Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

12 vragen over schenkbelasting

Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier twaalf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. We gebruiken de vrijstellingen die gelden in 2020.

1. Wat is een schenking?

Schenken kan in allerlei vormen. Vaak denk je als eerste aan het schenken van geld. Een andere vorm van schenken is als je aan iemand een huis verkoopt onder de marktwaarde. Een schenking is ook iemand renteloos geld lenen zonder dat je opschrijft dat je het bedrag op elk moment kunt terugvragen. Voor de Belastingdienst is iets een schenking als jij iemand iets geeft waardoor die ander rijker wordt en jij armer.

2. Hoeveel schenkbelasting betaal je?

Over een schenking die je ontvangt, moet je schenkbelasting betalen. Hier zijn wel wat uitzonderingen op. De hoogte van de schenkbelasting hangt af van wie je de schenking krijgt en van hoe hoog het bedrag is. Als je een schenking van je ouders krijgt, betaal je minder dan wanneer je van anderen een schenking ontvangt.

Er zijn verschillende vrijstellingen voor schenkbelasting. De vrijstelling mag je aftrekken van het bedrag van de schenking.

informatie

Voorbeeld:

Je krijgt een schenking van €10.000 van je ouders. De vrijstelling is €5.515. Dan betaal je belasting over €4.485
(€10.000 – €5.515). De belasting is € 448 (10% van €4.485).

Welke vrijstellingen er zijn en wanneer die gelden vind je hieronder.

3. Mag de schenker de schenkbelasting betalen?

Als jij een schenking ontvangt, mag de schenker ook in jouw plaats de schenkbelasting betalen. Dat heet “netto” of “vrij van recht” schenken. De schenker betaalt dan meer belasting, omdat het betalen van de belasting ook weer telt als een schenking.

4. Welke vrijstellingen zijn er?

Er bestaan verschillende soorten vrijstellingen.

Algemene vrijstelling:

Je mag van iemand €2.208 per jaar als schenking ontvangen zonder dat je hier belasting over betaalt.

Vrijstelling voor schenking aan kinderen:

Als je geld van je ouders krijgt, hoef je over de eerste €5.515 geen belasting te betalen. Dit bedrag geldt per jaar.

Eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar:

Als je tussen 18 en 40 bent, mag je één keer belastingvrij een hoger bedrag ontvangen van je ouders. Voor 2019 is dit bedrag €26.457. Je ouders kunnen dit bedrag ook aan je partner schenken als je partner tussen 18 en 40 is en jijzelf niet.

Vrijstelling voor dure studie of woning:

Als je het geld gebruikt voor een dure studie of woning, is het bedrag dat je eenmalig mag ontvangen hoger. Voor een studie is dat €55.114 voor een schenking van je ouders. Voor je eigen woning is dat €103.643. Het maakt bij een eenmalige schenking voor je eigen woning niet uit wie de schenking doet.

informatie

Check de vrijstellingen

Op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht van alle vrijstellignen. Geef aan wat je situatie is en je ziet welke vrijstelling geldt en wat de voorwaarden zijn.

5. Moet je schenkingen bij elkaar optellen?

Als je van meerdere personen een schenking krijgt, hoef je deze voor de schenkbelasting niet bij elkaar op te tellen. Alleen als je ouders een schenking doen, moet je deze bij elkaar optellen. Dit geldt ook als je ouders gescheiden zijn.

informatie

Voorbeeld:

Je ouders zijn gescheiden. Je moeder schenkt je € 3.000. In datzelfde jaar krijg je van je vader en zijn nieuwe partner een schenking van elk € 1.500. Voor de schenkbelasting moet je deze bedragen bij elkaar optellen. De totale schenking is dan € 6.000. Dit is meer dan de vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen van € 5.515.
informatie

Voorbeeld:

Een oom schenkt je €1.500. In hetzelfde jaar schenkt je moeder je €3.000. De schenkingen hoeven in dit geval niet bij elkaar te worden opgeteld. Je betaalt geen schenkbelasting. Het bedrag van je oom is namelijk lager dan €2.208 en dat van je moeder is lager dan €5.515.

De schenkingen die vallen onder de eenmalige vrijstellingen die je van één persoon ontvangt, moet je altijd bij elkaar optellen. Schenkingen die vallen onder de jaarlijkse vrijstelling hoeven hier niet bij te worden opgeteld.

6. Welke voorwaarden zijn er voor schenkingen voor een dure studie?

  • De kosten van de studie zijn minimaal € 20.000 per jaar (exclusief levensonderhoud).
  • De schenking loopt via de notaris.
  • Je moet aantonen dat je het geld binnen twee jaar echt aan je studie hebt besteed.
  • Je moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. 
  • Je mag niet eerder al een onbelaste 'grote' schenking hebben gekregen.

In de toekomst heb je geen recht op een andere hoge vrijstelling, bijvoorbeeld voor het kopen van een huis.  

7. Welke voorwaarden zijn er voor schenkingen voor een woning?

  • Je kunt deze vrijstelling alleen gebruiken als je tussen de 18 en 40 jaar oud bent.
  • Verder moet je het geld gebruiken voor het kopen van een woning, het aflossen van de hypotheek, het verbeteren en onderhouden van de woning, het afkopen van erfpacht of het aflossen van een restschuld.
  • Je moet schriftelijk aantonen dat je het geld hiervoor hebt gebruikt.
  • Wil je het geld besteden aan de verbetering van of onderhoud aan je huis? Dan moet je het bedrag uitgeven binnen twee jaar na ontvangst van de schenking.

8. Moet je belastingaangifte doen voor een schenking?

Je moet altijd aangifte doen als je in een jaar meer dan €5.515 van je ouders hebt ontvangen of meer dan €2.208 van een ander. Je kunt online een aangifteformulier invullen. Stuur de aangifte op voor 1 maart van het jaar dat volgt na het jaar waarin je de schenking hebt ontvangen. Krijg je in 2020 een schenking? Doe dan vóór 1 maart 2021 aangifte.

9. Wat betekent een schenking voor de erfbelasting?

Een schenking wordt vaak gedaan als voorschot op de erfenis. Schenkingen zorgen ervoor dat de erfenis lager wordt. Daardoor hoeft er minder erfbelasting te worden betaald. Als de schenker binnen 180 dagen na een schenking overlijdt, wordt de schenking door de Belastingdienst gezien als onderdeel van de erfenis. Je moet dan alsnog erfbelasting betalen over de schenking.

informatie

Let op de belasting in box 3

Let er wel op dat je als ontvanger van een schenking misschien belasting moet betalen over het vermogen. Is het vermogen na de schenking hoger dan €30.846? Dan betaal je jaarlijks vermogensbelasting over het bedrag boven deze grens.

10. Wat is een papieren schenking?

Bij een papieren schenking houdt de schenker het geld. Hij schenkt alleen op papier. Op die manier kun je wel gebruik maken van de vrijstelling van schenkbelasting. Als de schenker dan overlijdt, hoeft er ook minder erfbelasting te worden betaald.

Je moet een papieren schenking wel vastleggen bij de notaris. En de schenker moet elk jaar rente betalen aan de ontvanger. De papieren schenking wordt namelijk gezien als een schuld van de schenker aan de ontvanger. Als er één jaar geen rente wordt betaald, betaal je alsnog over het hele bedrag erfbelasting.

11. Wat is een uitsluitingsclausule?

Als je geld krijgt van je ouders, willen ze vaak dat het geld niet (deels) naar jouw partner gaat bij een scheiding of als je komt te overlijden. Ze kunnen dit voorkomen met een zogenaamde uitsluitingsclausule. De notaris weet hoe dit werkt.

12. Is een uitsluitingsclausule nog steeds nodig met het nieuwe huwelijksrecht?

Wie na 1 januari 2018 trouwt, valt onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Schenkingen en erfenissen blijven van de partner die het schenking of erfenis ontvangt. Ze vallen niet in de gemeenschap van goederen met de huwelijkspartner. Toch is het nog steeds slim om bij een schenking of in een testament een uitsluitingsclausule op te nemen.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina