U bent hier:Home>tools

Wat kun je met deze tool?

Op 16 september 2019 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken het Wetsvoorstel verdelen van pensioen bij scheiding 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet is de opvolger van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

De nieuwe wet lost een aantal belangrijke nadelen op. Deze tool laat zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de huidige wet en het wetsvoostel. Het was de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 januari 2022 zou ingaan. Inmiddels is dat uitgesteld tot 1 juli 2022. Om deze reden hebben we de tool aangepast.

Start de signaaltool
Tool Wet verdeling pensioen 2022
Vink aan waarover je meer wilt weten

Wat kun je met deze tool?

Op 16 september 2019 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken het Wetsvoorstel verdelen van pensioen bij scheiding 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet is de opvolger van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

De nieuwe wet lost een aantal belangrijke nadelen op. Deze tool laat zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de huidige wet en het wetsvoostel. Het was de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 januari 2022 zou ingaan. Inmiddels is dat uitgesteld tot 1 juli 2022. Om deze reden hebben we de tool aangepast.

(Ex-)partner

Deze wet geldt voor echtgenoten en geregistreerde partners die gaan scheiden. Samenwoners die uit elkaar gaan, vallen hier niet onder. In deze tool worden de (ex-)echtgenoten en (ex-)geregistreerde partners gezamenlijk (ex-)partner genoemd. 

Ouderdomspensioen

Op dit moment

De ene ex-partner heeft recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen van de ander ex-partner. Andersom geldt dat ook.

Vanaf 2022

Dit verandert niet door de nieuwe wet.

Nabestaandenpensioen op risicobasis

Op dit moment

Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis is er geen Bijzonder nabestaandenpensioen

Vanaf 2022

Dit verandert niet door de nieuwe wet.

Nabestaandenpensioen op opbouwbasis

Op dit moment

Het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor en tijdens het huwelijk gaat naar de ex-partner die recht heeft op verevening.

Vanaf 2022

Elke ex-partner heeft recht op de helft van het nabestaandenpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor het huwelijk blijft bij de ex-partner die deelneemt aan de pensioenregeling.

Splitsen van opgebouwd ouderdomspensioen en partnerpensioen is de standaard?

Bij splitsen, ook wel conversie genoemd, wordt het pensioenrecht van de ex-partner die meedoet aan de pensioenregeling in delen geknipt. Elke ex-partner krijgt na de conversie een eigen pensioenrecht en kan eigen keuzes maken (zie ook het volgende onderdeel).

Op dit moment

Nee. Splitsen kan alleen op verzoek van de ex-partners. De pensioenuitvoerder moet akkoord gaat met de conversie.

Vanaf 2022

Splitsen gaat automatisch. Dit gebeurt binnen zes maanden nadat de scheiding definitief is. Toestemming van de pensioenuitvoerder is niet meer nodig. De ex-partners kunnen wel andere afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Keuzes rondom pensioen?

Op of rond de pensioendatum heb je veel keuzemogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld je pensioendatum vervroegen of uitstellen, kiezen voor een hoog-laag pensioen of een laag-hoog pensioen, enzovoort. Bekijk de keuzes die je hebt.

Op dit moment

De partner die recht heeft op het verevende pensioen volgt automatisch de keuzes die de pensioenopbouwende partner maakt. Kiest de laatste voor bijvoorbeeld uitstel? Dan volgt de andere ex-partner die keuze

Vanaf 2022

Elke ex-partner krijgt zijn eigen pensioenrecht en maakt keuzes die passen bij zijn persoonlijke situatie.

Actie nodig om wettelijke regeling te volgen?

Op dit moment

Ja, om het goed te regelen moet de pensioenuitvoerder binnen 2 jaar na de scheiding op de hoogte zijn van het einde van het huwelijk. Dan betaalt de pensioenuitvoerder het pensioen, vanaf het moment van pensionering, aan beide ex-partners apart uit. Weet de pensioenuitvoerder dat niet of niet op tijd? Dan moet de ene ex-partner aan de ander vragen om doorbetaling van een deel van het pensioen.

Vanaf 2022

De conversie gaat automatisch. Elke partner weet waar hij aan toe is en wat hij met het eigen pensioen kan doen.

Kunnen ex-partners andere afspraken maken?

Op dit moment

Ja, ex-partners kunnen andere afspraken maken en moeten dat doorgeven aan de pensioenuitvoerder.

Vanaf 2022

Ja, beide ex-partners kunnen andere afspraken maken. Deze afspraken worden in de regel gemaakt als ook afspraken over de verdeling van bezittingen en schulden, de kinderen, het huis en/of alimentatie gemaakt worden. Ex-partners moeten andere afspraken over de verdeling van pensioen zelf  binnen 6 maanden na de scheiding doorgeven aan de betreffende pensioenuitvoerder(s).