U bent hier:Home>Pers>37% beroepsbevolking ligt weleens wakker van zijn of haar pensioen
03 november 2020

37% beroepsbevolking ligt weleens wakker van zijn of haar pensioen

10e editie Pensioen3daagse: Later goed geregeld? Check het nu!


Zorgen over de hoogte van het opgebouwde pensioen (52%), het wel of niet kunnen rondkomen na pensionering (45%) en de inkomstendaling waar men mee te maken krijgt (35%) zijn de belangrijkste redenen voor 37% van de beroepsbevolking om weleens wakker te liggen over het eigen pensioen. Dit blijkt uit de pensioenmonitor 2020 van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd onder de Nederlandse beroepsbevolking (N=1022) in het kader van de 10e editie van de Pensioen3daagse. Tijdens deze drie dagen op 3, 4 en 5 november kunnen mensen zich op allerlei manieren informeren over hun eigen pensioen. Het thema van 2020 is: Later goed geregeld? Check het nu!

Zelf ingeschatte pensioenkennis stijgt, zorgen nemen toe

Goed nieuws dit jaar is dat de pensioenkennis van mensen naar eigen zeggen lijkt toe te nemen. 44% van de mensen geeft aan te weten hoeveel inkomen men na pensionering ongeveer kan verwachten (2018: 38%). 34% weet hoeveel inkomen hij/zij na pensionering nodig heeft (2018: 28%) en 42% geeft aan op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen (2018: 29%). Bijna een derde (31%) van de ondervraagden maakt zich (redelijk) veel zorgen of men na pensionering voldoende geld heeft om normaal van te leven (2018: 26%). Laagopgeleiden en degenen met een beneden modaal inkomen maken zich de meeste zorgen.

Later goed geregeld? Check het nu!

Hoewel 56% van de respondenten het naar eigen zeggen belangrijk vindt om goed op de hoogte te zijn van hun financiële situatie na pensionering, neemt maar 20% geregeld de tijd om zich te verdiepen in hun eigen pensioensituatie. Mannen doen dit vaker (27%), dan vrouwen (13%). De helft van de ondervraagden is echter van mening dat ze zich eigenlijk beter zouden moeten verdiepen. Maar ondanks de goede intenties heeft men de neiging om de pensioenvoorbereiding voor zich uit te (blijven) schuiven, omdat men inschat dat het veel meer tijd kost dan in werkelijkheid het geval is. Wijzer in geldzaken wil mensen daarom stimuleren tijdens de Pensioen3daagse de eerste stap te zetten om zich te verdiepen in hun eigen pensioen. Met de nieuwe eenvoudige online tool ‘Goed op weg naar jouw pensioen’ op Pensioen3daagse.nl krijgen mensen in een paar stappen helder inzicht in hoeveel ze weten van hun pensioen. Op basis van deze uitslag worden mogelijkheden aangereikt om je verder te verdiepen in je eigen situatie, al dan niet met hulp van bekenden of een expert.

Ruim een derde van 55-plussers heeft spijt dat ze niet eerder zijn begonnen met pensioenopbouw

Wanneer 55-plussers die één of meerdere maatregelen hebben getroffen om na hun pensionering te kunnen blijven leven zoals nu terugkijken, vindt 38% dat zij beter eerder hadden kunnen beginnen, gezien hun huidige financiële situatie. Met name laagopgeleiden zijn relatief vaak van mening dat zij beter eerder hadden kunnen beginnen (52%), evenals respondenten met een beneden modaal inkomen (54%). De belangrijkste boodschap die 55-plussers met hun kennis van nu willen geven aan hun 30-jarige ik, is: begin op tijd met sparen (33%), sta bij belangrijke veranderingen in je leven even stil bij je pensioen (19%) en check regelmatig hoeveel pensioen je opbouwt (18%).

Over de Pensioen3daagse

De Pensioen3daagse is een initiatief van Wijzer in geldzaken en beleeft dit jaar haar 10e editie. In tegenstelling tot andere jaren ligt de focus van de Pensioen3daagse dit jaar vanwege COVID-19 met name op online activiteiten. De Pensioen3daagse omvat onder meer (online) pensioenspreekuren en voorlichting op de werkvloer door middel van (online)presentaties. Verzekeraars, banken en financieel adviseurs zijn beschikbaar voor pensioenvragen of organiseren (flits) webinars. Daarnaast worden consumenten via een landelijke campagne opgeroepen om zich te verdiepen in hun persoonlijke pensioensituatie met behulp van diverse online tools of via Mijnpensioenoverzicht.nl. Traditiegetrouw wordt ook dit jaar tijdens de Pensioen3daagse de PensioenWegwijzer 2020 uitgereikt. Deze prijs is voor initiatieven die het mensen gemakkelijk maken inzicht te krijgen in hun pensioen en, waar nodig, actie te ondernemen.

Organisaties die deelnemen aan de Pensioen3daagse zijn onder andere: de AFM, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Nederlandse Vereniging van Banken, Mijnpensioenoverzicht.nl, Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandsche Bank, Nibud, Netspar, diverse banken, pensioenfondsen en - verzekeraars, vakbonden, onderwijsinstellingen, pensioenadviseurs en veel werkgevers.

Meer informatie over dit bericht: 
Joost de Bree: 06 474 08 065.
pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform: www.wijzeringeldzaken.nl

U bent hier:Home>Pers>37% beroepsbevolking ligt weleens wakker van zijn of haar pensioen