U bent hier:Home>Pensioen>Je AOW
Thema Pensioen

Je AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Op deze pagina lees je wanneer de AOW ingaat, wie er recht op heeft en welke bijzonderheden er zijn. Daarnaast heb je wellicht via je werkgever nog aanvullend pensioen opgebouwd: een werknemerspensioen.

Op deze pagina

  Recht op AOW

  Je hebt recht op AOW als je in Nederland woonde of werkte in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd. Woonde of werkte je al die jaren in Nederland? Dan krijg je een volledige AOW-uitkering. Als je een tijd in het buitenland was, dan krijg je minder AOW. Voor ieder jaar in het buitenland ontvang je 2% minder AOW. Op deze regel zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je een jaar voor je studie naar het buitenland bent gegaan. Vraag het voor de zekerheid na bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Voorbeeld: AOW en wonen in het buitenland

  Stel: je AOW-leeftijd is 68 jaar. Voor een volledige AOW-uitkering moet je 50 jaar in Nederland wonen of werken. Dat is tussen je 18e en 68e.

  Woonde je tot je 28e in het buitenland en verhuisde je toen naar Nederland? Dan heb je in die periode 40 jaar in Nederland gewoond. Je ontvangt dan (40 x 2% =) 80% van de AOW-uitkering. Woonde je tussen je 25e en 30e in het buitenland? Dan krijg je (45 x 2% =) 90% van de AOW-uitkering.

  AOW-leeftijd 

  Je ontvangt AOW vanaf het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd is op dit moment 67 jaar. Vanaf 2028 is dit 67 jaar en 3 maanden. In de toekomst kan de AOW-leeftijd verder stijgen. Dit hangt af van de gemiddelde levensverwachting. Met je geboortedatum kun je checken wat de verwachte ingangsdatum is van jouw AOW.

  AOW aanvragen

  Woon je in Nederland? Dan krijg je automatisch bericht van de SVB over het aanvragen van je AOW-uitkering. Dat bericht ontvang je 4 tot 5 maanden voor je AOW-leeftijd. Neem contact op met de SVB als je kort voor je AOW-leeftijd nog niets hebt gehoord. 

  Let op! Het bericht van de SVB krijg je meestal via je Berichtenbox op MijnOverheid. Check daarom regelmatig of je daar berichten hebt.

  Hoogte AOW-uitkering

  De hoogte van je AOW-uitkering is afhankelijk van je woonsituatie. Woon je alleen of met een minderjarig kind? Dan ontvang de AOW voor alleenstaanden. Heb je een echtgenoot, een geregistreerd partner of woon je samen? Dan krijg je de AOW voor gehuwden/samenwonenden. Die is lager dan de AOW voor een alleenstaande. Dat komt omdat je de kosten voor levensonderhoud met meer mensen kunt delen. Zorg ervoor dat je wijzigingen in je persoonlijke situatie zo snel mogelijk doorgeeft aan de SVB.

  AOW-uitkering en belasting

  De SVB houdt loonheffing (belasting en premies) in op de AOW-uitkering. Je hoeft niet over je hele inkomen loonheffing te betalen. Je hebt recht op loonheffingskorting. Hierdoor betaal je minder belasting. De SVB kan rekening houden met deze loonheffingskorting. Maar misschien heb je ook andere inkomsten. Bijvoorbeeld een ouderdomspensioen. Je kunt de korting het beste laten toepassen op de hoogste uitkering. Je kunt je keuze op een later moment nog wijzigen.

  Aanvulling op je AOW-uitkering

  Soms kun je ook met een AOW-uitkering niet rondkomen. Bijvoorbeeld omdat je geen volledige AOW ontvangt. Of omdat jij en je partner geen pensioenuitkering krijgen. Misschien heb je dan recht op een AIO-aanvulling. Dit staat voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen.

  AOW in het buitenland

  Ontvang je al AOW en wil je naar het buitenland verhuizen? Kijk dan op de website van de SVB wat de gevolgen zijn voor je AOW-uitkering. In sommige landen betaalt de SVB een lagere AOW-uitkering en geen AIO. Ook heeft het gevolgen voor de belasting die je betaalt.

  AOW en overlijden

  Na je overlijden stopt je AOW-uitkering direct. Dit heeft gevolgen voor de geldzaken van je nabestaanden. Woon je samen en heeft je partner ook een AOW-uitkering? Dan ontvangt je partner vanaf dat moment het bedrag voor alleenstaanden.

  U bent hier:Home>Pensioen>Je AOW