U bent hier:Home>ActieplanConsumentenkeuzes>Lopende & nieuwe initiatieven
Thema

Lopende & nieuwe initiatieven

Naast de afgeronde initiatieven zijn enkele deelnemende partijen nog druk bezig met hun onderzoeken. Ook zijn er nieuwe initiatieven gestart.

Lopende initiatieven - eerste resultaten:


Rabobank; Universiteit Utrecht; Stichting Behavioural Insights
Ontwikkelen van een lifetime consumption model en bijbehorende digital savings planner; veldexperiment waarin verschillende interventies worden getest om mensen dichter bij hun optimale spaargedrag te krijgen.
Consumentenkeuze: Sparen faciliteren door inzicht in het verschil tussen optimaal en werkelijk spaargedrag

Rabobank; Universiteit Maastricht - Onderzoek UvM
Onderzoek, waaronder experimenten, om de invloed van eerdere ervaringen op beleggingsbeslissingen beter te begrijpen en systematisch suboptimale beslissingen te beperken.
Consumentenkeuze: Consumenten helpen om betere beleggingsbeslissingen te nemen


Nieuwe initiatieven - 2021 toegevoegd:


Initiatief van: Geldfit.nl, Verbond van Verzekeraars, Aegon, A.S.R., Nationale-Nederlanden

Verzekeraars gaan experimenteren met verschillende communicatieboodschappen en kanalen voor het actief doorverwijzen van klanten met geldproblemen naar geldfit.nl.   
Consumentenkeuze: Consumenten met geldproblemen activeren om tijdig hulp te zoeken.

Initiatief van: VvAA, Eerstestap.nl en Guideology

Op basis van experimenten en gebruik makend van gedragspsychologie, ontwikkelen van een verzekeringscheck-up nazorg chatbot, zodat consumenten onder- en oververzekering kunnen voorkomen.. 
Consumentenkeuze: Consumenten activeren om de verzekeringscheck-up te starten, de relevante informatie te delen én succesvol te doorlopen.

Initiatief van: Komdeur Personal Finance, Glancy.nl

Een onderzoek om inzicht te krijgen in de wijze waarop vrouwen zich verhouden tot hun financiën én daaruit volgend: de ontwikkeling van een programma dat hen stimuleert verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële planning.   
Consumentenkeuze: Vrouwen stimuleren om actief aandacht te besteden aan hun financiële planning en financiële toekomst.

Initiatief van: Mijngeldzaken.nl en budgetcoach.nl

Onderzoek naar de effectiviteit van een budgettool waar consumenten door middel van persoonsgerichte actuele informatie door budgetcoaches worden gestuurd (nudges) naar gezond bestedingsbedrag.          
Consumentenkeuze: Consumenten met geldproblemen motiveren om hun consumptiegedrag aan te passen en zo geld te besparen.   

Initiatief van: Zorgweb, SchuldenlabNL en Delloite

Onderzoek naar de effectiviteit van De VoorzieningenWijzer, waarbij consumenten op basis van een persoonlijk adviesgesprek en met behulp van een applicatie optimaal gebruik kunnen maken van bestaande regelingen, fondsen en vergoedingen voor minima.
Consumentenkeuze: Consumenten helpen hun financiële situatie te verbeteren en risico’s op schulden te verminderen door bestaande steunregelingen beter te benutten.    

Initiatief van: Adfiz

Pilot waarin consumenten met een korte termijn beloning worden geactiveerd om een tool in te vullen (en een kosteloos adviesgesprek) waardoor ze zicht krijgen op hun financiële situatie op de lange termijn (na pensionering).
Consumentenkeuze: Kwetsbare consumenten laten nadenken over hun oudedagsvoorziening en indien nodig tot actie laten overgaan.

<< terug naar home

U bent hier:Home>ActieplanConsumentenkeuzes>Lopende & nieuwe initiatieven