Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
U bent hier:Home»Geldzaken door het jaar»11 vragen over schenkbelasting
thema

11 vragen over schenkbelasting

Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken.

Elf vragen en antwoorden over schenkbelasting

1. Wat is een schenking?

Bij een schenking denk je in eerste instantie natuurlijk aan het geven van geld aan iemand. Maar ook in andere gevallen kan er sprake zijn van een schenking. Bijvoorbeeld als je iemand een huis verkoopt onder de marktwaarde, of als je iemand geld leent zonder daarvoor rente te vragen. Voor de Belastingdienst is iets een schenking als jij iemand iets geeft waardoor die ander rijker wordt en jij armer.

2. Hoeveel schenkbelasting betaal je?

Over een schenking die je ontvangt, moet je schenkbelasting betalen. Hier zijn wel wat uitzonderingen op. De hoogte van de schenkbelasting, hangt af van wie je de schenking krijgt en van hoe hoog het bedrag is. Als je een schenking van je partner of ouders krijgt, betaal je minder dan wanneer je van anderen een schenking ontvangt.

Er zijn verschillende vrijstellingen voor schenkkbelasting. De vrijstelling mag je aftrekken van het bedrag van de schenking.

informatie

Voorbeeld:

Je krijgt een schenking van €10.000 van je ouders. De vrijstelling is €5.320. Dan betaal je belasting over €4.680 
(€10.000 – €5.320). De belasting is € 468 (10% van €4.680).

Welke vrijstellingen er zijn en wanneer die gelden vind je hieronder.

3. Mag de schenker de schenkbelasting betalen?

Als jij een schenking ontvangt, mag de schenker ook in jouw plaats de schenkbelasting betalen. Dat heet “netto” of “vrij van recht” schenken. De schenker betaalt dan meer belasting, omdat het betalen van de belasting ook weer telt als een schenking.

4. Welke vrijstellingen zijn er?

Er bestaan verschillende soorten vrijstellingen.

Algemene vrijstelling:

Je mag van iemand € 2.129 per jaar als schenking ontvangen zonder dat je hier belasting over betaalt.

Vrijstelling voor schenking aan kinderen:

Als je geld van je ouders krijgt, hoef je over de eerste €5.320 geen belasting te betalen. Dit bedrag geldt per jaar.

Eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar:

Als je tussen 18 en 40 bent, mag je één keer belastingvrij een hoger bedrag ontvangen van je ouders. Voor 2018 is dit bedrag € 25.449. Dit geldt ook als je partner tussen 18 en 40 is en jijzelf niet.

Vrijstelling voor dure studie of woning:

Als je het geld gebruikt voor een dure studie of woning, is het bedrag dat je eenmalig mag ontvangen hoger. Voor een studie is dat €53.016 voor een schenking van je ouders. Voor je eigen woning is dat €100.000. Het maakt bij een eenmalige schenking voor je eigen woning niet uit wie de schenking doet.

5. Moet je schenkingen bij elkaar optellen?

Als je van meerdere personen een schenking krijgt, hoef je deze voor de schenkbelasting niet bij elkaar op te tellen. Alleen als je ouders een schenking doen, moet je deze bij elkaar optellen. Dit geldt ook als je ouders gescheiden zijn.

informatie

Voorbeeld:

Je ouders zijn gescheiden. Je moeder schenkt je € 3.000. In datzelfde jaar krijg je van je vader en zijn nieuwe partner een schenking van elk € 1.500. Voor de schenkbelasting moet je deze bedragen bij elkaar optellen. De totale schenking is dan € 6.000. Dit is meer dan de vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen van € 5.320.
informatie

Voorbeeld:

Een oom schenkt je €1.500. In hetzelfde jaar schenkt je moeder je €3.000. De schenkingen hoeven in dit geval niet bij elkaar te worden opgeteld. Je betaalt geen schenkbelasting. Het bedrag van je oom is namelijk lager dan €2.129 en dat van je moeder is lager dan €5.320.

De schenkingen die vallen onder de eenmalige vrijstellingen die je van één persoon ontvangt, moet je altijd bij elkaar optellen. Schenkingen die vallen onder de jaarlijkse vrijstelling hoeven hier niet bij te worden opgeteld.

6. Welke voorwaarden zijn er voor schenkingen voor een dure studie?

De kosten van de studie moeten minimaal € 20.000 per jaar zijn (exclusief levensonderhoud). Je moet de schenking vastleggen bij de notaris en je moet kunnen aantonen dat je het geld binnen twee jaar echt aan de studie hebt besteed. Verder moet je tussen de 18 en 40 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling. 

7. Welke voorwaarden zijn er voor schenkingen voor een woning?

Je kunt deze vrijstelling ook alleen gebruiken als je tussen de 18 en 40 jaar oud bent. Verder moet je het geld gebruiken voor het kopen van een woning, het aflossen van de hypotheek, het verbeteren en onderhouden van de woning, het afkopen van erfpacht of het aflossen van een restschuld.

Je moet ook schriftelijk kunnen aantonen dat je het geld hiervoor hebt gebruikt. Als je het geld gebruikt voor verbetering van of onderhoud aan de woning, dan moet je dit uitgeven in het jaar dat je de schenking ontvangt, of in de twee kalenderjaren daarna.

8. Moet je belastingaangifte doen voor een schenking?

Als je in een jaar meer dan €5.320 van je ouders hebt ontvangen of meer dan €2.129 van een ander, moet je altijd aangifte doen. De belastingdienst heeft hier een speciaal formulier voor. Je moet aangifte doen voor 1 maart van het jaar nadat je de schenking hebt ontvangen. Als je in 2017 een schenking ontvangt, moet je dus vóór 1 maart 2018 aangifte doen.

9. Wat betekent een schenking voor de erfbelasting?

Een schenking wordt vaak gedaan als voorschot op de erfenis. Schenkingen zorgen ervoor dat de erfenis lager wordt. Daardoor hoeft er minder erfbelasting te worden betaald. Let er wel op dat je belasting moet betalen over je vermogen. Als je vermogen na de schenking hoger is dan €25.000, betaal je jaarlijks vermogensbelasting over het bedrag boven deze grens.

Als de schenker binnen 180 dagen na een schenking overlijdt, wordt de schenking door de Belastingdienst gezien als onderdeel van de erfenis. Je moet dan alsnog erfbelasting betalen over de schenking.

10. Wat is een papieren schenking?

Bij een papieren schenking houdt de schenker het geld. Hij of zij schenkt alleen op papier. Op die manier kun je wel gebruik maken van de vrijstelling van schenkbelasting. Als de schenker dan overlijdt, hoeft er ook minder erfbelasting te worden betaald.

Je moet een papieren schenking wel vastleggen bij de notaris. En de schenker moet elk jaar rente betalen aan de ontvanger. De papieren schenking wordt namelijk gezien als een schuld van de schenker aan de ontvanger. Als er één jaar geen rente wordt betaald, betaal je alsnog over het hele bedrag erfbelasting.

11. Wat is een uitsluitingsclausule?

Als je geld krijgt van je ouders, kan het zijn dat zij niet willen dat het geld (deels) naar jouw partner gaat bij een scheiding of als je komt te overlijden. Ze kunnen dit voorkomen met een zogenaamde uitsluitingsclausule. De notaris weet hoe dit werkt.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina