Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

Je pensioen en je AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft recht op AOW. Daarnaast heb je wellicht via je werkgever nog aanvullend pensioen, ook wel werknemerspensioen, opgebouwd.

AOW-leeftijd 

De leeftijd waarop de AOW ingaat, is afhankelijk van je geboortedatum. In 2019 en 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In de jaren daarna gaat de AOW-leeftijd verder omhoog. Met de tool hieronder kun je nagaan wanneer jij recht hebt op AOW. Daarbij houden we rekening met de uitkomsten van het Pensioenakkoord 2019

AOW aanvragen

Woon je in Nederland? Dan krijg je automatisch bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat bericht ontvang je 4 tot 5 maanden voor je AOW-leeftijd. In dit bericht staat informatie over het aanvragen van een AOW-uitkering. Neem contact op met de SVB als je kort voor je AOW-leefftijd nog niets hebt gehoord. 

Let op! Het bericht van de SVB komt vaak terecht in je berichtenbox op MijnOverheid. Check daarom ook regelmatig of je nog berichten hebt.

Hoogte AOW-uitkering

De hoogte van je AOW-uitkering is afhankelijk van je woonsituatie. Woon je alleen of met een minderjarig kind? Dan ontvang de AOW voor alleenstaanden. Heb je een echtgenoot, een geregisteerd partner of woon je samen? Dan krijg je per persoon minder AOW dan wanneer je alleen woont. 

AOW-uitkering en belasting

De SVB houdt loonbelasting in op de AOW-uitkering. Iedereen heeft recht op een belastingkorting, de zogenoemde algemene heffingskorting. De SVB past deze korting automatisch toe. Ontvang je naast je AOW ook nog pensioen van een pensioenfonds of een verzekeraar? Voorkom dat ze allemaal de loonheffingskorting toepassen. Want dan moet je later, als je aangifte doet, belasting bij betalen. Laat het pensioenfonds of de verzekeraar dan niet de loonheffingskorting gebruiken.

Minder AOW als je in het buitenland hebt gewoond of gewerkt

Je hebt recht op een volledige AOW-uitkering als je 50 jaar in Nederland woont. Voor de berekening ga je uit van je AOW-leeftijd en dan tel je terug. Voor elk jaar dat je hier woont, bouw je 2% van de AOW op. Als je een tijdje in het buitenland hebt gewoond, krijg je meestal minder AOW. Voor elk jaar buiten Nederland daalt je AOW-uitkering met 2 procent. Op deze regeling zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je een jaar voor je studie naar het buitenland gaat. Vraag het voor de zekerheid na bij de SVB.

informatie

Voorbeeld: AOW en wonen in het buitenland

Je AOW-leeftijd is bijvoorbeeld 68 jaar. Voor een volledige AOW-uitkering moet je 50 jaar in Nederland wonen. Dat is tussen je 18e en 68e. Woonde je tot je 28e in het buitenland en verhuisde je toen naar Nederland? Dan heb je 40 jaar in Nederland gewoond voor je AOW ingaat. Je ontvangt dan (40 x 2% =) 80% van de AOW-uitkering. Woonde je tussen je 25e en 30e in het buitenland? Dan krijg je (45 x 2% =) 90% van de AOW-uitkering.

Aanvulling op je AOW-uitkering

Als je geen volledige AOW-uitkering krijgt, kun je soms een aanvulling op je AOW-uitkering krijgen. Dit heet een AIO-aanvulling. Je komt hier alleen voor in aanmerking als je weinig andere inkomsten hebt. Kijk op de site van de SVB of je recht hebt op een AIO-aanvulling.

Vanaf 2015 geen recht meer op partnertoeslag

Tot 1 januari 2015 had je recht op een toeslag voor de AOW als jouw AOW ingaat en je een jongere partner hebt die nog geen recht heeft op AOW. Met ingang van 2015 is die toeslag verdwenen. Dat betekent dat je geen partnertoeslag meer ontvangt als je op of na 1 januari 2015 de AOW-leeftijd bereikt en een partner hebt die nog geen recht heeft op AOW.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina
Corona en je geldzaken
De coronacrisis en je geldzaken

Misschien maak je je zorgen over je geldzaken. Kom je deze periode financieel goed door? We helpen je met onze tips graag op weg om meer inzicht te krijgen.

Dit kun jij doen voor jouw pensioen
Wat is je geboortedatum?
Voorlopig Pensioenakkoordtool 2019
Voorlopig Pensioenakkoord 2019

Wat betekent het Pensioenakkoord 2019 voor jou? Vul onze tool in!