Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

Je pensioen en je AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft recht op AOW. Daarnaast heb je wellicht via je werkgever nog aanvullend pensioen, ook wel werknemerspensioen, opgebouwd.

AOW-leeftijd

Je kreeg altijd vanaf je 65e verjaardag een AOW-uitkering. Dat is veranderd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. In 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. De leeftijd waarop jij AOW krijgt is afhankelijk van je geboortedatum.

informatie

AOW aanvragen

Als je in Nederland woont, krijg je een half jaar voordat je de AOW-leeftijd bereikt een brief. In deze brief staat informatie over het aanvragen van een AOW-uitkering. Als je geen brief hebt ontvangen, neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Let op! Het bericht van de SVB komt vaak terecht in je berichtenbox op MijnOverheid. Check daarom ook regelmatig of je nog berichten hebt.

Hoogte AOW-uitkering

Hoeveel AOW je krijgt is afhankelijk van je woonsituatie. Heb je een echtgenoot, een geregisteerd partner of woon je samen? Dan krijg je per persoon minder AOW dan wanneer je alleen woont. Je krijgt meer AOW als je alleenstaand bent, of samenwoont met een minderjarig kind.

AOW-uitkering en belasting

Over je AOW-uitkering betaal je belasting. Iedereen heeft recht op een belastingkorting, de zogenoemde algemene heffingskorting. De SVB past deze korting automatisch toe.

Minder AOW als je in het buitenland hebt gewoond of gewerkt

Voor een volledige AOW-uitkering moet je de vijftig jaar voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt in Nederland hebben gewoond. Als je een tijdje in het buitenland hebt gewoond, krijg je meestal minder AOW. Voor elk jaar buiten Nederland daalt je AOW-uitkering met 2 procent.

Op deze regeling zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je een jaar voor je studie naar het buitenland gaat. Vraag het voor de zekerheid na bij de SVB.

Als je geen volledige AOW-uitkering krijgt, kun je soms een aanvulling op je AOW-uitkering krijgen. Dit heet een AIO-aanvulling. Je komt hier alleen voor in aanmerking als je weinig andere inkomsten hebt. Kijk op de site van de SVB of je recht hebt op een AIO-aanvulling.

Vanaf 2015 geen recht meer op partnertoeslag

Tot 1 januari 2015 had je recht op een toeslag voor de AOW als jouw AOW ingaat en je een jongere partner hebt die nog geen recht heeft op AOW. Met ingang van 2015 is die toeslag verdwenen. Dat betekent dat je geen partnertoeslag meer ontvangt als je op of na 1 januari 2015 de AOW-leeftijd bereikt en een partner hebt die nog geen recht heeft op AOW.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina
Dit kun jij doen voor jouw pensioen
Wat is je geboortedatum?