10 jaar Wijzer in Geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
U bent hier:Home»Overlijden»Erfenis
thema

Erfenis

Een erfenis of nalatenschap is alles wat je achterlaat. Spaargeld, een eigen huis, maar ook kleding, sieraden, meubilair en schulden horen. Hoe kun je regelen dat jouw spullen terechtkomen bij wie jij wilt en wat gebeurt er met je spullen als je niets regelt? Vijf dingen om te weten over je erfenis.

1. Met een testament leg je regels vast 

Je kunt met een testament bepalen wie je erfgenamen zijn en wat er na je overlijden moet gebeuren. Je kunt bijvoorbeeld regelen dat je kinderen je huis niet kunnen verkopen zolang je partner nog leeft en erin woont. Je kunt ook voorkomen dat een partner van een kind van jou erft. Dat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn als je kind gaat scheiden.

2. Geen testament: wet bepaalt 

Zonder testament bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. In eerste instantie zijn dat je partner en kinderen. Als je die niet hebt, zijn dat andere familieleden.

3. Trouwen maakt je elkaars erfgenaam

Als je trouwt worden jij en je partner automatisch elkaars erfgenaam. Als je trouwt in gemeenschap van goederen worden ook al jullie bezittingen van jullie allebei. Bij overlijden van een van de twee is de erfenis de helft van alle bezittingen. Met huwelijkse voorwaarden maak je andere afspraken. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat al jullie bezittingen van voor het huwelijk van jullie zelf blijven. Dat heeft dan ook gevolgen voor de erfenis.

4. Met een samenlevingscontract niet elkaars erfgenaam

Als je samenwoont met een samenlevingscontract, dan ben je niet automatisch elkaars erfgenaam. Wil je dat je partner wel van jou erft, dan moet je dat regelen met een testament.

5. Erfbelasting hangt af van relatie

Over een erfenis moet je erfbelasting betalen. Het percentage dat je betaalt hangt af van je relatie tot de overledene. Voor partners en kinderen gelden lagere percentages dan voor andere familieleden of mensen zonder familierelatie. Ook krijgen zij vaak een hogere vrijstelling.