Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

Je pensioen en je werk

Als je voor het eerst gaat werken of van baan wisselt, denk je meestal vooral aan het loon dat je gaat verdienen. Dat is goed, maar het is ook belangrijk om na te gaan hoe het zit met je pensioen. Vraag je nieuwe werkgever om de Pensioen 1-2-3. Hierin lees je (beknopt) hoe de pensioenregeling van je (nieuwe) werkgever is. 

Wat gebeurt er als je overlijdt of arbeidsongeschikt raakt? 

In de Pensioen 1-2-3 staat wat er gebeurt met je pensioen als je arbeidsongeschikt raakt. Gaat je pensioenopbouw door? Heb je recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen? Als je een partner en/of kinderen hebt, is het ook belangrijk om te weten wat je nabestaanden krijgen als je overlijdt.

Heb je eerder pensioen opgebouwd? 

Je kunt het pensioen bij vroegere werkgevers overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heeft als voordeel dat je overzicht houdt in je pensioenopbouw. Vraag eerst bij je oude pensioenuitvoerders wat je aan pensioen hebt opgebouwd. Daarna kun je een offerte vragen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Dan zie je wat je kunt krijgen als je het pensioen overdraagt. Vind je het ingewikkeld? Vraag dan een financieel adviseur om hulp.

Neem de tijd voor je pensioen 

Veranderingen in je werksituatie kunnen dus van grote invloed zijn op jouw pensioen. Neem daarom even de tijd om hier bij stil te staan zodra dit bij jou het geval is. Bekijk wat je moet weten over jouw pensioen in de werksituatie die op jou van toepassing is:

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Dit kun jij doen voor jouw pensioen
Wat is je geboortedatum?
Voorlopig Pensioenakkoordtool 2019
Voorlopig Pensioenakkoord 2019

Wat betekent het voor jou als het voorlopig Pensioenakkoord 2019 doorgaat. Vul onze tool in!