U bent hier:Home>Overlijden>Erfenis
Thema Overlijden

Erfenis

Een erfenis of nalatenschap is alles wat je achterlaat na je overlijden. Spaargeld, een eigen huis, maar ook kleding, sieraden, meubilair en schulden. Hoe kun je regelen dat jouw spullen terechtkomen bij wie jij wilt en wat gebeurt er met je spullen als je niets regelt? Zeven dingen om te weten over je erfenis.

1. Je hebt geen testament

Zonder testament bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is je partner je erfgenaam. Heb je kinderen? Dan zijn zij ook erfgenaam. Een kind heeft recht op een legitieme portie. Dat is het wettelijk erfdeel van elk kind. De kinderen krijgen het erfdeel niet meteen in handen. Dat gebeurt pas als de langstlevende partner overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt. 

2. Je hebt een testament

Je kunt met een testament bepalen wie je erfgenamen zijn en wat er na je overlijden moet gebeuren. Je kunt speciale bepalingen opnemen voor stiefkinderen, goede doelen steunen of bijzondere zaken regelen als je een eigen bedrijf hebt. Je kunt ook voorkomen dat een partner van een kind van jou erft. Dat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn als je kind gaat scheiden.

3. Een codicil

Met een codicil kun je regelen dat een bezitting met een emotionele waarde naar een bepaald persoon gaat. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een boek, een ring of meubelstuk. Een codicil geldt alleen voor spullen die tot de inboedel behoren. Een codicil moet aan een aantal voorwaarden voldoen.  

4. Een legaat

Wil je geld of een andere bezitting dan je inboedel aan iemand nalaten? Dan kan dat met een legaat. Een legaat neem je op in het testament. Hierin wijs je een bepaalde bezitting of een bedrag toe aan een persoon of een goed doel. Het moet wel duidelijk zijn om welke bezitting het gaat. 

5. Trouwen maakt je erfgenaam

Als je trouwt of een geregistreerd parterschap aangaat, worden jij en je partner elkaars erfgenaam. Dat geldt alleen voor spullen die van jullie samen zijn. Bezittingen die van één van jullie waren, blijven dat ook na jullie huwelijk. Dat komt door het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat op 1 januari 2018 inging. Let op: je kunt ook schulden erven van je partner. 

6. Als je gaat samenwonen

Samenwoners kunnen het beste een testament laten maken bij de notaris. Hierin wijzen ze elkaar als erfgenaam aan. Zonder testament erven de familieleden de bezittingen van de overleden partner. Dat geldt ook voor bezittingen die voor de helft van de langstlevende partner zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk huis. De familieleden van de overleden partner erven de helft van de woning. Naast het testament is het slim om gelijk ook een samenlevingsovereenkomst op te stellen bij de notaris (zie punt 7).

7. Hoogte erfbelasting hangt af van relatie

Over een erfenis moet je erfbelasting betalen. Het bedrag dat je betaalt hangt af van je relatie tot de overledene. Voor partners en kinderen gelden lagere percentages dan voor andere familieleden of mensen zonder familierelatie. Ook hebben gehuwde of geregistreerde partners en kinderen vaak een hogere vrijstelling. Woon je samen? Dan hangt de hoogte van erfbelasting af van wat jullie samen hebben geregeld.  

U bent hier:Home>Overlijden>Erfenis