U bent hier:Home>Pers>Meeste leraren maken zich zorgen om (online) beïnvloeding leerlingen bij financiële keuzes
10 juni 2024

Meeste leraren maken zich zorgen om (online) beïnvloeding leerlingen bij financiële keuzes

Het overgrote deel van de leraren maakt zich zorgen over de invloed van influencers op het koopgedrag van hun leerlingen (primair onderwijs: 78%; voortgezet onderwijs: 78%; mbo: 68%). Ook maakt een groot deel van de leraren zich zorgen over de verleiding van in-game aankopen (po: 70%; vo: 61%; mbo: 53%), de invloed van gokreclames (po: niet gevraagd; vo: 65%; mbo: 65%) en het gebruik van achteraf betalen (po: niet gevraagd; vo: 45%; mbo: 64%). Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, naar het perspectief van 882 leraren in het po, vo en mbo op de geldzaken van hun leerlingen.

Financiële verleidingen en problemen

De online beïnvloeding van jongeren ziet ook Mia Wilsterman, armoedefunctionaris op het Zadkine mbo Rotterdam: “Jongeren worden 24 uur per dag gevoed door hun online sociale omgeving. Dat heeft absoluut invloed op ze. Daardoor doen ze bijvoorbeeld aankopen die ze eigenlijk niet nodig hebben.” Die beïnvloeding kan volgens Mia grote gevolgen hebben: “Zeker voor jongeren die al met financiële uitdagingen te maken hebben. Zij zijn extra gevoelig voor manieren om snel geld te verdienen. Maar als een influencer zegt ‘dit is dé manier om snel geld te verdienen’ en het levert niks op, dan zijn ze nog verder van huis.

Meer dan de helft van de leraren maakt zich zorgen dat hun leerlingen niet goed kunnen omgaan met financiële verleidingen (po: 55%; vo: 67%; mbo: 66%) en met geld in het algemeen (po: 41%; vo: 56%; mbo: 56%). Ruim de helft (53%) van de mbo-leraren ziet studenten met financiële problemen in de klas. Vrijwel alle leraren geven aan daarvoor ook in actie te komen, bijvoorbeeld door ze door te verwijzen naar hulpverlening. Van de po- en vo-leraren ziet bijna de helft (45%; 42%) dat er leerlingen zijn die uit een gezin komen met financiële problemen.

Belang van financiële educatie

Een groot deel van de leraren (po: 76%; vo: 86%; mbo: 95%) is het (helemaal) eens met de stelling dat leren omgaan met geld een belangrijk onderwerp is in de klas. In het bijzonder op het mbo zien ze het belang van financiële educatie. Slechts één op de tien mbo-leraren (11%) denkt dat hun mbo-studenten van 18 jaar en ouder voldoende in staat zijn om juiste financiële keuzes te maken.

Mia Wilsterman ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor financiële educatie: “We constateren dat een steeds grotere groep jongeren dat niet van huis uit meekrijgt. Met financiële educatie creëer je bewustwording die anders soms uitblijft. Zo kun je kennis en kunde meegeven die via andere wegen niet in het leven van jongeren binnenkomt.” Volgens Mia moet financiële educatie veel aandacht krijgen: “Voor leraren is het soms een uitdaging om hun studenten te helpen goed om te gaan met geld. Ze zoeken tools, tips en tricks om hun leerlingen te benaderen. Die behoefte leeft heel erg. Door financiële educatie in de les te verwerken en onderdeel te maken van het curriculum van een onderwijsinstelling, kunnen ze jongeren bereiken. Maar daar zijn nog slagen in te maken. En daar moeten we ons voor inzetten.

Minister opent docentendag

Financiële educatie staat centraal tijdens de docentendag ‘Geldlessen voor de toekomst’ op maandag 10 juni 2024 in Zwolle. Wijzer in geldzaken organiseert deze dag om medewerkers uit de financiële sector en leraren uit het po, vo en mbo met elkaar te verbinden. Tijdens de dag zal het gaan over vraagstukken als 'Hoe ga je in de klas aan de slag met financiële educatie?', 'Met welke thema's worstelen jongeren op dit moment?' en 'Wat kan de financiële sector doen om daarbij te helpen?'.

De middag wordt geopend door demissionair minister van Financiën Steven van Weyenberg, die in discussie gaat over financiële verleidingen voor jongeren, zoals achteraf betalen, en het belang van onderwijs. Aansluitend vertelt Ernst-Jan Pfauth (spreker, interviewer en medeoprichter van de Correspondent) zijn inspirerende verhaal over hoe hij zijn financiële koers radicaal wijzigde. Daarna krijgen bezoekers de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende workshops waarin actuele onderwerpen worden behandeld, zoals financiële criminaliteit, de risico’s van deepfake en AI en de online beïnvloeding van jongeren om te gaan beleggen. Zo doen leraren inzichten op in financiële educatie, die ze direct kunnen toepassen in de klas.

Meer informatie over dit bericht: 
Jelle Strikwerda, tel: 06 50 15 86 54.
pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of X.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om mensen in Nederland voor te bereiden op het maken van financiële keuzes. Het platform wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en Nibud. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. www.wijzeringeldzaken.nl

U bent hier:Home>Pers>Meeste leraren maken zich zorgen om (online) beïnvloeding leerlingen bij financiële keuzes