Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

7 tips bij arbeidsongeschiktheid en ziekte

Arbeidsongeschiktheid heeft vaak grote financiële gevolgen. Waar moet je aan denken als je tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt? Zeven tips op een rij.

1. Zoek uit wat de gevolgen zijn voor je inkomen

Je werkgever betaalt je loon maximaal twee jaar door. Heb je een tijdelijk contract met je werkgever? Dan betaalt je werkgever het loon door tot het einde van het contract. Daarna krijg je vaak geen loon meer. Heb je geen werkgever die je loon doorbetaalt? Dan heb je de eerste twee jaar soms recht op een uitkering via de Ziektewet. Ben je meer dan 2 jaar ziek? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

2. Check je recht op andere verzekeringen

Misschien krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen van je pensioenuitvoerder. Of heb je zelf of via je werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Een variant hierop is de woonlastenverzekering. Daarmee kun je de hypotheeklasten van je huis blijven betalen. Bekijk in de voorwaarden hoe hoog de uitkering is en hoe lang je geld krijgt om de woonlasten te betalen.

3. Kijk naar je zorgverzekering

De basiszorgverzekering vergoedt niet al je zorgkosten. Voor veel zorgkosten kun je je aanvullend verzekeren. Een voorbeeld is behandeling door een fysiotherapeut. Let wel op: de verzekeraar kan bij de aanvullende verzekering eisen stellen. Die eisen zijn afhankelijk van wat je klachten zijn. 

4. Kijk of je in aanmerking komt voor extra voorzieningen of hulp

Als je een beperking hebt, heb je vaak recht op hulp of ondersteuning. Sinds 2015 doe je een aanvraag voor langdurige zorg in principe bij je gemeente. Zij kunnen je ook de weg wijzen als je hulp wilt bij het op orde brengen van je huishoudboekje. Bekijk hier de veranderingen in de WMO.

5. Check je toeslagen en recht op andere subsidies

Door ziekte of arbeidsongeschiktheid gaat je inkomen vaak omlaag. Daardoor heb je mogelijk recht op (andere) toeslagen en subsidies. Denk daarbij aan zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget maar ook aan gemeentelijke regelingen. Reken uit waar je recht op hebt.

6. Denk ook aftrekposten

Als je kosten maakt door je ziekte, dan kun je deze kosten soms aftrekken van de inkomstenbelasting. Je betaalt hierdoor minder belasting of je kunt zelfs geld terug krijgen. Je vindt meer informatie op de website van de Belastingdienst.

7. Kijk naar je pensioen

In veel pensioenregelingen is geregeld dat je pensioenopbouw doorloopt als je arbeidsongeschikt bent. Dit heet premievrijstelling. Vraag bij je pensioenuitvoerder na hoe het in jouw geval zit en kijk naar alle gevolgen voor je pensioenopbouw.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen: