U bent hier:Home>Arbeidsongeschikt>7 tips bij arbeidsongeschiktheid
Thema Arbeidsongeschikt

7 tips bij arbeidsongeschiktheid en ziekte

Arbeidsongeschiktheid heeft vaak grote gevolgen voor je inkomen en je geldzaken. Waar moet je aan denken als je tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt?

We geven je 7 tips. Rechts staat een overzicht van de 7 tips.  

1. Zoek uit wat de gevolgen zijn voor je inkomen

Je werkgever betaalt je loon maximaal twee jaar door. Heb je een tijdelijk contract met je werkgever? Dan betaalt je werkgever het loon door tot het einde van het contract. Daarna krijg je vaak geen loon meer.

Heb je geen werkgever die je loon doorbetaalt? Dan heb je de eerste twee jaar soms recht op een uitkering via de Ziektewet. Ben je meer dan 2 jaar ziek? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.


2. Check je recht op andere uitkeringen

Misschien krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen van je pensioenuitvoerder. Of heb je zelf of via je werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten?

Sommige mensen hebben een hypotheek met een woonlastenverzekering. Daarmee kun je de hypotheek van je huis blijven betalen. Bekijk in de voorwaarden hoe hoog de uitkering is en hoe lang je geld krijgt om de woonlasten te betalen.


3. Kijk naar je zorgverzekering

De basiszorgverzekering vergoedt niet al je zorgkosten. Voor veel zorgkosten kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Die aanvullende verzekering betaalt bijvoorbeeld de behandeling door een fysiotherapeut.

Let wel op. Soms stelt een verzekeraar extra eisen bij het afsluiten van de aanvullende verzekering. Die eisen zijn afhankelijk van de vraag of je klachten hebt bij het afsluiten van de verzekering. Bekijk of de verzekeraar die extra eisen stelt. Kom je er niet uit? Bel dan met de zorgverzekeraar. Of vraag iemand om je te helpen. 

4. Kijk of je recht hebt op extra voorzieningen of hulp

Als je een beperking hebt, heb je vaak recht op hulp of ondersteuning. Sinds 2015 doe je een aanvraag voor langdurige zorg bij je gemeente. Zij kunnen je ook de weg wijzen als je hulp wilt bij het op orde brengen van je huishoudboekje. Voor deze voorzieningen of hulp betaal je een eigen bijdrage.

 

5. Check je toeslagen en recht op andere subsidies

Door ziekte of arbeidsongeschiktheid gaat je inkomen vaak omlaag. Daardoor heb je mogelijk recht op hogere of andere toeslagen en subsidies. Denk daarbij aan zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget maar ook aan gemeentelijke regelingen. Ga na waar je recht op hebt.


6. Denk ook aftrekposten

Als je kosten maakt door je ziekte, dan kun je deze kosten soms aftrekken van de inkomstenbelasting. Je betaalt hierdoor minder belasting of je kunt zelfs geld terug krijgen. Hiervoor moet je wel aangifte inkomstenbelasting doen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor het aftrekken van de zorgkosten. Of lees wanneer je aangifte inkomkstenbelasting kunt doen.


7. Kijk naar je pensioen

In veel pensioenregelingen staat dat je pensioenopbouw doorloopt als je arbeidsongeschikt bent. Dit heet premievrijstelling. Vraag bij je pensioenuitvoerder na hoe het in jouw geval zit en kijk naar alle gevolgen voor je pensioenopbouw.

U bent hier:Home>Arbeidsongeschikt>7 tips bij arbeidsongeschiktheid