Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

Veranderingen in je pensioen

De oudedagsvoorziening in Nederland verandert. De AOW-leeftijd gaat omhoog. Daarnaast dreigen veel pensioenfondsen met een verlaging van de pensioenuitkering. Met welke verandering in je pensioen krijg je wanneer te maken? We hebben vier pensioensituaties op een rij gezet.

informatie

Voorlopig Pensioenakkoord 2019

Op 5 juni werden de regering, werkgevers en vakbonden het eens over het voorlopig Pensioenakkoord 2019. Op 15 juni gingen de leden van de vakbonden akkoord met de voorstellen. Nu moeten de Tweede en Eerste Kamer nog instemmen met de voorstellen. Op onze pagina over het voorlopig Pensioenakkoord 2019 houden we alle ontwikkelingen bij. Bij de pensioensituaties hieronder houden we nog geen rekening met het voorlopig Pensioenakkoord 2019.

1. Je bent met pensioen

Als je al met pensioen bent en een AOW-uitkering krijgt, verandert er niet zo heel veel. De verhoging van de AOW-leeftijd heeft voor jou geen gevolgen. Wel gaat je pensioenfonds het aanvullend pensioen dat je bij je werkgever hebt opgebouwd misschien verlagen. Dit wordt ook wel 'korten' genoemd . Hierdoor kan je inkomen dalen.

2. Je gaat binnenkort met pensioen en je werkt nog

Je kreeg altijd vanaf je 65e verjaardag een AOW-uitkering. Dat is veranderd. De pensioenleeftijd gaat in stappen omhoog. In 2019 is de leeftijd waarop je aow krijgt 66 jaar en 4 maanden.

3. Je bent met vut of pre-pensioen

Als je voor je 65e verjaardag bent gestopt met werken is de kans groot dat je te maken krijgt met een AOW-gat. Dit is een inkomensdaling in de periode tussen je 65e verjaardag en de datum dat je AOW krijgt. Een AOW-gat ontstaat doordat je prepensioenuitkering of vut-uitkering stopt, maar je AOW-uitkering nog niet is begonnen. In principe moet je het gat zelf opvangen. Voor lage inkomens heeft de overheid een overbruggingsregeling.

4. Je pensioen is nog ver weg

Ook als het nog jaren duurt voor je de AOW-leeftijd bereikt, krijg je te maken met de veranderingen. Jouw AOW-leeftijd stijgt ook. Daarnaast raken de kortingen die veel pensioenfondsen doorvoeren in het aanvullend pensioen niet alleen mensen die al met pensioen zijn. Het pensioenfonds verlaagt ook het pensioen dat jij tot nu toe hebt opgebouwd.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina
Dit kun jij doen voor jouw pensioen
Wat is je geboortedatum?