Thema

Enkele resultaten uit de laatste meting

  • De geldzorgen van Nederlanders over de energierekening zijn in de periode van september tot december iets afgenomen.
  • Ondanks deze afname, is het nog steeds de grootste bron van financiële zorg. Bijna de helft van de Nederlanders, 48%, maakt zich hier zorgen over (ten opzichte van 53% in september 2022)..
  • Na de energierekening zijn Nederlanders het meest bezorgd over de zorgkosten (36%), zoals kosten voor medicijnen, medische behandelingen en de zorgverzekering. Over huishoudelijke uitgaven, zoals eten en drinken, maken Nederlanders zich ook relatief vaak zorgen (27%).
  • De resultaten laten ook zien dat bij welke inkomensgroepen de geldzorgen het meest problematisch zijn: Mensen met een laag inkomen hebben meer geldzorgen dan mensen met middeninkomens, die zich weer meer zorgen maken dan mensen met hoge inkomens.

Over de Monitor

De Nationale Monitor Geldzorgen onderzoekt hoe het financieel gaat met Nederlanders. Over welke geldzaken maken ze zich zorgen? Hoeveel financiële stress ervaren zij? En hoe financieel weerbaar zijn zij? Dat kan snel veranderen in deze roerige tijden. Daarom meten we dit bij een grote en representatieve steekproef van Nederlandse huishoudens. Zo krijgen we zicht op schommelingen door actuele veranderingen in de omgeving van de Nederlanders (in hun eigen leven, in Nederland en in de wereld). Ieder kwartaal publiceren we een update. Geldzorgen, financiële stress en financiële weerbaarheid zijn namelijk niet in een momentopname te vatten. De werkelijkheid is veel dynamischer.

Over het panel

De metingen worden afgenomen in het LISS-panel van Centerdata, een panel dat speciaal is geïnitieerd voor wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. Het is een kanssteekproef van huishoudens uit het bevolkingsregister van het Centraal Bureau voor de Statistiek (en kent daardoor geen zelf-selectie). Indien een huishouden niet beschikt over een breedbandverbinding en/of computer, dan krijgt het van Centerdata de benodigde apparatuur in bruikleen om alsnog deel te kunnen nemen aan het panel.

Onderzoeksverantwoording

Ieder kwartaal wordt aan een steekproef van minimaal 1.500 personen gevraagd om 15 vragen te beantwoorden. Lees meer over de onderzoeksverantwoording.

Neem voor vragen contact met ons op:

U bent hier:Home>Nationale-Monitor-Geldzorgen