U bent hier:Home>Pers>41% van de mensen wil sparen voor een buffer in 2020
17 december 2019

41% van de mensen wil sparen voor een buffer in 2020

‘Wat betekent dit voor mij’ 2020 geeft snel persoonlijk overzicht van veranderingen in het nieuwe jaar.

Ruim 80% van de Nederlanders heeft financiële goede voornemens voor het nieuwe jaar. Sparen voor een buffer (41%), minder onnodige uitgaven (36%) en zuiniger aandoen (35%) vormen de top 3 financiële goede voornemens. Dit blijkt uit onderzoek van platform Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Toch weet meer dan de helft van de mensen (55%) nog niet welke veranderingen in wet- en regelgeving per 1 januari a.s. van invloed zullen zijn op hun portemonnee. Met de online tool ‘Wat betekent dit voor mij?’ van Wijzer in geldzaken kan elke Nederlander een duidelijk en persoonlijk overzicht krijgen van deze veranderingen. 

Buffer voor onverwachte uitgaven

Eén op de drie Nederlanders zegt waarschijnlijk of zeker geen onverwachte uitgave van € 2.000 te kunnen opbrengen. Nederlanders in de leeftijd 35-44 jaar verwachten het vaakst dit bedrag waarschijnlijk of zeker niet te kunnen opbrengen, terwijl 65-plussers dit juist vaker wel verwachten op te kunnen opbrengen. 14% van de Nederlanders heeft (helemaal) geen buffer om onverwachte uitgaven op te vangen. Hoe lager men is opgeleid, hoe minder vaak men een buffer heeft. Bijna vier op de tien Nederlanders (38%) sparen elke maand een vast bedrag (al dan niet via een automatische overboeking). Nog eens vier op de tien Nederlanders zetten alleen geld opzij als er wat overblijft. Als mensen een buffer hebben, zijn zij beter in staat om financiële tegenslagen op te vangen en komen zij minder snel in de financiële problemen. 

Besparen op boodschappen, winkelen en energie het populairst

Voor veel mensen is de start van een nieuw jaar ook weer een belangrijk moment om te kijken waar ze op kunnen besparen. In de top drie staan besparen op de dagelijkse boodschappen (38%), besparen op winkelen (37%) en besparen op energie (27%). Dat laatste kan bijvoorbeeld door over te stappen naar een andere leverancier. Jongeren (18-24 jaar) geven net als eind 2018 opvallend vaker aan te willen besparen op koffie halen (29%) en uit eten gaan (41%).

Van vier naar twee belastingschijven nog niet voor iedereen bekend

Bijna de helft van de Nederlanders (46%) is (nog) niet bekend met de verandering in de belastingschijven in 2020 (er komen twee belastingschijven in plaats van de huidige vier; 37,35 procent voor het inkomen tot en met € 68.507,- en 49,5 procent voor alles daarboven). Een derde heeft er wel van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt. Wijzer in geldzaken biedt Nederlanders al een inkijkje via de tool ‘Wat betekent dit voor mij?’, waarbij iedereen globaal kan berekenen of hij of zij er op vooruit of achteruit gaat. 

Bijtelling elektrische auto van de zaak verhoogd

Aan werkzame Nederlanders is de vraag voorgelegd of men in 2020 een elektrische of een benzine/diesel auto van de zaak zou kiezen (gesteld dat men die keuze daadwerkelijk mag maken). Ruim vier op de tien Nederlanders zouden kiezen voor een elektrische auto van de zaak (ondanks de verhoging van de bijtelling van 4% naar 8% in 2020). Evenveel Nederlanders kiezen juist voor een benzine/diesel auto. Van degenen die kiezen voor een elektrische auto geven net wat meer mensen aan dat het milieu (minder uitstoot) hiervoor de belangrijkste reden is dan de (nog steeds) lagere bijtelling ten opzichte van een benzine/diesel auto. 

‘Wat betekent dit voor mij?’ geeft consumenten inzicht

De veranderingen in geldzaken pakken niet voor iedereen hetzelfde uit en hangen af van de persoonlijke situatie. Met de online tool ‘Wat betekent dit voor mij?’ helpt Wijzer in geldzaken de consument inzicht te krijgen in maatregelen die voor zijn/haar persoonlijke financiële situatie van belang zijn. Bij iedere maatregel wordt inzichtelijk gemaakt wat er verandert, welke financiële gevolgen dit kan hebben en wat je daaraan kunt doen. Doel is om mensen te helpen keuzes te maken om hun geldzaken bij te sturen. Het persoonlijke overzicht kan eenvoudig worden geprint, opgeslagen of per e-mail worden verstuurd. 

Het onderzoek van Wijzer in geldzaken is uitgevoerd door SAMR onder een representatieve steekproef van 1.033 respondenten van 18 jaar en ouder. Download hier het onderzoek

Meer informatie over dit bericht: 
Joost de Bree: 06 474 08 065.
pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform: www.wijzeringeldzaken.nl

U bent hier:Home>Pers>41% van de mensen wil sparen voor een buffer in 2020