Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

Noodpakket 3.0: Coronamaatregelen voor ondernemers

Op 28 augustus 2020 maakte de regering de maatregelen uit Noodpakket 3.0 voor ondernemers bekend. Deze pagina is aangepast op 1 oktober 2020. Als er veranderingen zijn, passen we deze pagina opnieuw aan.

Ben je zelfstandige, zzp'er of MKB'er? En heeft de coronacrisis gevolgen voor je omzet? Op deze pagina zie je een overzicht van de nieuwe en aangepaste maatregelen voor (met name kleine) ondernemers. Voor de maatregelen uit Noodpakket 1.0 verwijzen we naar de pagina Coronamaatregelen voor ondernemers (link naar de website van Wijzer in geldzaken). Voor de maatregelen uit Noodpakket 2.0 verwijzen we naar de pagina Noodpakket 2.0: Coronamaatregelen voor ondernemers (link naar de website van Wijzer in geldzaken).

Rechts zie je een overzicht van de maatregelen uit het Noodpakket 3.0 voor ondernemers. Onderaan deze pagina vind je een overzicht met tips voor handige websites.

Aanvulling op je inkomen via je gemeente (Tozo 3-regeling)

De Tozo-regeling wordt verlengd tot 1 juli 2021. De regeling is onderverdeeld in Tozo-3 (van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021) en Tozo 4 (van 1 april 2021 tot 1 juli 2021). Vanaf 1 juli 2021 geldt voor ondernemers weer het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Er zijn enkele nieuwe voorwaarden. Hieronder zie je een overzicht van de voorwaarden voor Tozo 3. De basis is hetzelfde. De gemeente blijft het inkomen aanvullen tot het sociaal minimum:

 • €1.512,90 netto per maand voor echtparen of samenwonenden
 • €1.059,03 netto per maand voor een alleenstaande (ouder)

Nettobedragen inclusief 5% vakantiegeld per 1 juli 2020.

informatie

Aanvragen aanvulling is gemakkelijker dan aanvragen Bijzondere bijstand zelfstandigen

Er zijn bedrijven die aanbieden om je te helpen. Daarvoor vragen ze geld. Je vraagt de Tozo-regeling makkelijker aan dan de Bijzondere bijstand voor ondernemers. Probeer het eerst zelf of vraag hulp in je omgeving als je er niet uitkomt. Dat kost je niets. 

Dit zijn de regels voor de ondersteuning:

 • Nieuw: De regeling geldt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.
 • Je hoeft het geld niet terug te betalen
 • Het inkomen van je partner telt mee. Bij een nieuwe aanvraag moet je verklaren dat jullie gezamenlijk inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is gekomen
 • Nieuw: In eerste instantie kondigde de regering een vermogenstoets aan. Wie meer dan €46.520 aan eigen geld heeft, zou geen recht hebben op Tozo 3. Op 28 september werd bekend dat deze vermogenstoets is utigesteld tot Tozo-4 ingaat.
 • Je hoeft niet te bewijzen dat je onderneming levensvatbaar is
 • Je krijgt binnen 4 weken antwoord
 • Je kunt een voorschot krijgen als je eerder geld nodig hebt
 • Nieuw: Vanaf 1 januari 2021 start een nieuwe fase van de Tozo. In deze fase maakt de overheid het ondernemers mogelijk om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Dat kan een toekomst als ondernemer of als werknemer zijn 
informatie

Wat telt als mee vermogen en wat niet?

Het was de bedoeling dat vanaf 1 oktober 2020 een vermogenstoets zou ingaan. Deze vermogenstoets is uitgesteld tot Tozo-4 ingaat op 1 april 2021. Ter informatie leggen we hieronder uit wat wel en niet als vermogen meetelt voor de vermogenstoets. Hierbij gaan we nog uit van de eerdere voorstel. Als de regels veranderen, passen we de tekst aan.
'Vrij' geld telt als vermogen voor de vermogenstoets. Het gaat dan om geld op je betaalrekening en je spaarrekening. Beleg je in aandelen, obligaties of beleggingsfondsen? Dan telt dat ook mee. 
De overwaarde in je huis of je bedrijfspand en de waarde van machines, voorraden en zakelijke apparaten tellen niet mee als vermogen. Heb je een pensioenpot via een lijfrenteverzekering of banksparen? Ook dat is geen vermogen voor de vermogenstoets. 
Je moet bij de aanvraag zelf verklaren dat je niet zoveel geld hebt. Achteraf gaat de gemeente met steekproeven controleren of het klopt wat je hebt verklaard.

Dit zijn de voorwaarden voor jou als ondernemer:

 • Je bent minimaal 18 jaar, maar jonger dan de AOW-leeftijd
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijk gesteld
 • Je woont en verblijft volgens de regels in Nederland
 • Je onderneming zit in Nederland en je werkt in Nederland
 • Je hebt alle vergunningen die je nodig hebt om je bedrijf uit te oefenen (en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
 • Je bent voor 1 januari 2020 met je onderneming gestart
 • Je werkt minimaal 1225 uur per jaar (of 23,5 uur per week) aan je onderneming
 • Je inkomsten zijn door de coronacrisis in één klap (grotendeels) weggevallen
 • Je hebt onvoldoende geld in kas of op je bankrekening om de komende 3 maanden je vaste lasten en leefgeld te betalen

Je vraagt deze regeling (ook bekend als Tozo 3-regeling) aan bij de gemeente waarin je woont. 

Let op! Zijn jij en je partner allebei zelfstandige? Dan kan 1 van jullie om inkomenssteun vragen. Het is slim als de partner met het laagste inkomen dat doet.  

informatie

Ook inkomenssteun voor ondernemingen in een ander EU-land

Zit je onderneming in een ander EU-land en woon je in Nederland? Dan kun je ook inkomenssteun aanvragen in de gemeente waarin je woont. Je moet natuurlijk wel aan alle andere voorwaarden voldoen. Je kunt geen lening voor je onderneming aanvragen.Lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157

 • De lening blijft mogelijk in de periode dat Tozo-3 geldt
 • Je kunt een versnelde lening aanvragen voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157. Nieuw: Dit bedrag is een maximum voor de periode waarbinnen de Tozo 1, 2 en 3 geldig is. 
 • Hiervoor gelden dezelfde regels en voorwaarden als bij de aanvulling op je inkomen.
 • De rente op deze lening bedraagt 2%.
 • Deze lening moet je wel terugbetalen, maar afbetalen hoef je pas vanaf januari 2021.
 • Voor leningen die ingaan op of na 1 januari 2021 geldt dat je wel meteen moet beginnen met aflossen.
 • Je moet verklaren dat geen sprake is van surseance van betaling of dat je in staat van faillissement verkeert.

Deze lening vraag je aan bij de gemeente waarin je woont.

Heb je in de eerste 3 maanden ook gebruik gemaakt van deze lening, maar niet voor het hele bedrag? Dan mag je bijlenen tot het maximale bedrag van €10.157

Let op! Partners die allebei zelfstandige zijn, kunnen wel ieder een lening aanvragen.

informatie

Lening ook voor ondernemende AOW'ers en zelfstandigen woonachtig in een ander EU-land

AOW'ers die als zelfstandige werken, kunnen ook een lening aanvragen. Dat geldt ook voor zelfstandigen uit een ander EU-land (of Noorwegen, IJsland, Lichtenstein en Zwitserland) met een onderneming in Nederland. Deze AOW'ers en zelfstandigen kunnen geen inkomensondersteuning aanvragen. 

Vanaf 18 mei kunnen zelfstandigen uit een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Lichtenstein of Zwitserland met een onderneming in Nederland een lening aanvragen bij de gemeente Maastricht.Coronakrediet tot €50.000 voor kleine bedrijven

De Klein Krediet Coronaregeling (KKC-regeling) is een speciale lening voor kleine bedrijven: 

 • De omzet bedraagt minimaal €50.000
 • Je bedrijf is voldoende winstgevend
 • Je onderneming stond al voor 1 januari 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Je leent minimaal €10.000 en maximaal €50.000
 • De rente is maximaal 4%
 • De looptijd is maximaal 5 jaar
 • Je kunt voor deze lening onder andere terecht bij de Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos
 • Je kunt deze lening aanvragen tot 1 januari 2021


Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4) voor alle bedrijven €90.000

De regeling voor tegemoetkoming van de vaste lasten geldt voor ondernemers in vrijwel alle sectoren. De TVL Q4 loopt van 1 oktober tot 1 januari. De TVL Q4 kun je vanaf half november aanvragen.

De voorwaarden op hoofdlijnen:

 • Nieuw: De vergoeding is minimaal €750 en maximaal €90.000 per 3 maanden. Hoeveel je krijgt, hangt af van de grootte van je bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en hoeveel omzetverlies je hebt.
 • Nieuw: Je hebt minimaal €3.000 aan vaste lasten in 3 maanden
 • Je omzetverlies door de coronacrisis is minimaal 30% voor de periode oktober tot en met december 2020. De vergelijkingsperiode is oktober tot en met december 2019.
 • Nieuw: De regeling wordt afgebouwd. De grens voor het omzetverlies gaat omhoog. Voor de periode 1 januari 2021 tot 1 april 2021 bedraagt het omzetverlies minimaal 40%. Voor de periode vanaf 1 april tot 1 juli is het omzetverlies 45%.
 • Nieuw: De regeling geldt voor vrijwel alle ondernemers. Tot voor kort was de regeling alleen bedoeld voor ondernemingen met een bepaalde bedrijfscode.
 • Je bedrijf heeft minimaal 1 vestiging in Nederland
 • Je onderneming op een ander adres zijn gevestigd dan waar je woont. Er zijn uitzonderingen voor horecabedrijven en ambulante handel (bijvoorbeeld rijscholen, taxivervoer en kermisatracties)
 • Je bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd.
 • Je kunt de regeling aanvragen tussen 30 oktober 2020 en 1 juli 2021.
 • Nieuw: Je kunt de de regeling per 3 maanden aanvragen. Voor de periode tussen 30 oktober 2020 en 1 januari 2021 moet je de aanvraag indienen voor 30 januari 2021.
 • Nieuw: De horeca- en evenementenbranche ontvangt nog een aanvullende subsidie. Meer informatie hierover volgt nog.


Versoepeling urencriterium voor zzp'ers vervalt per 1 oktober 2020

Zelfstandig ondernemers hebben recht op de zelfstandigenaftrek (en andere belastingvoordelen) als ze per jaar minimaal 1225 uur aan hun onderneming werken. Dat is per week ongeveer 24 uur. Door de coronacrisis daalt de omzet en werken ze minder uren. De regering wilde graag dat ondernemers de zelfstandigenaftrek en andere voordelen houden. Daarom deed de Belastingdienst alsof ondernemers vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 24 uur per week aan hun onderneming werkten. Ook horeca-en taxibedrijven vallen onder de soepelere regels. Nieuw: Deze regeling vervalt per 1 oktober 2020. Dat betekent dat je werkelijk gewerkte uren weer meetellen voor het urencriterium.


Tegemoetkoming loonkosten voor personeel bij minimaal 20% (30%) minder omzet (NOW 3-regeling)

De regering verlengt de NOW-regeling tot 1 juli 2021. De regeling is opgeknipt in perioden van 3 maanden:

 • NOW 3.1: 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
 • NOW 3.2: 1 januari 2021 tot 1 april 2021
 • NOW 3.3: 1 april 2021 tot 1 juli 2021
informatie

Let op de termijnen!

Werkgevers kunnen per periode een aanvraag doen. Dat kan ook als zij geen gebruik maakten van NOW-1 of NOW-2. Let op! De tegemoetkoming kan alleen in de betreffende periode gedurende een maand worden aangevraagd. Hou daarom de termijnen goed in de gaten.

De voorwaarden zijn aangepast:

 • Tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021 is sprake van een omzetverlies van minimaal 20%. Vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 is sprake van minimaal 30% minder omzet.
 • Je kunt per 3 maanden een beroep doen op de NOW-regeling
 • De vergoeding voor de loonkosten gaat omlaag. Van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 is de vergoeding 80%, van 1 januari 2021 tot 1 april 2021 is de vergoeding 70% en vanaf 1 april 2021 tot 1 juli 2021 is de vergoeding 60%. 
 • De loonsom mag in de hierboven genoemde periodes dalen met achtereenvolgens 10%, 15% en 20% zonder dat de werkgever de subsidie moet terugbetalen. De loonsom kan dalen door natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer bedraagt tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021 2 keer het dagloon. Tussen 1 april 2021 en 1 juli 2021 is de vergoeding maximaal 1 keer het dagloon.
 • De aanvraag gaat nog steeds via het UWV.   
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om ontslagen medewerkers te begeleiden naar een nieuwe baan.
informatie

Regeling geldt ook voor flexwerkers, oproepkrachten en uitzendbureaus

Werkgevers kunnen ook een tegemoetkoming vragen voor flexwerkers en oproepkrachten. Zij kunnen dus ook worden doorbetaald. 

Uitzendbureaus kunnen voor hun uitzendkrachten ook een beroep doen op deze regeling.Maatregelen rondom het betalen van belastingen

Nieuw: Je kunt tot 1 januari 2021 een verlenging aanvragen voor het uitstellen van het betalen van belasting. Daarna kan dat niet meer. Dat betekent dat het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 afloopt. Vanaf 1 juli 2021 moeten ondernemers hun belastingschuld gaan aflossen. Ondernemers krijgen hier 3 jaar de tijd voor. Zij kunnen tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024 elke maand een vast bedrag aflossen. De invorderingsrente blijft voorlopig tot en met 31 december 2021 op 0,01% staan. Lukt aflossen niet? Dan zijn maatwerkoplossingen mogelijk. 

Verlagen van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting

Je kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting verlagen via Mijn Belastingdienst.


Regels voor boetes en het betalen van rente

 • Je hoeft geen boete te betalen als je je belastingen niet op tijd betaalt.
 • De invorderingsrente (de rente die je betaalt aan de Belastingdienst als je de aanslag te laat betaalt) gaat op 23 maart tijdelijk van 4% naar 0,01%. Nieuw: Deze maatregel  blijft van toepassing tijdens de periode dat je de belastingschuld aflost. 


'Stoppen is ook ondernemen'

Ondernemers kunnen bij de Kamer van Koophandel terecht met vragen over het ondernemerschap. Ze helpen ondernemers bij het laten groeien van hun bedrijf. Door de coronacrisis raken veel ondernemers in problemen. De Kamer van Koophandel wil deze ondernemers helpen met nagaan of hun bedrijf levensvatbaar is. Hiervoor heeft de Kamer van Koophandel de Zwaar weer routewijzer opgezet. 


Overzicht met links naar belangrijke informatie voor ondernemers

Hieronder vind je overzicht van websites die ondernemers helpen bij vragen over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor je onderneming.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina