U bent hier:Home>Uit elkaar gaan>Hoe regel je alimentatie?
Thema Uit elkaar gaan

Partneralimentatie

Ex-partners zijn na beëindiging van hun huwelijk of geregistreerd partnerschap wettelijk verplicht om elkaar te onderhouden. Als een van de twee meer verdient, kan de ander na een scheiding soms recht hebben op partneralimentatie. Deze wettelijke onderhoudsplicht geldt niet voor samenwoners die uit elkaar gaan, tenzij dat in je samenlevingscontract stond. Hier vind je meer informatie over partneralimentatie.

Duur alimentie

Voor de lengte van de alimentatie maakt het uit wanneer je bent gescheiden. Dat kun je berekenen met deze tool (link naar de website van Uitelkaar.nl).

Ben je tussen juli 1994 en 1 januari 2020 gescheiden? Dan is de alimentatieduur maximaal 12 jaar. Als je huwelijk korter dan 5 jaar duurde en je geen kinderen hebt, is de alimentatieduur even lang als het huwelijk heeft geduurd.

Voor scheidingen na 1 januari 2020 is de duur van de alimentatie korter. Namelijk de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Er zijn een paar uitzonderingen. 

Uitzonderingen

Zijn er kinderen geboren uit het huwelijk?

Dan loopt de alimentatie door tot het jongste kind 12 jaar is.

Duurde het huwelijk minimaal 15 jaar?

Dan zijn er nog twee uitzonderingen:

  • De alimentatie loopt door tot minimaal de AOW-leeftijd als de AOW binnen 10 jaar ingaat.
  • De alimentatie loopt maximaal 10 jaar als de ontvanger is geboren voor 1970 en de AOW over meer dan 10 jaar ingaat.

Goed om te weten

  • Je kunt partneralimentatie in onderling overleg afspreken of via de rechter regelen. Het wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. De rechter gaat bij de berekening uit van zaken zoals inkomen, leeftijd, kans op werk en het uitgavenpatroon tijdens de relatie. Meer daarover lees je op de website van Het Juridisch loket (link naar de website van Het Juridisch Loket). Als je het samen niet eens kunt worden, dan kun je ook een berekening aanvragen bij het LBIO (link naar de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen).
  • Als een van beiden een baan heeft en de ander bijstand aanvraagt, dan zal de gemeente proberen om de bijstand te verhalen op de ex-partner (ook als je had afgesproken om af te zien van partneralimentatie).
  • De partner die alimentatie ontvangt moet daar inkomstenbelasting over betalen; degene die betaalt kan dat aftrekken van de inkomstenbelasting.
  • Het bedrag aan alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd.
U bent hier:Home>Uit elkaar gaan>Hoe regel je alimentatie?