U bent hier:Home>Coronacrisis en geldzaken>De coronacrisis: overige maatregelen tegen geldzorgen
Thema Coronacrisis en geldzaken

De coronacrisis: overige maatregelen om geldzorgen te voorkomen of te verminderen

Op deze pagina lees je meer over andere maatregelen die zijn genomen vanwege de coronacrisis. Ook deze maatregelen helpen om geldzorgen te voorkomen of om zorgen over geldzaken te verkleinen. Deze pagina is aangepast op 17 mei 2021.

Rechts zie je een overzicht van de maatregelen die op deze pagina staan.

Overheid is milder voor mensen met schulden

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft een brief gestuurd naar deurwaarders. Het CJIB vraagt deurwaarders om zoveel mogelijk met schuldenaren mee te denken over oplossingen. Ook wil het CJIB dat deurwaarders zo min mogelijk beslag leggen op bankrekeningen, salaris, huizen en andere bezittingen. Ook kun je een andere betalingsregeling afspreken of de betaling tijdelijk stopzetten. 

Let op! Heb je nu een betalingsregeling of schuld bij het CJIB? Neem dan eerst contact op voor je stopt met betalen. 


Rente over belastingschuld gaat van 4% naar 0,01%

Heb je uitstel gevraagd voor het opsturen van je aangifte inkomstenbelasting 2019? Dan heb je pas na 1 juli een aanslag van de Belastingdienst ontvangen. Moet je volgens deze aanslag geld betalen aan de Belastingdienst? Dan moet je ook belastingrente betalen. De rente voor de aanslag inkomstenbelasting is vanaf 1 juli 2020 gedaald tot 0,01%. Sinds oktober 2020 is de belastingrente weer op het oude niveau van 4%.


Vergoeding voor eigen bijdrage kinderopvang

De kinderopvang was gesloten in de periode van 16 december 2020 t/m 7 februari 2021. De Buitenschoolse Opvang (BSO) was dicht van 16 december 2020 t/m 18 april 2021.

Ouders die in deze periode de kinderopvang zijn blijven betalen krijgen die kosten vergoed. Dat gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ontvang je kinderopvangtoeslag dan hoef je niets te doen. Je ontvangt rond 22 mei een brief van de SVB over de hoogte van de compensatie. De compensatie zelf wordt rond 28 mei overgemaakt op je bankrekeningnummer. 

De hoogte van de compensatie wordt berekenend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op de zogenaamde peildatum (d.d. 21 februari 2021) bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens sluiten mogelijk niet altijd volledig aan bij de werkelijke situatie. Je kunt bezwaar maken als je het niet eens bent met de gegevens per genoemde peildatum.

Ouders zonder kinderopvangtoeslag

Ontvang je géén kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat je inkomen te hoog is, dan kun je toch in aanmerking komen voor een vergoeding. Dat geldt met terugwerkende kracht ook voor de periode tussen 16 maart en 7 juni 2020 toen de kinderopvang eveneens gesloten was vanwege het coronavirus. Voor beide perioden moet de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang worden aangevraagd. Je kunt de aanvraag doen vanaf 15 mei via de site van de SVB.

Invloed gewerkte uren op hoogte kinderopvangtoeslag

Werkte je door het coronavirus in 2020 minder uren dan je verwachtte? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van je kinderopvangtoeslag. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor je aanspraak hebt op kinderopvangtoeslag in stand.  Let op! Voor 2021 kijkt de Belastingdienst wél weer naar de gewerkte uren. Verandert het aantal uren dat je werkt, bereken dan opnieuw het aantal opvanguren waarvoor je recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Hogere limiet voor contactloos betalen

Je kunt bedragen tot €50 contactloos betalen zonder je pincode te gebruiken. Dat was eerst €25. De limiet voor meerdere betalingen achter elkaar is verhoogd tot €100.

Tegemoetkomingen voor studenten aan mbo, hbo of universiteit

Studenten aan het mbo, hbo en de universiteit komen in aanmerking voor financiële ondersteuning als compensatie voor eventuele studievertraging die zij opgelopen door de coronamaatregelen. Hieronder vind je een overzicht op hoofdlijnen.

  • Er is een vergoeding voor studenten die tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2021 voor het laatst een basisbeurs of aanvullende beurs (hebben) ontvangen en daarna alleen nog maar kunnen lenen. Deze studenten ontvangen tussen €800 en €2.000. Dit bedrag hangt af van de opleiding die je volgt.
  • Studenten die tussen september 2020 en augustus 2021 hun mbo-, hbo- of masterdiploma halen, ontvangen in 2021 eenmalig een vergoeding als compensatie voor eventuele studievertraging. De vergoeding bedraagt tussen €150 en €535. Ook dit bedrag hangt af van de opleiding die je volgt.

Op de website van DUO vind je antwoorden op vragen als:

  • mag ik meer bijverdienen?
  • kan ik meer lenen?
  • wat kan ik doen als ik mijn studieschuld niet meer kan aflossen?

Bekijk de vragen en antwoorden en neem op tijd contact op met DUO als je andere vragen hebt of deze maatregelen je niet helpen.

Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Deze regeling is voor jou als je inkomen dusdanig is gedaald dat je moeite hebt met het opbrengen van de noodzakelijke kosten, maar desondanks niet of onvoldoende in aanmerking komt voor andere coronasteunmaatregelen of het reguliere sociale vangnet. Gemeenten krijgen meer geld om in dergelijke gevallen bijzondere bijstand te verlenen. Bedoeling is dat gemeenten eventuele beperkingen voor toegang en gebruik van de bijzondere bijstand opschorten tot uiterlijk 1 juli 2021.

Precieze invulling van de regeling hangt af van de gemeente waarin je woont. De TONK is met terugwerkende kracht aan te vragen van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De meeste gemeenten hebben hiervoor inmiddels een loket ingericht.