U bent hier:Home>Pers>77% werknemers 55+ spreekt niet met werkgever over invulling werk tot aan de pensioenleeftijd
31 oktober 2017

77% werknemers 55+ spreekt niet met werkgever over invulling werk tot aan de pensioenleeftijd

  • Mogelijkheid deeltijdpensioen voor veel 55+'ers onbekend
  • Werknemers voelen weinig voor omscholing, andere baan of minder salaris om inzetbaar te blijven
  • Driekwart van de werknemers verwacht dat werkgever hen helpt om langer door te werken

Ruim de helft van de mensen (56%) wil in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken. Gemiddeld willen zij de laatste 4,5 jaar voor hun AOW-leeftijd gaan afbouwen. In die periode zal salaris nog steeds hun belangrijkste inkomstenbron zijn (38%), voor 21% is dat spaargeld. 23% van de werknemers die minder willen gaan werken, wil dit bekostigen door een deel van hun pensioen naar voren te halen. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders tussen 55 en 67 jaar in loondienst, uitgevoerd in het kader van de Pensioen3daagse 2017 op 31 oktober 1 en 2 november.

Minder uren werken

De AOW-leeftijd is de afgelopen jaren verhoogd en zal de komende jaren verder stijgen. Eén van de manieren om het werken vol te houden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, is om in aanloop naar het pensioen minder uren te gaan werken. Velen spreken de wens uit om eerder te stoppen met werken (69% wil/ gaat eerder stoppen) of in aanloop naar de AOW- leeftijd minder uren te gaan werken.

Tweevijfde van de werknemers die minder willen gaan werken, denkt gebruik te maken van het deeltijdpensioen

Om ‘minder werken’ financieel mogelijk te maken, kan het deeltijdpensioen uitkomst bieden. Hierbij krijgt men voorafgaand aan de pensioenleeftijd al een stukje van het pensioen uitgekeerd, waardoor het financieel haalbaar wordt om minder uren te werken. Toch is slechts een beperkt deel (39%) van de 55- 67-jarigen bekend met wat deeltijdpensioen inhoudt. Na uitleg verwacht 26% van de oudere werknemers gebruik te maken van het deeltijdpensioen wanneer zij daartoe de mogelijkheid hebben.

42% verwacht geen gebruik te maken van het deeltijdpensioen. Redenen die worden genoemd zijn o.a. dat zij de financiële consequenties te groot vinden, dat zij te weinig pensioen hebben opgebouwd of het nog te leuk vinden om te werken.

Scholing of verandering van baan niet populair om inzetbaar te blijven

Werknemers voelen er weinig voor om zich aan het einde van hun loopbaan nog om te scholen of van baan te veranderen om inzetbaar te blijven. 65% van de ondervraagden is wel bereid om in het laatste deel van hun werkzame leven een stapje terug te doen in de aard van hun werkzaamheden, maar als dit minder salaris betekent is dit voor slechts 26% nog een reële optie. Om de inzetbaarheid en flexibiliteit op latere leeftijd van jongere generaties te verbeteren, voorziet Wijzer in geldzaken de komende jaren een grote uitdaging voor beleidsmakers. In het recent verschenen Regeerakkoord 2017 staan in de paragraaf ‘Levenlang ontwikkelen en kunnen werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd’ (pagina 28) ambitieuze doelstellingen die om een substantiële verandering in houding en gedrag van werknemers vragen.

Driekwart van de werknemers verwacht dat werkgever hen helpt om langer door te werken

77% van de oudere werknemers verwacht van hun werkgever dat hij het voor zijn werknemers mogelijk maakt om langer door te werken tot hun pensioenleeftijd. Een klein deel van de oudere werknemers praat over (werken tot) het pensioen met zijn werkgever. Hoewel meer dan de helft van de werknemers zijn werk als fysiek of mentaal belastend ervaart, heeft slechts 23% weleens met zijn werkgever gesproken over de invulling van zijn werk en de inzetbaarheid tot aan de pensioenleeftijd. Gezondheid en werkplezier zijn volgens werknemers de sleutel tot langere inzetbaarheid. 53% van de 55+’ers onderneemt zelf al concrete acties om fysiek inzetbaar te blijven.

Meerderheid 55+’ers die werk als fysiek belastend ervaren, niet goed voorbereid op langer doorwerken

Werknemers die hun werk als fysiek belastend ervaren hebben zelf relatief weinig maatregelen genomen om langer doorwerken mogelijk te maken. Er wordt pas in een laat stadium gesproken over werk en inzetbaarheid in de laatste jaren voor de pensioenleeftijd. Ook worden pas op latere leeftijd acties ondernomen om inzetbaar te blijven. Het lijkt erop dat het voor hen financieel gezien moeilijker is om minder te gaan werken of eerder te stoppen. Degenen die dit willen, verwachten dit dan ook pas relatief dicht tegen de AOW-leeftijd te doen. Voor de werknemers die hun werk als fysiek belastend ervaren speelt de werkgever een belangrijke rol. De werknemers vinden het belangrijk dat de werkgever aangepast werk en de mogelijkheid om minder uren te gaan werken biedt.

Lees hier het onderzoek dat Wijzer in geldzaken naar aanleiding van de Pensioen3daagse 2017 heeft uitgevoerd. 

Meer informatie over dit bericht: 
Joost de Bree: 06 474 08 065.
pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform: www.wijzeringeldzaken.nl

U bent hier:Home>Pers>77% werknemers 55+ spreekt niet met werkgever over invulling werk tot aan de pensioenleeftijd