U bent hier:Home>Regel je pensioen>Je pensioen en je AOW
Thema Regel je pensioen

Je pensioen en je AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd bereikt, heeft recht op AOW. Hoeveel AOW je krijgt, hangt af van hoeveel jaar je in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Daarnaast heb je wellicht via je werkgever nog aanvullend pensioen, ook wel werknemerspensioen, opgebouwd.

AOW-leeftijd 

De leeftijd waarop de AOW ingaat, is afhankelijk van je geboortedatum. In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In de jaren daarna gaat de AOW-leeftijd verder omhoog. Met de tool hieronder kun je nagaan wanneer jij recht hebt op AOW. Daarbij houden we rekening met de uitkomsten van het Pensioenakkoord 2019 (link naar de website van Wijzer in geldzaken). 

AOW aanvragen

Woon je in Nederland? Dan krijg je automatisch bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat bericht ontvang je 4 tot 5 maanden voor je AOW-leeftijd. In dit bericht staat informatie over het aanvragen van een AOW-uitkering. Neem contact op met de SVB als je kort voor je AOW-leefftijd nog niets hebt gehoord. 

Let op! Het bericht van de SVB komt vaak terecht in je berichtenbox op MijnOverheid. Check daarom ook regelmatig of je nog berichten hebt.

Hoogte AOW-uitkering

De hoogte van je AOW-uitkering is afhankelijk van je woonsituatie. Woon je alleen of met een minderjarig kind? Dan ontvang de AOW voor alleenstaanden. Heb je een echtgenoot, een geregisteerd partner of woon je samen? Dan krijg je per persoon minder AOW dan wanneer je alleen woont. 

AOW-uitkering en belasting

De SVB houdt loonbelasting in op de AOW-uitkering. Hierbij houdt de SVB rekening met de algemene heffingskorting. Dat is een belastingkorting waarop iedereen recht heeft. De SVB past deze korting automatisch toe. Ontvang je naast je AOW ook nog pensioen van een pensioenfonds of een verzekeraar? Vraag of zij de algemene heffingskorting niet willen gebruiken. Vraag je dat niet? Dan is de kans groot dat je later, als je aangifte doet, belasting moet bij betalen.  

Minder AOW als je in het buitenland hebt gewoond of gewerkt

Je hebt recht op een volledige AOW-uitkering als je 50 jaar in Nederland woont. Voor de berekening ga je uit van je AOW-leeftijd en dan tel je terug. Als je een tijdje in het buitenland hebt gewoond, krijg je meestal minder AOW. Voor elk jaar buiten Nederland daalt je AOW-uitkering met 2 procent. Op deze regeling zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je een jaar voor je studie naar het buitenland gaat. Vraag het voor de zekerheid na bij de SVB.

Voorbeeld: AOW en wonen in het buitenland

Je AOW-leeftijd is bijvoorbeeld 68 jaar. Voor een volledige AOW-uitkering moet je 50 jaar in Nederland wonen. Dat is tussen je 18e en 68e. Woonde je tot je 28e in het buitenland en verhuisde je toen naar Nederland? Dan heb je 40 jaar in Nederland gewoond voor je AOW ingaat. Je ontvangt dan (40 x 2% =) 80% van de AOW-uitkering. Woonde je tussen je 25e en 30e in het buitenland? Dan krijg je (45 x 2% =) 90% van de AOW-uitkering.

Aanvulling op je AOW-uitkering

Als je geen volledige AOW-uitkering ontvangt, kun je soms een aanvulling op je AOW-uitkering krijgen. Dit heet een AIO-aanvulling. Je kunt dit alleen krijgen als je weinig andere inkomsten hebt. Kijk op de site van de SVB of je recht hebt op een AIO-aanvulling.

Vanaf 2015 geen recht meer op partnertoeslag

Tot 1 januari 2015 ontving je een toeslag voor de AOW als jouw AOW ingaat en je een jongere partner hebt die nog geen AOW krijg. Sinds 2015 is die toeslag verdwenen. Dat betekent dat je geen partnertoeslag meer ontvangt als je op of na 1 januari 2015 de AOW-leeftijd bereikt en een partner hebt die nog geen recht heeft op AOW.

Deel deze informatie met anderen:
Onderwerpen
  Corona en je geldzaken
  De coronacrisis en je geldzaken

  Misschien maak je je zorgen over je geldzaken. Kom je deze periode financieel goed door? We helpen je met onze tips graag op weg om meer inzicht te krijgen.

  Voorlopig Pensioenakkoordtool 2019
  Voorlopig Pensioenakkoord 2019

  Wat betekent het Pensioenakkoord 2019 voor jou? Vul onze tool in!