U bent hier:Home>Coronacrisis en geldzaken>Coronamaatregelen voor ondernemers
Thema Coronacrisis en geldzaken

Coronamaatregelen voor ondernemers 

Op 21 januari 2021 maakte het demissionaire kabinet bekend de maatregelen uit Noodpakket 3.0 verder te verruimen voor de eerste zes maanden van 2021. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 februari 2021. Als er veranderingen zijn, passen we deze pagina opnieuw aan.

Ben je zelfstandige, zzp'er of MKB'er? En heeft de coronacrisis gevolgen voor je omzet? Op deze pagina zie je een overzicht van de nieuwe en aangepaste maatregelen voor (met name kleine) ondernemers. Voor de maatregelen uit Noodpakket 1.0 verwijzen we naar de pagina Coronamaatregelen voor ondernemers. Voor de maatregelen uit Noodpakket 2.0 verwijzen we naar de pagina Noodpakket 2.0: Coronamaatregelen voor ondernemers.

Rechts zie je een overzicht van de maatregelen uit het Noodpakket 3.0 voor ondernemers. Onderaan deze pagina vind je een overzicht met tips voor handige websites.

Aanvulling op je inkomen via je gemeente (Tozo 3-regeling)

De Tozo-regeling loopt tot 1 juli 2021. De regeling is onderverdeeld in Tozo-3 (van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021) en Tozo 4 (van 1 april 2021 tot 1 juli 2021). Vanaf 1 juli 2021 geldt voor ondernemers weer het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Hieronder zie je een overzicht van de voorwaarden voor Tozo 3. De basis is hetzelfde. De gemeente blijft het inkomen aanvullen tot het sociaal minimum:

 • €1.512,90 netto per maand voor echtparen of samenwonenden
 • €1.059,03 netto per maand voor een alleenstaande (ouder)

Nettobedragen inclusief 5% vakantiegeld per 1 juli 2020.

Aanvragen aanvulling is gemakkelijker dan aanvragen Bijzondere bijstand zelfstandigen

Er zijn bedrijven die aanbieden om je te helpen. Daarvoor vragen ze geld. Je vraagt de Tozo-regeling makkelijker aan dan de Bijzondere bijstand voor ondernemers. Probeer het eerst zelf of vraag hulp in je omgeving als je er niet uitkomt. Dat kost je niets. 

Dit zijn de regels voor de ondersteuning:

 • De regeling geldt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.
 • Je hoeft het geld niet terug te betalen
 • Het inkomen van je partner telt mee. Bij een nieuwe aanvraag moet je verklaren dat jullie gezamenlijk inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is gekomen
 • Nieuw: Je kunt vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht een beroep doen op TOZO vanaf de voorafgaande maand. Ook bij TOZO-4 zal een aanvraag met terugwerkende kracht mogelijk zijn. 
 • Je hoeft niet te bewijzen dat je onderneming levensvatbaar is
 • Je krijgt binnen 4 weken antwoord
 • Je kunt een voorschot krijgen als je eerder geld nodig hebt
 • In eerste instantie kondigde de regering een vermogenstoets aan. Wie meer dan €46.520 aan eigen geld heeft, zou geen recht hebben op Tozo 3. Op 28 september werd bekend dat deze vermogenstoets zou worden uitgesteld tot Tozo-4 ingaat. Nieuw: Op 21 januari 2021 werd bekend dat deze aangekondigde vermogenstoets per 1 april helemaal komt te vervallen.
 • Vanaf 1 januari 2021 start een nieuwe fase van de Tozo. In deze fase maakt de overheid het ondernemers mogelijk om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Dit zijn de voorwaarden voor jou als ondernemer:

 • Je bent minimaal 18 jaar, maar jonger dan de AOW-leeftijd
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijk gesteld
 • Je woont en verblijft volgens de regels in Nederland
 • Je onderneming zit in Nederland en je werkt in Nederland
 • Je hebt alle vergunningen die je nodig hebt om je bedrijf uit te oefenen (en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
 • Je bent voor 1 januari 2020 met je onderneming gestart
 • Je werkt minimaal 1225 uur per jaar (of 23,5 uur per week) aan je onderneming
 • Je inkomsten zijn door de coronacrisis in één klap (grotendeels) weggevallen
 • Je hebt onvoldoende geld in kas of op je bankrekening om de komende 3 maanden je vaste lasten en leefgeld te betalen

Je vraagt deze regeling (ook bekend als Tozo 3-regeling) aan bij de gemeente waarin je woont. 

Let op! Zijn jij en je partner allebei zelfstandige? Dan kan 1 van jullie om inkomenssteun vragen. Het is slim als de partner met het laagste inkomen dat doet.  

Ook inkomenssteun voor ondernemingen in een ander EU-land

Zit je onderneming in een ander EU-land en woon je in Nederland? Dan kun je ook inkomenssteun aanvragen in de gemeente waarin je woont. Je moet natuurlijk wel aan alle andere voorwaarden voldoen. Je kunt geen lening voor je onderneming aanvragen.


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

De tweede TVL regeling is verlengd en geldt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen. Voor de twee perioden die in 2021 vallen (TVLQ1 en TVLQ2) zijn de voorwaarden verruimd. 

De voorwaarden op hoofdlijnen:

 • De TLV staat open voor alle sectoren. Nieuw: De TLV wordt niet meer begrensd tot bedrijven met max. 250 medewerkers in dienst. 
 • Het omzetverlies bedraagt minimaal 30%. 
 • Nieuw: Er gaat een streep door het oplopend subsidiepercentage. Het vergoedingspercentage gaat naar 85% voor alle omdernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Dit gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en wordt eventueel later verrekend. De verhoging van het vergoedingspercentage geldt voor de hele subsidieperiode van 1 januari 2021 t/m juni 2021 (Q1 en Q2).
 • Nieuw: Het minimale subsidie bedrag per kwartaal voor wordt verhoogd van €750 naar € 1500. Het maximale subsidiebedrag voor het mkb wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000. Dit geldt vanaf 2021. 
 • Je hebt minimaal €3.000 aan vaste lasten in 3 maanden
 • Je bedrijf heeft minimaal 1 vestiging in Nederland
 • Je onderneming op een ander adres zijn gevestigd dan waar je woont. Er zijn uitzonderingen voor horecabedrijven en ambulante handel (bijvoorbeeld rijscholen, taxivervoer en kermisatracties)
 • Je bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd.
 • Je kunt de regeling aanvragen tussen 30 oktober 2020 en 1 juli 2021.
 • Je kunt de de regeling per 3 maanden aanvragen. Voor de periode tussen 30 oktober 2020 en 1 januari 2021 moet je de aanvraag indienen voor 29 januari 17.00 uur bij rvo.nl.

Seizoensgebonden evenementenbranche krijgt toch toegang tot TLV

Er is een aparte regeling voor de evenementenbranche binnen de TLV. De regeling is bedoeld voor seizoensgebonden organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen die wél in aanmerking zijn gekomen voor de TVL 1 en deze toegekend hebben gekregen,maar niet voor de TLV in het vierde kwartaal vanwege geen of een te lage referentieomzet.    

De voorwaarden op hoofdlijnen:

 • Ondernemers dienen voor minimaal 50% van hun omzet in het tweede en derde kwartaal van 2019 afhankelijk te zijn geweest van evenementen georganiseerd in diezelfde periode in 2019. Hoe ondernemers dat aan dienen te tonen volgt later.
 • De subsidie bedraagt 33,3% van de subsidie die de ondernemer ontving vanuit de TVL1, met een minimum van € 750 euro.

Voorraadvergoeding voor winkeliers

Nieuw: De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verhoogd en de regeling wordt verlengd naar het eerste kwartaal 2021. In het eerste kwartaal van 2021 bedraagt de opslag 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal € 200.000.

Extra subsidie voor horeca (HVA)

Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden ontvangen één keer een opslag van 2,8% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. Deze subsidie heet de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Het maximale bedrag is € 20.160. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q4 2020.Lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157

 • De lening blijft mogelijk in de periode dat Tozo-3 geldt
 • Je kunt een versnelde lening aanvragen voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157. Dit bedrag is een maximum voor de periode waarbinnen de Tozo 1, 2 en 3 geldig is. 
 • Hiervoor gelden dezelfde regels en voorwaarden als bij de aanvulling op je inkomen.
 • De rente op deze lening bedraagt 2%.
 • Deze lening moet je wel terugbetalen, maar afbetalen hoef je pas vanaf januari 2021.
 • Voor leningen die ingaan op of na 1 januari 2021 geldt dat je wel meteen moet beginnen met aflossen.
 • Je moet verklaren dat geen sprake is van surseance van betaling of dat je in staat van faillissement verkeert.

Deze lening vraag je aan bij de gemeente waarin je woont.

Heb je in de eerste 3 maanden ook gebruik gemaakt van deze lening, maar niet voor het hele bedrag? Dan mag je bijlenen tot het maximale bedrag van €10.157

Let op! Partners die allebei zelfstandige zijn, kunnen wel ieder een lening aanvragen.

Lening ook voor ondernemende AOW'ers en zelfstandigen woonachtig in een ander EU-land

AOW'ers die als zelfstandige werken, kunnen ook een lening aanvragen. Dat geldt ook voor zelfstandigen uit een ander EU-land (of Noorwegen, IJsland, Lichtenstein en Zwitserland) met een onderneming in Nederland. Deze AOW'ers en zelfstandigen kunnen geen inkomensondersteuning aanvragen. 

Vanaf 18 mei kunnen zelfstandigen uit een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Lichtenstein of Zwitserland met een onderneming in Nederland een lening aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Coronakrediet tot €50.000 voor kleine bedrijven

De Klein Krediet Coronaregeling (KKC-regeling) is een speciale lening voor kleine bedrijven: 

 • De omzet bedraagt minimaal €50.000
 • Je bedrijf is voldoende winstgevend
 • Je onderneming stond al voor 1 januari 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Je leent minimaal €10.000 en maximaal €50.000
 • De rente is maximaal 4%
 • De looptijd is maximaal 5 jaar
 • Je kunt voor deze lening onder andere terecht bij de Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos
 • Je kunt deze lening aanvragen tot en met 30 juni 2021


Tegemoetkoming loonkosten voor personeel bij minimaal 20% minder omzet (NOW 3-regeling)

De NOW-regeling geldt tot 1 juli 2021. De regeling is opgeknipt in perioden van 3 maanden:

 • NOW 3.1: 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
 • NOW 3.2: 1 januari 2021 tot 1 april 2021
 • NOW 3.3: 1 april 2021 tot 1 juli 2021

Let op de termijnen!

Werkgevers kunnen per periode een aanvraag doen. Dat kan ook als zij geen gebruik maakten van NOW-1 of NOW-2. Let op! De tegemoetkoming kan alleen in de betreffende periode gedurende een maand worden aangevraagd. Hou daarom de termijnen goed in de gaten. Voor de uitkeringsperiode 1 april tot 1 juli 2021 is de aanvraagperiode gestart op 6 mei 2021.

De voorwaarden zijn aangepast:

 • Vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 blijft het minimale percentage omzetverlies 20%. 
 • Je kunt per 3 maanden een beroep doen op de NOW-regeling
 • Nieuw: Het maximale vergoedingspercentage van de loonsom gaat van 80% naar 85% voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 april 2021. 
 • Nieuw: De loonsom mag ook in het eerste kwartaal 2021 dalen met 10% zonder dat de werkgever de subsidie moet terugbetalen. Dit percentage zou oplopen naar 15% en 20% in het tweede kwartaal. De loonsom kan dalen door natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer bedraagt tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021 2 keer het dagloon. Tussen 1 april 2021 en 1 juli 2021 is de vergoeding maximaal 1 keer het dagloon.
 • De aanvraag gaat nog steeds via het UWV.   
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om ontslagen medewerkers te begeleiden naar een nieuwe baan.

Regeling geldt ook voor flexwerkers, oproepkrachten en uitzendbureaus

Werkgevers kunnen ook een tegemoetkoming vragen voor flexwerkers en oproepkrachten. Zij kunnen dus ook worden doorbetaald. 

Uitzendbureaus kunnen voor hun uitzendkrachten ook een beroep doen op deze regeling.


Starters

Nieuw: Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL, en geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven is het derde kwartaal van 2020. Starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen zij alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.


Maatregelen rondom het betalen van belastingen


Verlenging uitstel van belastingbetaling

Nieuw:  Je kunt tot 1 juli 2021 uitstel van betaling voor belastingen aanvragen. Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend, betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 juli kunnen vragen. Vanaf 1 oktober 2021 moeten ondernemers hun belastingschuld gaan aflossen. Ondernemers krijgen hier 3 jaar de tijd voor. Zij kunnen tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2024 elke maand een vast bedrag aflossen. De verlaagde invorderingsrente blijft voorlopig t/m 31 december 2021 op 0,01% staan. Dit zorgt ervoor dat ondernemers de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten hebben op de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn. Het normale rentetarief voor de invorderingsrente is 4%.

Lukt aflossen niet? Dan zijn maatwerkoplossingen mogelijk.   

Verlagen van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting

Je kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting verlagen via Mijn Belastingdienst.


Regels voor boetes en het betalen van rente

 • Je hoeft geen boete te betalen als je je belastingen niet op tijd betaalt.
 • De invorderingsrente (de rente die je betaalt aan de Belastingdienst als je de aanslag te laat betaalt) gaat tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze maatregel  blijft van toepassing tijdens de periode dat je de belastingschuld aflost. 


'Stoppen is ook ondernemen'

Ondernemers kunnen bij de Kamer van Koophandel terecht met vragen over het ondernemerschap. Ze helpen ondernemers bij het laten groeien van hun bedrijf. Door de coronacrisis raken veel ondernemers in problemen. De Kamer van Koophandel wil deze ondernemers helpen met nagaan of hun bedrijf levensvatbaar is. Hiervoor heeft de Kamer van Koophandel de Zwaar weer routewijzer opgezet. 


Overzicht met links naar belangrijke informatie voor ondernemers

Hieronder vind je overzicht van websites die ondernemers helpen bij vragen over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor je onderneming.

Deel deze informatie met anderen:
Onderwerpen