U bent hier:Home>ActieplanConsumentenkeuzes>Financiële redzaamheid>Financiële redzaamheid: Biases en kansrijke oplossingen
Thema Financiële redzaamheid

Financiële redzaamheid

Binnen het thema financiële redzaamheid zien de deelnemende partijen de volgende gedragskansen:

 • Vroegsignalering

  Mensen met geldzorgen vragen eerder hulp.

 • Gebruik maken van voorzieningen

  Mensen die recht hebben op toeslagen/voorzieningen maken daar ook gebruik van en geven wijzigingen op tijd door.

 • Inzicht verkrijgen in geldzaken

  Mensen zijn zich er bewust van dat ze zelf verantwoordelijk zijn en verkrijgen inzicht in hun eigen financiële situatie (zowel korte als lange termijn), en komen in actie indien nodig.

 • Financieel advies vragen

  Mensen (onder meer de laagbetaalde zzp’ers ) vragen financieel advies/hulp als ze er zelf niet uitkomen.

 • Schokbestendigheid

  Niet in paniek raken als er een (financiële) tegenslag is (gebruik systeem 2 en niet systeem 1) en actie ondernemen (geen vermijdingsgedrag vertonen.

De deelnemers van het Actieplan hebben kritisch gekeken wat de relevante menselijke neigingen zijn als het over het thema financiële redzaamheid gaat, gevolgd door de kansrijke oplossingen. Deze lees je hieronder.

De meest relevante biases / menselijke neigingen

 • Schaamte (‘eigen schuld’ en hand niet willen ophouden)
 • Onrealistisch optimisme
 • Externalisatie (verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen)
 • Geen vertrouwen in oplossing / aanbieder hulp / overheid
 • Vermijding van saai /complex/pijnlijk onderwerp
 • Geldstress / cognitieve schaarste
 • Lage self-efficacy
 • Angst voor terugbetalen
 • Weerstand tegen verandering
 • Present bias

Kansrijke oplossingsrichtingen

 • Normaliseren oplossing

  Ervaringsverhalen en ervaringsdeskundigen inzetten om duidelijk te maken dat men niet de enige is. Of een zelf-invul tool ‘wat is normaal?’.

 • Shame resilience / boost confidence

  Positief zelfbeeld boosten om kleinerende stap naar hulp zoeken te compenseren. Inspelen op trots.

 • Cognitieve dissonantie creëren

  Bijvoorbeeld met behulp van motivational interview technieken een (knagend) verschil creëren tussen huidige situatie en doel.

 • Social marketing technieken

  Hulpverlening mag iets meer ‘verkocht worden’ i.p.v. als gunst worden aangeboden.

 • Just in time information

  Aanwezig met hulpaanbod op relevante plaatsen (huisarts, etc.) en momenten (life events) en verleiden met framing (‘u heeft er recht op’).

 • Empathie en stress sensitieve dienstverlening

  Empathisch vermogen bij medewerkers van banken, verzekeraars, etc. verhogen, zodat niet zelfredzame burger in actie durft te komen.


Bekijk de initiatieven

U bent hier:Home>ActieplanConsumentenkeuzes>Financiële redzaamheid>Financiële redzaamheid: Biases en kansrijke oplossingen