U bent hier:Home>Pensioen>Werknemerspensioen
Thema Pensioen

Werknemerspensioen

Als je in loondienst werkt, bouw je vaak via je werkgever werknemerspensioen op. Dit werknemerspensioen is onderdeel van je arbeidsvoorwaarden. Het is een soort spaarpotje voor je eigen oude dag. Dat is iets anders dan de AOW-uitkering die je van de overheid krijgt en die voor iedereen geldt. Hoe het werknemerspensioen werkt, lees je hier.

Op deze pagina

  1. Ouderdomspensioen

  Het ouderdomspensioen is een maandelijkse uitkering die je ontvangt vanaf je pensioendatum. De opbouw van dit pensioen loopt via je werkgever. Als je werkgever een pensioenregeling aanbiedt dan betaalt je werkgever maandelijks een premie aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder is een pensioenfonds of een verzekeraar. Vaak betaal je zelf ook mee aan de opbouw van je pensioen. Je werkgever houdt jouw bijdrage in op jouw loon.

  Let op: de pensioendatum in jouw pensioenregeling kan anders zijn dan jouw AOW-datum. Vaak is de pensioendatum iets hoger (68 jaar). Je kunt er wel voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit betekent dat de maandelijkse uitkering van je ouderdomspensioen lager wordt.

  Drie soorten ouderdomspensioen 

  Er zijn in het huidige pensioenstelsel drie soorten pensioenregelingen:

  1. De eindloonregeling: hierbij is je pensioen gebaseerd op het loon dat je verdiende vlak voor je pensioendatum.
  2. De middelloonregeling: je pensioenuitkering is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat je verdiende bij deze werkgever. 
  3. De beschikbare premieregeling: hierbij weet je nog niet hoeveel je pensioen je straks krijgt. Dit leggen we hieronder uit.

  Vroeger kwam een eindloonregeling of middelloonregeling heel vaak voor. Tegenwoordig zijn er veel meer beschikbare premieregelingen.

  Er zijn afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Uiterlijk 1 januari 2028 geldt dit pensioenstelsel voor iedereen. In het nieuwe pensioenstelsel is een premieregeling de standaard. Je ziet hierdoor beter hoeveel premie er is ingelegd en hoe groot jouw pensioenpot is.

  De beschikbare premieregeling

  Bij een beschikbare premieregeling staat de hoogte van je pensioenuitkering niet vast, maar is deze afhankelijk van hoeveel premie er is ingelegd en het rendement dat met die premie is behaald. Er worden afspraken gemaakt over de pensioenpremie die je werkgever betaalt. Misschien betaal je zelf ook wel een deel. De pensioenuitvoerder stopt dit geld in jouw pensioenpot. Met dit geld wordt belegd, waardoor je opgebouwde pensioen toeneemt.

  Binnen je pensioenregeling kun je verschillende keuzes maken. Hiermee zorg je ervoor dat het pensioen past bij jouw situatie. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Of om eerst een hoger pensioen te krijgen en later minder. Laat je goed voorlichten over deze flexibele keuzes.

  2. Nabestaandenpensioen

  Vaak hoort bij een pensioenregeling ook een regeling voor nabestaandenpensioen. Een nabestaandenpensioen is een uitkering voor je nabestaanden als je overlijdt. Hierdoor weet je zeker dat je partner en je minderjarige kinderen een inkomen hebben als jou iets overkomt. Deze uitkering gaat vaak al meteen in na jouw overlijden. Ook als je overlijdt terwijl je nog werkt en nog geen pensioen ontvangt.

  Er kan iets veranderen aan je situatie. Denk bijvoorbeeld aan een andere baan, meer of minder werken of arbeidsongeschikt raken. Kijk dan naar de gevolgen voor je nabestaandenpensioen. 

  Uitruilen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen

  Bij sommige pensioenregelingen kun je er uiterlijk op je pensioendatum voor kiezen om een deel van je ouderdomspensioen in te ruilen voor nabestaandenpensioen, of andersom. Als je kiest voor minder ouderdomspensioen, krijgt je partner na jouw overlijden een hoger nabestaandenpensioen. Als je geen partner hebt, is het interessant om je partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Wil je dit doen terwijl je wel een partner hebt? Dan is hiervoor toestemming nodig van je partner.

  3. Arbeidsongeschiktheidspensioen

  Je werkgever betaalt je loon nog een tijdje door als je ziek wordt. Hoe lang je werkgever dat doet en hoeveel je krijgt, hangt af van je persoonlijke situatie. Ben je na die periode nog steeds arbeidsongeschikt? Dan heb je misschien recht op een WIA-uitkering van de overheid. Soms ben je via je pensioenuitvoerder ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dan krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit soort regelingen komen niet veel voor.

  Wel is vaak geregeld dat je pensioenopbouw voor een deel of helemaal doorgaat als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl hoe het zit met jouw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

  U bent hier:Home>Pensioen>Werknemerspensioen