Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

De jaarlijkse huurverhoging bij een vrijesectorwoning 

Woningverhuurders in de vrije sector mogen de huur elk jaar verhogen. Er gelden alleen minder regels dan bij de sociale woningbouw.

1. Bekijk je huurcontract

Ga na of in je huurcontract iets staat over hoe de verhuurder de jaarlijkse huurverhoging berekent. Sommige verhuurders verwijzen voor de verhoging van de huur naar de inflatiecijfers van het CBS. Andere verhuurders vermelden een ander percentage, bovenop de inflatiecijfers.

informatie

Wat als in je huurcontract niets staat over de huurverhoging?

Dan kan de verhuurder zelf bepalen met hoeveel hij de huur verhoogt. Zorg daarom voor afspraken over de huurverhoging in het huurcontract.

2. Er zijn afspraken over de huurverhoging 

Er kunnen verschillende afspraken worden gemaakt:

  • De verhuurder verwijst naar een bepaalde index. Vaak wordt verwezen naar de inflatiecijfers.
  • De verhuurder gebruikt een vast opslagpercentage. Dan gaat de huur altijd met dit percentage omhoog. De opslag en de index kunnen samenlopen.
  • Markthuurbepaling. Eens in de zoveel jaar vergelijkt de verhuurder de actuele huur met de huurprijzen in de markt. Hij kan daarop de huur verhogen.  

De verhuurder moet zich aan deze afspraken houden. Als hij dat niet doet, moet je naar de rechter om je gelijk te halen.

3. Geen afspraken over de huurverhoging 

In dit geval kan de verhuurder de huurverhoging zelf bepalen. Als je de verhoging niet wilt betalen, kan de verhuurder de rechter vragen om een oordeel over de verhoging. Vindt de rechter de verhoging redelijk, dan moet je die betalen. Je kunt weigeren maar dat betekent wel dat je naar een ander huis moet uitkijken.  

4. Verhoging eens in de twaalf maanden 

De verhuurder mag een keer per jaar de huur verhogen. Dat hoeft niet per se op 1 juli. Het mag voor het eerst twaalf maanden na de ingang van de huur.  

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen: