Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
Thema Coronacrisis en geldzaken

Noodpakket 2.0: Coronamaatregelen voor ondernemers

Op 20 mei 2020 maakte de regering de maatregelen uit Noodpakket 2.0 voor ondernemers bekend. Dit pakket is op 28 mei 2020 aangepast na overleg met de werkgevers en de vakbonden. We hebben deze pagina op 28 mei aangepast.

Ben je zelfstandige, zzp'er of MKB'er? En heeft de coronacrisis gevolgen voor je omzet? Op deze pagina zie je een overzicht van de nieuwe en aangepaste maatregelen voor (met name kleine) ondernemers. Nog niet alle maatregelen zijn helemaal duidelijk. We vullen deze pagina aan als we meer weten. Voor de maatregelen uit Noodpakket 1.0 verwijzen we naar de pagina Coronamaatregelen voor ondernemers (link naar de website van Wijzer in geldzaken).

Rechts zie je een overzicht van de maatregelen uit het Noodpakket 2.0 voor ondernemers. Onderaan deze pagina vind je een overzicht met tips voor handige websites.

Aanvulling op je inkomen via je gemeente (Tozo 2-regeling)

De Tozo-regeling wordt eenmalig met maanden verlengd. Wel gelden er enkele nieuwe voorwaarden. Hieronder zie je een overzicht van de voorwaarden. De basis is hetzelfde. De gemeente blijft het inkomen aanvullen tot het sociaal minimum:

 • €1.503,31 netto per maand voor echtparen of samenwonenden
 • €1.052,32 netto per maand voor een alleenstaande (ouder)
informatie

Aanvragen aanvulling is gemakkelijker dan aanvragen Bijzondere bijstand zelfstandigen

Er zijn bedrijven die aanbieden om je te helpen. Daarvoor vragen ze geld. Je vraagt de Tozo-regeling makkelijker aan dan de Bijzondere bijstand voor ondernemers. Probeer het eerst zelf of vraag hulp in je omgeving als je er niet uitkomt. Dat kost je niets. 

Dit zijn de regels voor de ondersteuning:

 • Nieuw: De regeling geldt vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020
 • Je hoeft het geld niet terug te betalen
 • Nieuw: Het inkomen van je partner is nu wel belangrijk. Bij een nieuwe aanvraag moet je verklaren dat jullie gezamenlijk inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is gekomen.
 • Heb je vermogen? Dan telt dat niet mee
 • Je hoeft niet te bewijzen dat je onderneming levensvatbaar is
 • Je krijgt binnen 4 weken antwoord
 • Je kunt een voorschot krijgen als je eerder geld nodig hebt

Dit zijn de voorwaarden voor jou als ondernemer:

 • Je bent minimaal 18 jaar, maar jonger dan de AOW-leeftijd
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijk gesteld
 • Je woont en verblijft volgens de regels in Nederland
 • Je onderneming zit in Nederland en je werkt in Nederland
 • Je hebt alle vergunningen die je nodig hebt om je bedrijf uit te oefenen (en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
 • Je bent voor 1 januari 2020 met je onderneming gestart
 • Je werkt minimaal 1225 uur per jaar (of 23,5 uur per week) aan je onderneming
 • Je inkomsten zijn door de coronacrisis in één klap (grotendeels) weggevallen
 • Je hebt onvoldoende geld in kas of op je bankrekening om de komende 3 maanden je vaste lasten en leefgeld te betalen

Je vraagt deze regeling (ook bekend als Tozo 2-regeling) aan bij de gemeente waarin je woont. 

Let op! Zijn jij en je partner allebei zelfstandige? Dan kan 1 van jullie om inkomenssteun vragen. Het is slim als de partner met het laagste inkomen dat doet.  

informatie

Ook inkomenssteun voor ondernemingen in een ander EU-land

Zit je onderneming in een ander EU-land en woon je in Nederland? Dan kun je ook inkomenssteun aanvragen in de gemeente waarin je woont. Je moet natuurlijk wel aan alle andere voorwaarden voldoen. Je kunt geen lening voor je onderneming aanvragen.Lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157

 • De lening blijft mogelijk in de verlenging
 • Je kunt een versnelde lening aanvragen voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157.
 • Hiervoor gelden dezelfde regels en voorwaarden als bij de aanvulling op je inkomen.
 • De rente op deze lening bedraagt 2%.
 • Deze lening moet je wel terugbetalen, maar afbetalen hoef je pas vanaf januari 2021.
 • Nieuw: je moet verklaren dat geen sprake is van surseance van betaling of dat je in staat van faillissement verkeert.

Deze lening vraag je aan bij de gemeente waarin je woont.

Heb je in de eerste 3 maanden ook gebruik gemaakt van deze lening, maar niet voor het hele bedrag? Dan mag je bijlenen tot het maximale bedrag van €10.157

Let op! Partners die allebei zelfstandige zijn, kunnen wel ieder een lening aanvragen.

informatie

Lening ook voor ondernemende AOW'ers en zelfstandigen woonachtig in een ander EU-land

AOW'ers die als zelfstandige werken, kunnen ook een lening aanvragen. Dat geldt ook voor zelfstandigen uit een ander EU-land (of Noorwegen, IJsland, Lichtenstein en Zwitserland) met een onderneming in Nederland. Deze AOW'ers en zelfstandigen kunnen geen inkomensondersteuning aanvragen. 

Vanaf 18 mei kunnen zelfstandigen uit een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Lichtenstein of Zwitserland met een onderneming in Nederland een lening aanvragen bij de gemeente Maastricht.Coronakrediet tot €50.000 voor kleine bedrijven

De Klein Krediet Coronaregeling (KKC-regeling) is een speciale lening voor kleine bedrijven: 

 • De omzet bedraagt minimaal €50.000
 • Je bedrijf is voldoende winstgevend
 • Je onderneming stond al voor 1 januari 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Je leent minimaal €10.000 en maximaal €50.000
 • De rente is maximaal 4%
 • De looptijd is maximaal 5 jaar
 • Je kunt voor deze lening onder andere terecht bij de Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos


Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB tot €50.000

De ondernemers die recht hadden op de vergoeding van €4.000 in de eerste 3 maanden van de coronacrisis, kunnen nu gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze regeling is met name bedoeld voor bijvoorbeeld horecabedrijven, kermissen, recreatie, sportscholen, podia en theaters. Op 28 mei 2020 werd bekend ondernemers maximaal €50.000 aan vergoeding kunnen ontvangen. Dat was eerst nog €20.000.  

De voorwaarden op hoofdlijnen:

 • De vergoeding is maximaal €50.000 per 3 maanden. Hoeveel je krijgt, hangt af van de grootte van je bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en hoeveel omzetverlies je hebt.
 • Je omzetverlies door de coronacrisis is minimaal 30%.
 • De regeling geldt voor ondernemers met een vastgestelde hoofdactiviteit of nevenactiviteit die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat. 
 • De hoofd- of nevenactiviteit heeft een code: de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling)
 • Je kunt zelf nagaan of je (hoofd)activiteit voldoet. Hiervoor heb je je nummer van de Kamer van Koophandel nodig.  
 • Je bedrijf moet voor 15 maart 2020 met deze activiteit zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
 • Je bedrijf heeft minimaal 1 vestiging in Nederland
 • Je onderneming op een ander adres zijn gevestigd dan waar je woont. Er zijn uitzonderingen voor horecabedrijven en ambulante handel (bijvoorbeeld rijscholen, taxivervoer en kermisatracties)
 • Je bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd.
 • Je kunt de regeling aanvragen tussen 30 juni en 30 oktober 2020.

De voorwaarden worden nog verder uitgewerkt. Waarschijnlijk kun je deze tegemoetkoming vanaf half juni aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Versoepeling urencriterium voor zzp'ers

Zelfstandig ondernemers hebben recht op de zelfstandigenaftrek (en andere belastingvoordelen) als ze per jaar minimaal 1225 uur aan hun onderneming werken. Dat is per week ongeveer 24 uur. Door de coronacrisis daalt de omzet en werken ze minder uren. De regering wil graag dat ondernemers de zelfstandigenaftrek en andere voordelen houden. Daarom doet de Belastingdienst alsof ondernemers vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 24 uur per week hebben gewerkt aan hun onderneming. Ook horeca-en taxibedrijven vallen onder de soepelere regels. Nieuw: Deze regeling loopt door tot 1 oktober 2020.


Tegemoetkoming loonkosten voor personeel bij minimaal 20% minder omzet (NOW 2-regeling)

De regering verlengt de NOW-regeling met 4 maanden. De regeling loopt van 1 juni tot 1 oktober. De voorwaarden zijn aangepast:

 • Bij een ontslag van meer dan 20 medewerkers moet de werkgever dat bespreken met de vakbonden of vertegenwoordigers van het personeel. Komt er geen akkoord? Dan kunnen de werkgever en de vakbonden naar de Stichting van de Arbeid voor overleg.
 • Is er geen akkoord of overleg met de Stichting van de Arbeid? Dan volgt een korting van 5% op de NOW-uitkering.  
 • Werkgevers spannen zich om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of om scholing te volgen voor behoud van werk. Werkgevers leggen hiervoor een verklaring af bij de aanvraag van de NOW 2-regeling.
 • Werknemers kunnen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen.
 • De onderneming mag geen winstuitkering aan de aandeelhouders doen, geen bonussen aan bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt alleen voor bedrijven die een subsidie aanvragen van €125.000 of meer of een voorschot vragen van €100.000 of meer.
 • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%. 
 • De aanvraag gaat nog steeds via het UWV.   
informatie

Regeling geldt ook voor flexwerkers, oproepkrachten en uitzendbureaus

Werkgevers kunnen ook een tegemoetkoming vragen voor flexwerkers en oproepkrachten. Zij kunnen dus ook worden doorbetaald. 

Uitzendbureaus kunnen voor hun uitzendkrachten ook een beroep doen op deze regeling.Maatregelen rondom het betalen van belastingen

De maatregelen rondom het uitstellen van het betalen van belastingen zijn verlengd tot 1 oktober 2020. Veel regels blijven hetzelfde.

Uitstel van betaling

Je kunt gemakkelijk(er) uitstel vragen voor het betalen van belasting. Let op de volgende regels:

 • Je kunt om uitstel vragen nadat je een aanslag hebt ontvangen
 • Het uitstel geldt voor alle aanslagen van belastingen. Enkele voorbeelden: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, loonheffingen, accijnzen en assurantiebelasting
 • Je kunt om 3 maanden uitstel vragen of om uitstel van meer dan 3 maanden

Let op! Je moet wel aangifte doen. Pas als je de aanslag ontvangt, kun je een verzoek om uitstel van betaling indienen.

Uitstel voor 3 maanden

 • Dit kun je online aanvragen
 • Je hoeft niet aan te geven waarom je uitstel van betaling vraagt
 • Je vraagt in een keer uitstel voor aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en btw die je moet betalen
 • Voor andere belastingen moet je per belasting uitstel aanvragen
informatie

3 maanden uitstel aanvragen

Je kunt met dit formulier (link naar de website van de Belastingdienst) 3 maanden uitstel van betaling aanvragen. Hiervoor moet je inloggen met je DigiD.

Je hebt je BSN nodig als je zzp'er bent of een eenmanszaak hebt.

Voor andere ondernemingsvormen (bijvoorbeeld een BV of een VOF) heb je het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) nodig. Lees meer over het RSIN (link naar de website van de Kamer van Koophandel).


Uitstel met meer dan 3 maanden

 • Dit uitstel moet je schriftelijk aanvragen
 • Is de totale belastingschuld maximaal €20.000? Dan moet je met bewijsstukken aantonen dat je omzet, bestellingen of reserveringen veel lager zijn dan de voorgaande maanden
 • Is de totale belastingschuld meer dan €20.000? Dan heb je een verklaring van een zogenoemde derde deskundige nodig. Dat is een externe accountant of een branchorganisatie.
 • Nieuw: De ondernemer moet verklaren dat hij geen dividenden of bonussen zal uitkeren of eigen aandelen gaat inkopen.
informatie

Stuur je verzoek om uitstel met motivering naar

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Stuur je verzoek pas nadat je aangifte hebt gedaan en de aanslag hebt ontvangen.


Verlagen van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting

Je kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting verlagen via Mijn Belastingdienst.


Regels voor boetes en het betalen van rente

 • Je hoeft geen boete te betalen als je je belastingen niet op tijd betaalt.
 • De invorderingsrente (de rente die je betaalt aan de Belastingdienst als je de aanslag te laat betaalt) gaat op 23 maart tijdelijk van 4% naar 0,01%. Nieuw: Deze maatregel loopt door tot 1 oktober 2020.
 • De belastingrente (de rente die je betaalt als je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan) gaat ook naar 0,01%. Deze verlaging gaat in op 1 juni 2020 in. Voor aanslagen inkomstenbelasting gaat de verlaging in op 1 juli 2020. Nieuw: Voor alle belastingen geldt deze regeling tot 1 oktober 2020.


Overzicht met links naar belangrijke informatie voor ondernemers

Hieronder vind je overzicht van websites die ondernemers helpen bij vragen over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor je onderneming.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina