Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

Overzicht van geldzaken voor ouders van kinderen tot 18 jaar

Op deze pagina geven we een overzicht van geldzaken waar je als ouders aan moet denken als je kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar. Wordt je kind 18? Bekijk dan onze informatiepagina Op jezelf.

Rechts vind je een overzicht van de onderwerpen op deze pagina.

informatie

Wat kost een kind?

We hebben een overzicht gemaakt van wat een kind gemiddeld per maand kost. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van gegevens van het Nibud. Dit overzicht geeft je een idee van de extra kosten die je hebt. Het kan zijn dat jij meer of minder uitgeeft. Bekijk ons overzicht van kosten van minderjarige kinderen.


Checklist voor kinderen van 0 tot 4 jaar

 1. check Vraag kinderopvangtoeslag aan

  Gaat je kind naar een kinderopvang of gastoudergezin? Check dan of je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Maak een proefberekening van het bedrag dat je kunt krijgen. Vraag de kinderopvangtoeslag aan binnen 3 maanden nadat je kind naar de opvang gaat.

 2. check Vraag kinderbijslag aan

  Enkele weken nadat je de geboorte van je kind hebt aangegeven bij de gemeente krijg je een bericht van de Sociale Verzekeringsbank. Dan pas kun je kinderbijslag aanvragen. De kinderbijslag wordt per kwartaal achteraf uitbetaald. Is je kind bijvoorbeeld in februari geboren? Dan krijg je kinderbijslag vanaf 1 april van dat jaar.

 3. check ZEZ-uitkering voor ondernemers en zzp'ers

  Via het UWV kunnen ondernemers en zzp'ers een ZEZ-uitkering aanvragen. De uitkering is voor de ondernemer die is bevallen van het kind. De uitkering is afhankelijk van het aantal gewerkte uren als ondernemer. De uitkering duurt minimaal 16 weken. Meer informatie.

 4. check Samenwoners regelen meteen het ouderlijk gezag

  Als je samenwoont, krijg je niet vanzelf allebei het ouderlijk gezag. Dat moeten jullie aanvragen. Dat kan online of schriftelijk. Download dan dit aanvraagformulier.

 5. check Misschien heb je recht op kindgebonden budget

  Daar heb je recht op als het inkomen en vermogen van jou (en je partner) niet te hoog is. Vaak krijg je automatisch bericht van de Belastingdienst. Maar check het voor de zekerheid zelf. Bekijk de voorwaarden voor het kindgebonden budget. En maak daarna een proefberekening. Vraag het kindgebonden budget aan binnen 9 maanden na afloop van het kalenderjaar.

 6. check Verzeker je kind tegen ziektekosten

  Meld je kind binnen 4 maanden na de geboorte aan bij je zorgverzekeraar. Dan is je kind verzekerd tegen ziektekosten. Je kunt kiezen voor jouw verzekeraar of die van je partner. Je betaalt geen zorgpremie voor je minderjarige kind.

  Tip Meld je kind aan bij de verzekeraar van de ouder die het meest uitgebreid verzekerd is.

 7. check Pas je andere schadeverzekeringen aan

  Heb je een aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering of rechtsbijstandverzekering? Geef ook aan deze verzekeraars door dat je een kind hebt.

 8. check Pas je toeslagen aan als jullie minder gaan werken

  Gaan jullie minder werken na de geboorte van jullie kind? Dan daalt jullie inkomen. Denk aan het aanpassen of aanvragen van de zorgtoeslag en, als je een huis huurt, de huurtoeslag. Kijk ook of je daardoor recht hebt op kindgebonden budget.

 9. check Ben je nog goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid en overlijden?

  Ga na of het bedrag van de overlijdensrisicoverzekering hoog genoeg is om je nabestaanden verzorgd achter te laten. Pas eventueel het verzekerde bedrag aan. Heb je geen overlijdensrisicoverzekering? Denk dan na over het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Check ook wat er gebeurt als je arbeidsongeschikt raakt.

 10. check Begin met sparen voor een studie van je kind

  Veel ouders beginnen meteen na de geboorte van hun kind met sparen voor een studie. Dat kan op heel veel manieren. Als je kort na de geboorte begint, kun je met kleine maandelijkse bedragen een flinke som geld sparen.

 11. check Denk aan de voogdij over je kind als jullie overlijden

  Je kunt 1 of 2 voogden aanwijzen voor het geval jij en je partner overlijden als je kind nog minderjarig is. Je kunt de voogden gratis laten vastleggen in het gezagsregister. De voogdij kun je ook regelen in een testament. Regelen jullie niets? Dan beslist de rechter over de voogdij. Dat gaat vaak in overleg met de familie.

 12. check Meer tips voor als je een kind krijgt

  We hebben nog een aantal tips voor als je een kind krijgt.

 13. check Vraag een paspoort of ID-kaart aan

  Ga je met je kind op reis? Zorg dan voor een paspoort of ID-kaart.De regels voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart verschillen per gemeente. Soms moeten beide ouders mee, soms is een verklaring met een handtekening voldoende. Vraag dit na bij je gemeente. Een ID-kaart kan ook nodig zijn als je kind zorg nodig heeft. Op Rijksoverheid.nl vind je meer informatie over het paspoort of ID-kaart.


Checklist voor kinderen van 4 tot 6 jaar

 1. check Pas de kinderopvangtoeslag aan

  Je kind gaat naar de lagere school. Maak je gebruik van de buitenschoolse opvang? Vraag dan kinderopvangtoeslag aan. Ging je kind hiervoor naar de kinderopvang? Pas de kinderopvangtoeslag dan aan.

 2. check Schoolgeld

  Als je kind naar de basisschool gaat, vragen scholen vaak om schoolgeld. Je bent niet verplicht om dat te betalen. Scholen mogen je kind ook niet uitsluiten van activititeiten als je niet wil of kunt betalen. Bekijk ook deze afspraken die basisscholen hebben gemaakt over schoolgeld.

 3. check Ga je meer werken? Denk aan de toeslagen

  Ga je meer werken nu je kind naar de basisschool gaat? Dan gaat je inkomen vaak omhoog. Dat heeft gevolgen voor de toeslagen. Check je toeslagen en pas ze aan als dat nodig is.


Checklist voor kinderen van 6 tot 10 jaar

 1. check De kinderbijslag gaat omhoog als je kind 6 is

  Daar hoef je zelf niets voor te doen. Je ontvangt het hogere bedrag voor het eerst aan het begin van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je kind 6 jaar wordt. Wordt je kind in mei 6 jaar? Dan krijg je de hogere kinderbijslag op 1 juli. De bedragen en betaaldata vind je op de website van de Sociale verzekeringbank.

 2. check Begin met zakgeld geven

  6 jaar is een goede leeftijd om te beginnen met zakgeld. Het Nibud heeft uitgezocht wat ouders gemiddeld geven. Als je zakgeld geeft, leert je kind omgaan met geld. Gebruik onze Checklist zakgeld.


Checklist voor kinderen van 10 tot 12 jaar

 1. check Zorg dat je kind een eigen betaalrekening heeft

  Veel kinderen hebben vaak al wel een betaalrekening als ze een jaar of 10 zijn. Heeft je kind nog geen eigen betaalrekening? Open dan een betaalrekening voor je kind. Hou de uitgaven van je kind in de gaten en bespreek waaraan ze hun geld besteden.

 2. check Gaat je kind minder uren naar de bso?

  Vaak maken ouders minder gebruik van de buitenschoolse opvang (bso) als hun kinderen ouder worden. Als je minder uren afneemt van de bso, heb je ook minder recht op kinderopvangtoeslag. Is dat bij jullie ook zo? Denk dan aan het wijzigen van de kinderopvangtoeslag.


Checklist voor kinderen van 12 tot 15 jaar

 1. check Zet de kinderopvangtoeslag op tijd stop

  Je hebt recht op kinderopvangtoeslag zolang je kind naar de lagere school gaat (en gebruik maakt van de buitenschoolse opvang). Zet de kinderopvangtoeslag stop zodra je kind naar de middelbare school gaat. Doe je dat niet dan moet je later de toeslag terugbetalen. Je krijgt vaak ook een brief van de Belastingdienst als je kind 12 wordt.

 2. check Kinderbijslag gaat omhoog als je kind 12 wordt

  De hogere kinderbijslag ontvang je voor het eerst in het kwartaal na het kwartaal waarin je kind 12 jaar wordt. Is je kind in februari jarig? Dan krijg je de hogere kinderbijslag in april.

 3. check Aansprakelijkheid voor schade, schulden en boetes

  Als je kind ouder wordt, heeft dat ook gevolgen voor de aansprakelijkheid van je kind voor schade die je kind veroorzaakt, schulden die je kind maakt en boetes die je kind krijgt. Lees meer hierover bij het Juridisch Loket.

 4. check Zorg voor een betaalpas

  Op de middelbare school kan je kind vaak niet betalen met contant geld. Zorg daarom voor een pinpas of een manier om contactloos te betalen. Pinnen en contactloos betalen gaat vaak heel makkelijk. Daardoor verliezen kinderen vaak het financiële overzicht. Bespreek regelmatig samen waaraan het zakgeld is besteed.

 5. check Werk voor kinderen tot 15 jaar

  Kinderen van 12 mogen nog niet werken. Kinderen van 13 en 14 kunnen klusjes doen.

 6. check Kinderen krijgen meer zakgeld en ook kleedgeld

  Als je kind naar de middelbare school gaat, gaan de uitgaven vaak omhoog: even naar de stad, of een bioscoopje pakken met vrienden. Veel kinderen krijgen dan ook meer zakgeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. Vaak gebruiken ouders dit moment om te beginnen met het geven van kleedgeld.

 7. check Heeft of krijgt je kind een telefoon?

  Maak samen goede afspraken over het gebruik en de kosten.


Checklist voor kinderen van 16 tot 18 jaar

 1. check Je kind heeft recht op het minimumjeugdloon

  Vanaf 16-jarige leeftijd mag je kind werken. Je kind heeft recht op het minimumjeugdloon. Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van het minimumloon. Check ook welk werk je kind mag doen.

 2. check Aansprakelijkheid voor schade, schulden en boetes

  Als je kind ouder wordt, heeft dat ook gevolgen voor de aansprakelijkheid van je kind voor schade die je kind veroorzaakt, schulden die je kind maakt en boetes die je kind krijgt. Lees meer hierover bij het Juridisch Loket.

 3. check Geen kinderbijslag bij recht op studiefinanciering

  Start je kind met een opleiding waarbij je kind recht heeft op studiefinanciering? Dan stopt het recht op kinderbijslag, ook als je kind geen studiefinanciering aanvraagt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt bericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs dat je kind een opleiding volgt waarvoor je kind studiefinanciering kan aanvragen. Je ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank een brief over het stopzetten van de kinderbijslag.

 4. check Geen maximum op bijverdiensten van kinderen voor de kinderbijslag

  Sinds 1 januari 2020 kunnen kinderen onbeperkt bijverdienen. Dat heeft geen gevolgen voor de kinderbijslag. Wat dat betekent voor het kindgebonden budget is nog niet duidelijk.

 5. check Als je kind 18 wordt

  Op onze themapagina Op jezelf geven we tips aan kinderen die 18 worden.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina