U bent hier:Home>Regel je pensioen>Je pensioen en je werk
Thema Regel je pensioen

Je pensioen en je werk

Als je voor het eerst gaat werken of van baan wisselt, denk je meestal vooral aan het loon dat je gaat verdienen. Dat is goed, maar het is ook belangrijk om na te gaan hoe het zit met je pensioen. Vraag je nieuwe werkgever om de Pensioen 1-2-3. Hierin lees je (beknopt) hoe de pensioenregeling van je (nieuwe) werkgever is. 


Wat gebeurt er als je overlijdt of arbeidsongeschikt raakt? 

In de Pensioen 1-2-3 staat wat er gebeurt met je pensioen als je arbeidsongeschikt raakt. Gaat je pensioenopbouw door? Heb je recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen? Als je een partner en/of kinderen hebt, is het ook belangrijk om te weten wat je nabestaanden krijgen als je overlijdt.


Heb je eerder pensioen opgebouwd? 

Je kunt het pensioen bij vroegere werkgevers overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heeft als voordeel dat je overzicht houdt in je pensioenopbouw. Vraag eerst bij je oude pensioenuitvoerders wat je aan pensioen hebt opgebouwd. Daarna kun je een offerte vragen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Dan zie je wat je kunt krijgen als je het pensioen overdraagt. Vind je het ingewikkeld? Vraag dan een financieel adviseur om hulp.

Nieuw: automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen

Tot 1 januari 2019 mochten pensioenuitvoerders kleine pensioenen afkopen. Vaak gebeurde dat ook. Dat betekende dat werknemers die vaak van baan wisselden, bijna geen pensioen opbouwden. Dat werd vaak afgekocht. Sinds 1 januari 2019 geldt het recht van automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Dat betekent dat een klein pensioen automatisch wordt overgedragen naar de volgende pensioenuitvoerder als een werknemer van baan wisselt. De eerste stappen zijn gezet op 1 augustus 2019. Op 1 januari 2020 moet het systeem ook werken voor kleine pensioenen opgebouwd voor 1 januari 2018.


Neem de tijd voor je pensioen 

Veranderingen in je werksituatie kunnen dus van grote invloed zijn op jouw pensioen. Neem daarom even de tijd om hier bij stil te staan zodra dit bij jou het geval is. Bekijk wat je moet weten over jouw pensioen in de werksituatie die op jou van toepassing is:

U bent hier:Home>Regel je pensioen>Je pensioen en je werk