Thema

Enkele resultaten uit de laatste meting (september 2023)

  • De zorgen van Nederlanders over de vervoerskosten en zorgkosten zijn toegenomen. Waar in juni 2023 16% zich zorgen maakte over de vervoerskosten, ligt dat percentage in september 2023 op 21%. De zorgen over de zorgkosten steeg in diezelfde periode van 22% naar 26%.
  • De zorgen over de energierekening, huishoudelijke uitgaven en de woonlasten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande meting.
  • Ook in september 2023 hadden mensen in de lage inkomensgroep de meeste geldzorgen, vergeleken met mensen in de midden en hoge inkomensgroepen. Dit gold voor alle bronnen van geldzorgen die we hebben onderzocht. Zo maakt bijvoorbeeld 32% van de mensen met een laag inkomen zich zorgen over de vervoerskosten versus 11% van de mensen met een hoog inkomen.
  • Tussen juni en september is er niets veranderd in de financiële weerbaarheid. Het blijft opvallend dat relatief weinig Nederlanders aangeven hulp te vragen als ze er zelf niet uitkomen met hun geldzaken. Iets meer dan een op de drie (37%) zegt dan hulp te vragen.
  • De grafieken hieronder tonen de resultaten van de laatste vier metingen. Eerdere metingen zijn te vinden onder het kopje ‘Meer cijfers uit de Nationale Monitor Geldzorgen’. 

Over de Monitor

De Nationale Monitor Geldzorgen onderzoekt hoe het financieel gaat met Nederlanders. Over welke geldzaken maken ze zich zorgen? Hoeveel financiële stress ervaren zij? En hoe financieel weerbaar zijn zij? Dat kan snel veranderen in deze roerige tijden. Daarom meten we dit bij een grote en representatieve steekproef van Nederlandse huishoudens. Zo krijgen we zicht op schommelingen door actuele veranderingen in de omgeving van de Nederlanders (in hun eigen leven, in Nederland en in de wereld). Ieder kwartaal publiceren we een update. Geldzorgen, financiële stress en financiële weerbaarheid zijn namelijk niet in een momentopname te vatten. De werkelijkheid is veel dynamischer.

Over het panel

De metingen worden afgenomen in het LISS-panel van Centerdata, een panel dat speciaal is geïnitieerd voor wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. Het is een kanssteekproef van huishoudens uit het bevolkingsregister van het Centraal Bureau voor de Statistiek (en kent daardoor geen zelf-selectie). Indien een huishouden niet beschikt over een breedbandverbinding en/of computer, dan krijgt het van Centerdata de benodigde apparatuur in bruikleen om alsnog deel te kunnen nemen aan het panel.

Onderzoeksverantwoording

Ieder kwartaal wordt aan een steekproef van minimaal 1.500 personen gevraagd om 15 vragen te beantwoorden. Lees meer over de onderzoeksverantwoording.

Neem voor vragen contact met ons op:

U bent hier:Home>Nationale-Monitor-Geldzorgen