Wat is het Actieplan Consumentenkeuzes?

Het vermogen van mensen om informatie over geldzaken te wegen en rationale keuzes te maken is begrensd. Consumenten hebben namelijk niet altijd evenveel tijd, motivatie en parate kennis om financiële keuzes te maken. Ze nemen intuïtieve en snelle beslissingen, en dit pakt niet zelden negatief uit. 

Dit inzicht, dat niet uitgaat van de rationele mens, staat centraal in het eind 2019 gelanceerde Actieplan Consumentenkeuzes. Een initiatief van de minister van Financiën met als doel om financieel gezond gedrag te bevorderen middels gedragsonderzoek. Circa 40 financiële organisaties, consumentenorganisaties en kennisinstellingen committeerden zich aan die opdracht door samen gedragsinzichten te verkrijgen. Het doel van het actieplan is dat de dienstverlening en keuzeomgevingen zo worden ingericht dat consumenten vaker en makkelijker financieel gezonde keuzes maken. 

Wat doen deelnemende organisaties?

  • zij delen kennis met elkaar over keuzegedrag en de psychologische factoren die hierbij een rol spelen;
  • zij pitchen nieuwe ideeën die financieel gezonde consumentenkeuzes simpeler maken;
  • zij zetten samen gedragsexperimenten op om te toetsen of ze hierin ook slagen.

Meer weten?

Meer informatie over het Actieplan Consumentenkeuzes vind je in de kamerbrieven van 28 oktober 2019 en van 10 februari 2021.

Deelnemen?

Geïnspireerd om deel te nemen aan het Actieplan Consumentenkeuzes? Stuur een mail naar financieelgedrag@minfin.nl.

Deze kennisbank is opgezet door het ministerie van Financiën in samenwerking met Wijzer in geldzaken.

Bekijk de initiatieven