U bent hier:Home>Ziekte en arbeidsongeschikt>8 tips bij arbeidsongeschiktheid
Thema Ziekte en arbeidsongeschikt

8 tips bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid heeft vaak grote gevolgen voor je inkomen en je geldzaken. Waar moet je aan denken als je tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt? We geven je 8 tips om je inkomen en geldzaken goed te regelen.

Op deze pagina

  1. Zoek uit wat de gevolgen zijn voor je inkomen

  Als je langdurig ziek bent dan moet je werkgever jou de eerste 2 jaar minimaal 70% van je loon doorbetalen. Bij sommige werkgevers krijg je 100% van je normale loon. Afspraken hierover staan in je cao of contract. Heb je een tijdelijk contract en loopt je contract af tijdens die 2 jaar? Dan neemt het UWV je loondoorbetaling over.

  Heb je geen werkgever die je loon doorbetaalt? Dan heb je de eerste 2 jaar soms recht op een uitkering via de Ziektewet. Ben je meer dan 2 jaar ziek? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

  2. Check je recht op andere uitkeringen

  Misschien heb je zelf of via je werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Je werkgever kan dat ook via de pensioenregeling hebben geregeld. Je krijgt dan van je pensioenuitvoerder een aanvulling op de WIA-uitkering die je via de overheid krijgt. 

  Sommige mensen hebben een hypotheek met een woonlastenverzekering. Daarmee kun je de hypotheek van je huis blijven betalen. Bekijk in de voorwaarden hoe hoog de uitkering is en hoe lang je geld krijgt om de woonlasten van te betalen.

  3. Kijk naar je zorgverzekering

  Als je ziek bent dan heb je te maken met allerlei zorgkosten. De basiszorgverzekering vergoedt niet alle kosten. Voor veel zorgkosten kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Die aanvullende verzekering betaalt bijvoorbeeld de behandeling door een fysiotherapeut.

  Een zorgverzekeraar is niet verplicht jouw aanvraag voor een aanvullende verzekering te accepteren. Ze kunnen extra eisen stellen en bijvoorbeeld vragen of je al klachten hebt. Bekijk of je verzekeraar die extra eisen stelt. Kom je er niet uit? Bel dan met de zorgverzekeraar. Of vraag iemand om je te helpen. Misschien is overstappen naar een zorgverzekeraar met andere eisen ook een oplossing.

  4. Kijk of je recht hebt op extra voorzieningen of hulp

  Als je een beperking hebt, heb je vaak recht op hulp of ondersteuning. Hier zijn regelingen voor. Bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ga na of je hiervoor in aanmerking komt. 

  5. Check je toeslagen en recht op andere subsidies

  Door ziekte of arbeidsongeschiktheid gaat je inkomen vaak omlaag. Daardoor heb je misschien recht op hogere, of andere, toeslagen en subsidies. Denk daarbij aan zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. Maar ook aan gemeentelijke regelingen. Ga na waar je recht op hebt.

  6. Denk ook aan aftrekposten

  Als je kosten maakt door je ziekte dan kun je deze kosten soms aftrekken van de inkomstenbelasting. Je betaalt hierdoor minder belasting of je kunt zelfs geld terugkrijgen. Hiervoor moet je wel aangifte inkomstenbelasting doen. Bekijk op de website van de Belastingdienst welke zorgkosten je mag aftrekken. Of lees wanneer je aangifte inkomstenbelasting moet doen.

  7. Kijk naar je pensioen

  In veel pensioenregelingen staat dat je pensioenopbouw doorloopt als je arbeidsongeschikt bent. Dit heet premievrijstelling. Vraag bij je pensioenuitvoerder na hoe het in jouw geval zit en kijk naar alle gevolgen voor je pensioenopbouw.

  8. Vraag op tijd om hulp

  Ben je ziek of arbeidsongeschikt en heb je daardoor geldzorgen? Je bent niet alleen. Schakel op tijd hulp in. Er zijn verschillende organisaties die jou willen helpen je geldzaken weer op orde te krijgen.

  U bent hier:Home>Ziekte en arbeidsongeschikt>8 tips bij arbeidsongeschiktheid