Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

7 tips bij arbeidsongeschiktheid en ziekte

Arbeidsongeschiktheid heeft vaak flinke financiële gevolgen. Waar moet je aan denken als je tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt? Zeven tips op een rij.

1. Zoek uit wat de gevolgen zijn voor je inkomen

Je werkgever betaalt je loon maximaal twee jaar door. Als je contract korter dan twee jaar duurt, betaalt je werkgever tot het einde van het contract. Daarna stopt de verplichting tot doorbetaling in principe. Heb je geen werkgever? Dan heb je de eerste twee jaar soms recht op een uitkering via de Ziektewet. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

2. Check je recht op andere verzekeringen

Misschien krijg je een aanvulling op je uitkering van je pensioenuitvoerder of heb je zelf of via je werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Een variant hierop is een woonlastenverzekering. Die betaalt dan je hypotheeklasten. Hoe lang de uitkering loopt en welk deel van de lasten wordt betaald, hangt af van de voorwaarden.

3. Kijk naar je zorgverzekering

Niet alle zorgkosten worden gedekt door de basiszorgverzekering. Voor veel zorgkosten kun je je aanvullend verzekeren. Een voorbeeld is behandeling door een fysiotherapeut. Anders dan bij de basisverzekering, kan de verzekeraar bij de aanvullende verzekering eisen stellen voordat hij je accepteert als verzekerde.

4. Kijk of je in aanmerking komt voor extra voorzieningen of hulp

Als je een beperking hebt, heb je vaak recht op hulp of ondersteuning. Sinds 2015 doe je een aanvraag voor langdurige zorg in principe bij je gemeente. Zij kunnen je ook de weg wijzen als je hulp wilt bij het op orde brengen van je huishoudboekje.

5. Check je toeslagen en recht op andere subsidies

Door de verandering in je inkomen, heb je mogelijk recht op (andere) toeslagen en subsidies. Denk daarbij aan zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget maar ook aan gemeentelijke regelingen. Reken uit waar je recht op hebt.

6. Denk ook aftrekposten

Als je kosten maakt door je ziekte, dan kun je deze kosten soms aftrekken van de inkomstenbelasting. Je betaalt hierdoor minder belasting of je kunt zelfs geld terug krijgen. Je vindt meer informatie op de website van de Belastingdienst.

7. Kijk naar je pensioen

In veel pensioenregelingen is geregeld dat je pensioenopbouw doorloopt als je arbeidsongeschikt bent. Dit heet premievrijstelling. Vraag bij je pensioenuitvoerder na hoe het in jouw geval zit en kijk naar alle gevolgen voor je pensioenopbouw.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen: