Pensioen3daagse
Een initiatief van
Wijzer in geldzaken
7 t/m 9 november 2023
U bent hier:Home>Pensioen3daagse>Pensioen3daagse>Meest gestelde vragen over pensioen

Meest gestelde vragen over pensioen

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over pensioen. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel je vraag dan via het formulier onderaan deze pagina.

Vragen over belasting in het eerste pensioenjaar

Ik heb een onverwacht hoge naheffing van de belastingdienst gekregen over mijn eerste pensioenjaar. Waarom moet ik opeens meer belasting betalen over mijn pensioen?

Als je meerdere pensioeninkomsten hebt bestaat de kans dat je meer belasting moet afdragen dan er ingehouden wordt. Dat kan twee oorzaken hebben. Door de optelsom van pensioenpotjes komt je verzamelinkomen misschien in een hogere belastingschijf terecht, wat later verrekend wordt met de inkomstenbelasting. Dit kan gebeuren omdat pensioenuitvoerders niet weten wat je verder nog aan uitkeringen ontvangt. Ook kan het voorkomen dat de loonheffingskorting door meerdere uitkeringsinstanties wordt toegepast. Het is dus niet zo dat je meer belasting moet betalen als je met pensioen gaat. In feite heb je gedurende het jaar te weinig betaald. In algemene zin betalen gepensioneerden een lager belastingtarief dan werkenden. Kijk hier voor de actuele tarieven. Meer informatie over de gevolgen van meerdere pensioenuitkeringen is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Hoe voorkom ik dat ik volgend jaar een forse naheffing moet betalen?

Bij het aanvragen van de AOW-uitkering bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en je werkgeverspensioenen wordt gevraagd om een loonheffingsverklaring in te vullen. Op deze verklaring kun je aangeven of er rekening moet worden gehouden met de loonheffingskorting. Het advies is om de heffingskorting te laten verrekenen met de hoogste uitkering. Op deze manier wordt vaak al voorkomen dat je achteraf moet bijbetalen.


Ook kan de bijbetaling worden veroorzaakt doordat je totale pensioen in een hogere belastingschijf valt. Over de eerste belastingschijf (tot ongeveer 35.000) betaal je na je AOW-leeftijd 19,17% belasting, over de volgende schijf (tot ongeveer 70.000) betaal je 37,07% belasting en over het meerdere 49,5%. Wanneer je 3 uitkeringen hebt van 15.000,- dan wordt over alle uitkeringen maximaal 19,17% belasting ingehouden. Maar het totaal is 45.000,- waardoor je over 10.000 37,07% belasting had moeten betalen.


Je kunt daarom ook vragen aan SVB en alle pensioenuitvoerders om geen rekening te houden met de loonheffingskorting. In dat geval ontvangt je iedere maand een lagere uitkering.

Kan ik nu al een inschatting maken van hoeveel ik moet bijbetalen in/na mijn eerste pensioenjaar?

Je kunt een voorlopige aanslag aanvragen. Dan kom je niet voor verrassingen te staan. Een voorlopige aanslag voor volgend jaar aanvragen heeft nog een voordeel. Dan betaal je elke maand een stukje in plaats van in één keer een groot bedrag. Kijk op de site van de Belastingdienst vanaf wanneer je de voorlopige aanslag kunt aanvragen. Ook kun je nu alvast geld opzijzetten zodat je straks makkelijk je aanslag kunt betalen. 

Vragen over de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd

Wanneer krijg ik AOW?

Vroeger kreeg iedereen AOW op 65-jarige leeftijd. Dat is veranderd. Bekijk jouw AOW-leeftijd op www.jouwaowleeftijd.nl

Is de AOW-leeftijd gelijk aan de pensioenleeftijd van mijn pensioenregeling?

Nee, dit is niet altijd het geval. Soms verschillen de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd van elkaar. Kijk voor je AOW-leeftijd op www.jouwaowleeftijd.nl. Je pensioenleeftijd zie je op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Mijn pensioenleeftijd is 68 jaar, mijn AOW gaat eerder in. Wat betekent dit voor mij?

Dat betekent dat je pensioen later ingaat dan je AOW. Je kunt je pensioen vervroegen. Dat heeft wel gevolgen voor de hoogte van je pensioen. Je krijgt dan een lager pensioen. Je kunt ook gewoon doorwerken tot je nieuwe pensioendatum. Dat heeft geen gevolgen voor de AOW. Die gaat gewoon in.  

 Vragen over eerder met pensioen gaan

Ik wil eerder met pensioen dan mijn AOW-leeftijd. Kan dat?

Bij veel pensioenregelingen kun je eerder met pensioen. Voor elk jaar dat je eerder stopt met werken, ontvang je levenslang 5% tot 8% minder pensioen. Stop je bijvoorbeeld twee jaar eerder met werken? Dan krijg je 10% tot 16% minder pensioen dan wanneer je doorwerkt tot je pensioendatum.

Op MijnPensioenoverzicht.nl kun je zien wat er met je pensioen gebeurt als je twee jaar eerder stopt met werken.  

De AOW kun je niet eerder laten ingaan. 

Ik wil graag minder werken en mijn pensioen voor een deel laten ingaan. Kan dat?

Vaak kun je met deeltijdpensioen. Informeer bij je pensioenuitvoerder naar de mogelijkheden. Deeltijdpensioen heeft wel gevolgen voor de hoogte van je pensioen als je helemaal stopt met werken. Je krijgt minder dan wanneer je niet kiest voor deeltijdpensioen. 

Mag ik bijverdienen als ik eerder met pensioen ga?

Dat hangt van je AOW-leeftijd af en de leeftijd waarop je met pensioen bent gegaan:

 • Ga je binnen 5 jaar voor je AOW-leeftijd met (deeltijd)pensioen? Dan kun je onbeperkt bijverdienen naast je pensioen zonder dat dit vervelende gevolgen heeft. Je betaalt natuurlijk wel belasting over je verdiensten.
 • Ga je meer dan 5 jaar voor je AOW-leeftijd met (deeltijd)pensioen? Dan kan bijverdienen wel vervelende gevolgen hebben voor je pensioen. Neem dan contact op met je pensioenuitvoerder. 

Vragen over een aanvulling op je pensioen of AOW

Wat kan ik doen om een AOW-gat te overbruggen?

Je kunt verschillende dingen doen:

 • Geld sparen op een spaarrekening of geld beleggen.
 • Je pensioen eerder laten ingaan.
 • De hoogte van je pensioen laten variëren*.

* Bij veel pensioenregelingen kun je de hoogte van het pensioen laten variëren. Je ontvangt de eerste jaren een hoger pensioen dan op latere leeftijd. Ook is het bij veel uitvoerders mogelijk om te kiezen voor een AOW-overbruggingspensioen. Wil je weten of dat bij jouw pensioen kan? Neem dan contact op met je pensioenuitvoerder.

Heb je geen mogelijkheid om het AOW-gat te overbruggen? Dan kun je overbruggingsregeling (OBR) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Kijk op de website van de SVB of je een OBR kunt krijgen en hoeveel deze ongeveer is.   

Hoeveel mag ik bijverdienen als ik met pensioen ben?

Dat hangt van je AOW-leeftijd af:

 • Ga je binnen 5 jaar voor je AOW-leeftijd met (deeltijd)pensioen? Dan kun je onbeperkt bijverdienen naast je pensioen zonder dat dit vervelende gevolgen heeft. Je betaalt natuurlijk wel belasting over je verdiensten.
 • Ga je meer dan 5 jaar voor je AOW-leeftijd met (deeltijd)pensioen? Dan kan bijverdienen wel vervelende gevolgen hebben voor je pensioen. Neem dan contact op met je pensioenuitvoerder.  
 • Ontvang je AOW? Dan mag je bijverdienen zoveel je wil. 

Werk je in loondienst? Vraag je werkgever dan om geen loonheffingskorting toe te passen. En misschien kom je door je bijverdiensten in een hoger belastingtarief. Hou er rekening mee dat je extra belasting moet betalen oer je inkomsten.

Hoe weet ik of ik straks voldoende pensioen heb?

Je pensioen kan bestaan uit vijf onderdelen: AOW, werknemerspensioen, een lijfrente, vermogen en misschien blijf je wel deels doorwerken. Dat is de Pensioenschijf van vijf. Wil je zelf je Pensioenschijf van vijf berekenen en nagaan of je inkomen straks voldoende is? Bekijk dan de informatie over de Pensioenschijf van vijf. 

Hoe kan ik mijn pensioen aanvullen?

Je kunt op verschillende manieren je pensioen aanvullen:

 • Lijfrenteverzekering of bankspaarproduct
 • Zelf sparen of beleggen
 • Je hypotheek aflossen
 • De overwaarde van je huis verzilveren
 • Werken naast je pensioen

Bekijk de tips op Wijzer in geldzaken en ga na welke mogelijkheid het beste bij je past. Begin zo vroeg mogelijk met nadenken over het aanvullen van je pensioen.

Vragen over pensioenrechten en het Pensioenakkoord 2019

Mijn pensioenuitvoerder stopt er mee. Mijn pensioen gaat over naar een ander pensioenfonds. Behoud ik mijn rechten?

Nee, je behoudt niet altijd je rechten. Bij een liquidatie van een pensioenfonds in onderdekking is het mogelijk dat je pensioen gekort wordt, Het is dan mogelijk dat je een deel van je rechten kwijtraakt, In alle andere gevallen verlies je geen rechten bij de overdracht van je pensioen naar een ander pensioenfonds.

Hoe zit het met de korting op het pensioen?

Soms denken pensioenfondsen na over de vraag of ze het pensioen moeten verlagen of niet. Die verlaging wordt ook wel 'korting' genoemd. De afgelopen jaren was die vraag bij veel fondsen actueel. Maar doordat de rente stijgt en de rekenregels voor pensioenfondsen zijn versoepeld is de kans een stuk kleiner geworden dat op pensioenen moet worden gekort. Lees meer over het korten op pensioen.

Waarom denken pensioenfondsen na over de korting op het pensioen?

Als pensioenfondsen moeten nadenken over het korten op pensioen komt dat (vooral) door de lage rente, maar ook doordat inwoners van Nederland gemiddeld steeds ouder worden. Het grote vermogen van de pensioenfondsen weegt niet op tegen de lage rente en de hogere gemiddelde leeftijd van de inwoners van ons land. Volgens de wet moeten de pensioenfondsen dan het pensioen verlagen. Lees meer over het korten op pensioen.

Hoe staat het met het Pensioenakkoord 2019?

In juni 2019 bereikten de regering, werkgevers en werknemers het Pensioenakkoord 2019. Hierin staan verschillende afspraken over de toekomst van pensioen in Nederland. Zo komt er een ander pensioenstelsel en mogelijk een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog dan eerder was afgesproken. Op onze pagina over het pensioenakkoord lees je over de laatste stand van zaken. 

Vragen over mijnpensioenoverzicht.nl

Wat kan ik allemaal vinden op mijnpensioenoverzicht.nl?

Je kunt op mijnpensioenoverzicht.nl zien hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd. Ook zie je wat je later aan pensioen krijgt. Je kunt ook nagaan wat er met je pensioen gebeurt als je bijvoorbeeld overlijdt, arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt. Hiervoor klik je op Als mijn situatie verandert.

Zijn de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl bruto- of nettobedragen?

Je kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl kiezen tussen een brutobedrag per jaar en een nettobedrag per maand. Zo kun je de hoogte van je pensioen straks gemakkelijk vergelijken met je inkomen van nu:

 • Het brutopensioen per jaar kun je vergelijken met de jaaropgaaf van bijvoorbeeld je werkgever.
 • Het nettopensioen per maand kun je vergelijken met het netto-inkomen dat je nu elke maand op je bankrekening krijgt.
Hoe kom ik achter de contactgegevens van vroegere pensioenuitvoerders?

Ook hiervoor kun je terecht op mijnpensioenoverzicht.nl:

 1. Log-in met je DigiD op mijnpensioenoverzicht.nl.
 2. Geef aan of je een partner hebt of alleenstaand bent.
 3. Scroll naar beneden naar 'mijn pensioen'
 4. Klik op 'je ontvangt vanaf jaar'
 5. Klik vervolgens op het tabje 'pensioen'
 6. Klik daarna onder het desbetreffende uitvoerder op 'contactgegevens'.

Vragen over pensioen en levensgebeurtenissen

Ik zit in de WW. Bouw ik nog werknemerspensioen op?

Nee. Als je een WW-uitkering ontvangt, stopt bij de meeste uitvoerders de opbouw van je pensioen. Bij sommige uitvoerders loopt je pensioenopbouw nog gedeeltelijk door. Ook kun je er soms voor kiezen om je pensioenopbouw door te laten gaan. Dan betaal je alle premie voor het pensioen zelf. Wil je dat, of wil je meer informatie? Bel of mail dan de pensioenuitvoerder van je laatste werk. Je blijft wel AOW opbouwen als je geen werk meer hebt.

Op Wijzer in geldzaken vind je meer informatie over de gevolgen van ontslag voor je pensioen.  

Ik ben arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Dat hangt af van je pensioenregeling. Bij veel pensioenregelingen gaat de pensioenopbouw voor een deel of helemaal door. Wil je weten hoe dat bij jouw pensioenregeling zit? Neem dan contact op met je pensioenuitvoerder. Lees meer over pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Wat ontvangen mijn nabestaanden na mijn overlijden?

Dat kun je zo te weten komen:

 1. Ga naar Mijnpensioenoverzicht.nl. Hiervoor heb je een DigiD nodig.
 2. Vul in wat je levenssituatie is.
 3. Klik op 'Als mijn situatie verandert'.
 4. Klik op 'Als ik overlijd'.

Dan zie je wat je nabestaanden ontvangen als je 'nu' overlijdt en als je overlijdt als je werkloos bent. Bekijk of dit genoeg is of dat je nog wat moet regelen. Meer weten? Kijk op Wijzeringeldzaken.nl.

Ik ga samenwonen. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Als je gaat samenwonen, is het belangrijk dat je aan je pensioenuitvoerder doorgeeft dat je een partner hebt. Zo kun je regelen dat je partner een nabestaandenpensioen krijgt als jij overlijdt. Maar let op. Vaak moet je wel aan de voorwaarden voldoen. De meeste pensioenuitvoerders willen dat je een notariële samenlevingsovereenkomst hebt. Bekijk de voorwaarden in de pensioenreglement. Lees meer over samenwonen en pensioen.

We verwachten een kind. Wat betekent dat voor ons pensioen?

Zorg ervoor dat de pensioenuitvoerder weet dat jullie een kind hebben. Dat is belangrijk voor het wezenpensioen als een van jullie overlijdt. 

De meeste mensen gaan minder uren werken als ze een kind hebben. Gaan jullie dat ook doen? Dat betekent vaak dat je minder gaat verdienen. En dat betekent vaak ook minder pensioen later. Ga na wat minder werken betekent voor je ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

Vragen over echtscheiding en pensioen

Ik ben jaren geleden gescheiden. Heb ik nog recht op pensioen van mijn ex-partner?

Dat hangt af van de datum waarop jij en je ex-partner uit elkaar gingen. Was dat voor 1 mei 1995? Dan gelden andere regels dan bij een scheiding na die datum.

Bij een scheiding na 30 april 1995 geldt de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Door die wet heeft elke partner recht op de helft van het werknemerspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Ook heeft de partner recht op het gehele partnerpensioen. Je kunt in de huwelijkse voorwaarden, partnerschapvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant andere afspraken maken.

Heb je binnen twee jaar na de scheiding de Mededeling scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen opgestuurd naar de pensioenuitvoerder? Dan ontvangt elke partner het pensioen rechtstreeks op de eigen bankrekening. Heb je dat niet gedaan? Dan moet de ene ex-partner een deel van het pensioen doorbetalen aan de ander.

Mijn partner en ik gingen enkele jaren terug uit elkaar. Ik heb recht op een deel van het ouderdomspensioen. Wanneer gaat dit ouderdomspensioen in?

Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum van je ex-partner. Besluit je ex-partner langer door te werken dan ontvang je dit pensioen later. 

Je kunt met je ex-partner andere afspraken hebben gemaakt over de verdeling van het pensioen. Dat staat in de papieren bij je echtscheiding (echtscheidingsconvenant). Je kunt ook andere afspraken hebben gemaakt bij je huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Moet ik na onze scheiding nog iets doen voor de verdeling van het pensioen?

Ja. Je moet binnen twee jaar na de scheiding de Mededeling scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen opsturen naar de pensioenuitvoerder. Dan ontvangt elke partner het pensioen rechtstreeks op de eigen bankrekening. Doe je dat niet? Dan moet de ene ex-partner een deel van het pensioen doorbetalen aan de ander. Dat levert soms vervelende situaties op.

Mijn partner en ik gaan scheiden. Wat moeten we doen met ons pensioen?

Het is belangrijk dat jullie samen afspraken maken over wat jullie met de verdeling van het pensioen doen. Kijk hiervoor op onze pagina over pensioen en scheiding

Vragen over wonen of gewoond hebben in het buitenland 

Ik ga binnenkort met pensioen en woon sinds kort in het buitenland. Ontvang ik dan ook AOW?

Ja, ook dan ontvang je AOW. Hoe je de AOW aanvraagt, hangt af van het land waarin je woont. Bekijk hiervoor de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl en zoek op de woorden ‘AOW buitenland’. Wil je weten hoeveel AOW je krijgt? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Ik woon in het buitenland. Bouw ik dan AOW op?

Dat hangt af van waar je werkt, voor wie je werkt en hoe lang je in het buitenland werkt. Je bouwt AOW op als je:

 • in Nederland werkt
 • in het buitenland voor de Nederlandse overheid werkt
 • tijdelijk voor een Nederlandse werkgever in het buitenland werkt
 • in het buitenland studeert

Woon en werk je in het buitenland? Dan heb je misschien in dat land recht op een uitkering die vergelijkbaar is met de AOW.  

Dit zijn de regels op hoofdlijnen. Wil je weten hoe in het buitenland wonen in jouw situatie uitpakt? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl of neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank. www.svb.nl

Je kunt je vrijwillig verzekeren voor de AOW als je in het buitenland woont. Dan bouw je toch AOW op. Dat kost uiteraard geld. Vrijwillig verzekeren kan tot 1 jaar na je vertrek uit Nederland. Meer weten? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank

Ik heb een tijd in het buitenland gewoond. Heb ik toen AOW opgebouwd?

Dat hangt af van waar je werkte, voor wie je werkte en hoe lang je in het buitenland werkte. Je hebt AOW opgebouwd als je:

 • in Nederland werkte,
 • in het buitenland voor de Nederlandse overheid werkte,
 • tijdelijk voor een Nederlandse werkgever in het buitenland werkte
 • in het buitenland studeerde

Woonde en werkte je in het buitenland? Dan heb je misschien in dat land recht op een uitkering die vergelijkbaar is met de AOW. Dat kun je navragen bij de overheid in het land waar je toen woonde.  

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel AOW je krijgt.

Meest gestelde vragen door werkgevers

Wat is de Pensioen3daagse?

De Pensioen3daagse is een initiatief Wijzer in geldzaken. Tijdens de Pensioen3daagse, die ieder jaar plaatsvindt, vragen onder andere pensioenuitvoerders, werkgevers en adviseurs aandacht voor pensioen. Zij worden daarbij maximaal ondersteund door de online toolkit met pensioencommunicatiemiddelen. Voor social media hebben we een speciale toolkit gemaakt.

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen.  

Kan mijn organisatie meedoen?

Iedere organisatie kan meedoen aan de Pensioen3daagse. Hoe meer werknemers, consumenten en deelnemers aan pensioenregelingen te weten komen over pensioen hoe beter!

Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden?

Je kunt je aanmelden via deze link. Je ontvangt daarna een bevestiging inclusief een link om gratis promotiemateriaal te bestellen! 

Wat zijn de voordelen voor mijn organisatie om mee te doen aan de Pensioen3daagse?

Moet mijn activiteit plaats vinden tijdens de Pensioen3daagse?

Aan welk soort evenement moeten we denken?

Wat zijn de voordelen om mee te doen?
 • Het draagt bij aan goed werknemerschap. Je helpt jouw werknemers met hun pensioen.
 • Je wordt genoemd bij deelnemende partijen op www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse
 • Je kunt gratis promotiemateriaal bestellen om op een laagdrempelige manier het hele jaar door aandacht te besteden aan pensioen.
 • Werknemers raken meer bewust van pensioen en de eigen verantwoordelijkheid die zij hier in hebben.
 • Door deel te nemen aan de Pensioen3daagse lift je mee met de landelijke campagne van Wijzer in geldzaken.
Moet mijn activiteit plaatsvinden tijdens de Pensioen3daagse?

Tijdens de Pensioen3daagse worden door heel het land activiteiten georganiseerd om werknemers, consumenten en deelnemers te informeren over hun pensioen. Lukt het niet om tijdens de Pensioen3daagse een activiteit te organiseren? Dat is geen probleem. De middelen van de online toolkit met presentaties, handige pensioentools en animaties zijn het hele jaar beschikbaar. Daarnaast kun je altijd promotiemateriaal (placemats, posters, flyers en pepermuntjes) bestellen. Voor eventuele vragen kun je mailen naar info@wijzeringeldzaken.nl.

Aan welk soort evenement moeten we denken?

In principe juicht de Pensioen3daagse alle initiatieven toe op het gebied van pensioencommunicatie. Bekijk de voorbeelden van activiteiten die je kunt organiseren. Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op. Wijzer in geldzaken denkt graag met je mee: info@Wijzeringeldzaken.nl

Het antwoord op jouw vraag niet gevonden?

In samenwerking met Adfiz-adviseurs maken we gebruik van hun methode om mensen met pensioenvragen op weg te helpen. Je kunt hieronder je vraag vrijblijvend stellen. Daarna wordt je vraag voorgelegd aan een aantal adviseurs bij jou in de buurt. Je kunt meerdere antwoorden op je vraag ontvangen (maximaal 3). De adviseurs ontvangen jouw contactgegevens niet. Natuurlijk kun je zelf wel kiezen om na een antwoord contact te zoeken met de adviseur.

U bent hier:Home>Pensioen3daagse>Pensioen3daagse>Meest gestelde vragen over pensioen