U bent hier:Home>Kinderen>Je kind gaat studeren: hoeveel draag je bij?
Thema Kinderen

Je kind gaat studeren: hoeveel draag je bij?

Als je kind gaat studeren krijg het te maken met hoge kosten zoals collegegeld, uitgaven aan boeken en misschien ook het huren van een kamer. Hoeveel moet je bijdragen en wat is redelijk? Vijf vragen over de studiebijdrage voor je kind.

Veranderingen studiefinanciering 2023

Vanaf september 2023 wordt de basisbeurs weer ingevoerd in het hoger onderwijs. En er verandert meer, ook voor studenten in het mbo. Kijk voor alle veranderingen en voorwaarden op duo.nl/stufi2023.

1. Wie betaalt de studiekosten?

De overheid gaat ervan uit dat ouders, studenten en de overheid de kosten van studeren samen delen. De overheid draagt bij in de vorm van een lening met een lage rente en in sommige gevallen een gift. Studenten met ouders die weinig verdienen kunnen een aanvullende beurs aanvragen. 

Studiefinanciering per type opleiding

Doet je kind mbo 1 of 2? Dan zijn de basisbeurs, aanvullende beurs en het OV-reisproduct een gift. Bij mbo 3 of 4 is alles een lening die moet worden terugbetaald. Als je kind binnen 10 jaar het diploma haalt dan wordt het een gift. Doet je kind hbo of universiteit? Dan kunnen de aanvullende beurs en OV-reisproduct een gift worden als je kind binnen 10 jaar het diploma haalt.  

Als je er niet uitkomt, kun je ook bellen met DUO (050-5997755), chatten, of een afspraak maken bij een kantoor van DUO (link naar de website van DUO). 

2. Hoe werkt de aanvullende beurs?

Verdien je als ouder niet zoveel? Dan kan jouw kind een aanvullende beurs aanvragen. Dat is soms een gift en soms een lening. Als je kind mbo1 of 2 doet, of het haalt binnen 10 jaar een diploma op mbo3 of mbo 4 of hbo of universiteit, dan hoeft jouw kind de aanvullende beurs niet terug te betalen.

Je hoeft als ouder niet aan je kind te melden wat je verdient. Wanneer je kind een aanvraag indient, dan checkt DUO bij de Belastingdienst welk inkomen de ouders hebben en of jouw kind in aanmerking komt.

Mocht jouw kind al begonnen zijn met studeren en studiefinanciering krijgen, en pas later in het studiejaar de aanvullende beurs aanvragen, dan kun het de aanvullende beurs met terugwerkende kracht krijgen vanaf het begin van het studiejaar.    

3. Ben ik verplicht om te betalen voor mijn kind?

Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen totdat deze 21 zijn. Dat betekent dat je er verantwoordelijk voor bent dat je kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt. Als er een conflict is tussen ouders en kinderen, dan kan je kind in sommige gevallen toch een aanvullende beurs krijgen.

4. Hoeveel krijgen studenten gemiddeld van hun ouders?

Het Nibud heeft studenten gevraagd of hun ouders een bijdrage leveren aan hun studie. Uit dit onderzoek blijkt dat 68 procent van alle studenten geld van hun ouders kreeg. Uitwonende studenten ontvangen gemiddeld €339 per maand, thuiswonende studenten krijgen €109 per maand (Nibud studentenonderzoek 2021).

5. Wat zijn de gevolgen voor je inkomsten?

Als je kind 18 jaar wordt, verminderen de inkomsten van de ouders. De kinderbijslag en het kindgebonden budget stoppen. Als je kind halverwege een kwartaal 18 wordt, krijg je nog voor dat hele kwartaal de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank. 

Het kindgebonden budget wordt maandelijks betaald door de Belastingdienst. Dit stopt met ingang van de maand nadat je kind 18 is geworden. Ook eventuele toeslagen kunnen veranderen, bijvoorbeeld je huurtoeslag. 

Betaal straks mee aan aflossing schuld

Kun je het geld nu niet missen, maar later wel? Je kunt straks misschien meebetalen aan de aflossing van de studieschuld van je kind. Studenten mogen na hun afstuderen maximaal 15 jaar óf maximaal 35 jaar doen over het terugbetalen van een studieschuld. Welke termijn voor jou geldt is afhankelijk van welke terugbetalingsregel voor jou van toepassing is. Zie Schuld terugbetalen: Terugbetalingsregels op de website van DUO.

U bent hier:Home>Kinderen>Je kind gaat studeren: hoeveel draag je bij?