Thema

Enkele resultaten uit de laatste meting (juni 2023)

  • Een minder groot deel van de Nederlanders maakt zich zorgen over de energierekening. Waar in december 2022 nog bijna de helft (48%) van de Nederlanders zich hier zorgen over maakte, en het in maart 2023 al gedaald was naar ongeveer een derde (32%), is het nu iets meer dan een vijfde (22%).
  • In het laatste kwartaal maken ook minder Nederlanders zich geldzorgen over zorgkosten (27% in maart 2023 en 22% in juni 2023), huishoudelijke uitgaven (24% in maart 2023 en 19% in juni 2023) en woonlasten (20% in maart 2023 en 16% in juni 2023).
  • Mensen met een laag inkomen maken zich meer zorgen over hun zorgkosten (32%) en de energierekening (31%) dan mensen met een middeninkomen (respectievelijk 21% en 21%) en hoog inkomen (respectievelijk 14% en 12%).
  • Het is de vraag hoe lang het alleen om zorgen gaat en wanneer deze zorgen ook gepaard gaan met daadwerkelijke financiële problemen. Zeven op de tien Nederlanders (73%) kunnen naar eigen zeggen makkelijk een onverwacht grote uitgave (een maandsalaris) betalen zonder geld te lenen. Bij het overige deel is dit niet het geval en zouden plotseling stijgende kosten tot financiële problemen kunnen leiden.
  • Opvallend is dat relatief weinig Nederlanders aangeven hulp te vragen als ze er zelf niet uitkomen met hun geldzaken. Iets meer dan een op de drie (37%) zegt dan aan de bel te zullen trekken.

Over de Monitor

De Nationale Monitor Geldzorgen onderzoekt hoe het financieel gaat met Nederlanders. Over welke geldzaken maken ze zich zorgen? Hoeveel financiële stress ervaren zij? En hoe financieel weerbaar zijn zij? Dat kan snel veranderen in deze roerige tijden. Daarom meten we dit bij een grote en representatieve steekproef van Nederlandse huishoudens. Zo krijgen we zicht op schommelingen door actuele veranderingen in de omgeving van de Nederlanders (in hun eigen leven, in Nederland en in de wereld). Ieder kwartaal publiceren we een update. Geldzorgen, financiële stress en financiële weerbaarheid zijn namelijk niet in een momentopname te vatten. De werkelijkheid is veel dynamischer.

Over het panel

De metingen worden afgenomen in het LISS-panel van Centerdata, een panel dat speciaal is geïnitieerd voor wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. Het is een kanssteekproef van huishoudens uit het bevolkingsregister van het Centraal Bureau voor de Statistiek (en kent daardoor geen zelf-selectie). Indien een huishouden niet beschikt over een breedbandverbinding en/of computer, dan krijgt het van Centerdata de benodigde apparatuur in bruikleen om alsnog deel te kunnen nemen aan het panel.

Onderzoeksverantwoording

Ieder kwartaal wordt aan een steekproef van minimaal 1.500 personen gevraagd om 15 vragen te beantwoorden. Lees meer over de onderzoeksverantwoording.

Neem voor vragen contact met ons op:

U bent hier:Home>Nationale-Monitor-Geldzorgen