten. Wijzer in geldzaken werkt samen met andere internationale organisaties om financiële vaardigheden te verbeteren. Lees meer over onze internationale samenwerking.

U bent hier:Home>Over ons>Platform Wijzer in geldzaken