U bent hier:Home>Pers>Helft van de Nederlandse beroepsbevolking weet niet precies wat scheiding of baanverlies voor pensioen betekent
01 november 2016

Helft van de Nederlandse beroepsbevolking weet niet precies wat scheiding of baanverlies voor pensioen betekent

Onderzoek Wijzer in geldzaken: 34% gescheiden mensen vindt pensioenverdeling na scheiding niet goed geregeld

Den Haag, 1 november 2016 – De helft van de beroepsbevolking is zich niet goed bewust van de impact die grote levensgebeurtenissen kunnen hebben op hun pensioen. Uit onderzoek van Wijzer in geldzaken[1] blijkt dat men niet of slechts globaal de financiële gevolgen kent van scheiding of  werkloosheid op het pensioen. In de Pensioenmonitor die Wijzer in geldzaken op de eerste dag van de Pensioen3daagse naar buiten brengt, blijkt bovendien dat 34% niet of matig tevreden is met de manier waarop het pensioen na scheiding[2] is verdeeld. Het aantal echtscheidingen bedroeg in 2015 meer dan 36.000[3].

Bespreek pensioenverdeling bij scheiding

De verdeling van het pensioen komt bij 36% van de scheidingen niet aan de orde[4]. Bij echtscheiding schakelt 73% van de stellen de ­hulp in van bijvoorbeeld een mediator of scheidingsadvocaat, maar deze wijst vaak niet op het bestaan van een vereveningsformulier van de overheid[5]. Alleen als scheidende stellen dit formulier invullen en binnen twee jaar na echtscheiding opsturen naar de pensioenuitvoerder wordt de pensioenverdeling  na pensionering uitgevoerd.

72% van de mensen die het formulier niet hebben gebruikt en wel hulp of advies hebben gehad, is door de professional niet op het formulier gewezen (de groep die kiest om niet te verdelen buiten beschouwing gelaten). Van degenen die wel gebruik maakten van het formulier en hulp kregen van een professional, geeft 17% aan dat de advocaat of mediator hen niet op het formulier heeft gewezen of hielp bij het invullen ervan. Wijzer in geldzaken roept mensen daarom op om tijdens de scheidingsprocedure hun pensioenverdeling goed te bespreken en – indien nodig – het vereveningsformulier in te vullen en op te sturen. Ook mediators, scheidingsadvocaten en financieel adviseurs moeten hun cliënten hierop wijzen.

Niet langer doorwerken voor behoud van levensstandaard

Grote levensgebeurtenissen als echtscheiding, baanverlies of overlijden hebben vrijwel altijd financiële gevolgen, zeker voor het pensioen. Zes op de tien heeft wel eens nagedacht over de inkomsten en uitgaven na pensionering. Ruim een kwart maakt zich hier (redelijk) veel zorgen over. Desondanks wil 70% van de ondervraagden niet langer dan de pensioenleeftijd doorwerken om dezelfde levensstandaard te behouden. 69% van de respondenten verwacht overigens eerder AOW te krijgen dan in werkelijkheid het geval zal zijn.

Om een financiële terugval na pensionering te voorkomen, nemen mensen verschillende maatregelen. 47% spaart al via deposito of spaarrekening, 38% bouwt vermogen op via de eigen woning en 14% belegt. 10% zorgt er nu al voor dat de uitgaven te zijner tijd lager zijn; 50% is van plan de uitgaven bij pensionering terug te dringen.

Pensioen3daagse 2016: financiële veerkracht op de oude dag

Dit jaar vindt de zesde editie van de Pensioen3daagse plaats op initiatief van platform Wijzer in geldzaken. Het doel van deze driedaagse is om financiële veerkracht op latere leeftijd te bevorderen. Wijzer in geldzaken heeft in dit kader de ‘Pensioentool’ ontwikkeld waarmee mensen een inschatting kunnen maken van hun situatie op latere leeftijd. De Pensioen3daagse omvat pensioenspreekuren en voorlichting op de werkvloer. Verzekeraars, banken en financieel adviseurs stellen bovendien hun kantoren open voor mensen met pensioenvragen.

Een overzicht van alle activiteiten vind je hier. Deelnemende partijen aan de Pensioen3daagse zijn onder andere: Autoriteit Financiële Markten, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie, Stichting Pensioenregister, ministerie van Financiën, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandsche Bank, Nibud, Adfiz, Federatie Financieel Planners, diverse banken, pensioenfondsen en -verzekeraars, vakbonden, onderwijsinstellingen, pensioenadviseurs en vele andere werkgevers.

Bijlagen: Onderzoeksresultaten Pensioenmonitor 2016 en Pensioenverdeling


[1] Wijzer in geldzaken (2016) Pensioenmonitor
[2] Met “scheidingen” bedoelen we beëindiging van huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract. Bij “echtscheidingen” bedoelen we beëindiging van huwelijk of geregistreerd partnerschap.
[3] CBS Statline (2016). Bevolking en bevolkingsontwikkeling, aantal ontbindingen ten gevolge van echtscheiding
[4] Wijzer in geldzaken (2016) Pensioenmonitor 
[5] Wijzer in geldzaken (2016) Pensioenverdeling

Meer informatie over dit bericht: 

Joost de Bree > 06 - 474 08 065
Ariane Kleijwegt > 06 - 21 64 82 13

pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. www.wijzeringeldzaken.nl

Deel deze informatie met anderen:
Zoek in pers
Zoek op periode
Pensioen voor zelfstandigen
Pensioen en scheiding: hoe handel je het goed af?

6 vragen over het verdelen van pensioen.

Een scheiding en je pensioen
Je pensioen na een scheiding

5 dingen om te checken als je ooit bent gescheiden.

Pensioen voor zelfstandigen
Andere baan? Check je pensioenregeling

Ga na waar je op moet letten.

Je hypotheek na je pensioen
Je hypotheek na je pensioen

Houd rekening met de veranderingen voor je hypotheek als je met pensioen bent.