U bent hier:Home>Regel je pensioen>Je AOW
Thema Regel je pensioen

Je AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd bereikt, heeft recht op AOW. Hoeveel AOW je krijgt, hangt af van hoeveel jaar je in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Daarnaast heb je wellicht via je werkgever nog aanvullend pensioen opgebouwd, dat wordt ook wel werknemerspensioen genoemd.

AOW-leeftijd 

De leeftijd waarop de AOW ingaat, is afhankelijk van je geboortedatum. Met de tool hieronder kun je nagaan wanneer jij recht hebt op AOW. 

AOW aanvragen

Woon je in Nederland? Dan krijg je automatisch bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat bericht ontvang je 4 tot 5 maanden voor je AOW-leeftijd. In dit bericht staat informatie over het aanvragen van een AOW-uitkering. Neem contact op met de SVB als je kort voor je AOW-leefftijd nog niets hebt gehoord. 

Let op! Het bericht van de SVB komt vaak terecht in je berichtenbox op MijnOverheid. Check daarom ook regelmatig of je nog berichten hebt.

Hoogte AOW-uitkering

De hoogte van je AOW-uitkering is afhankelijk van je woonsituatie. Woon je alleen of met een minderjarig kind? Dan ontvang de AOW voor alleenstaanden. Heb je een echtgenoot, een geregisteerd partner of woon je samen? Dan krijg je per persoon minder AOW dan wanneer je alleen woont. Zorg ervoor dat je wijzigingen in je persoonlijke situatie zo snel mogelijk doorgeeft aan de SVB.

AOW-uitkering en belasting

De SVB houdt loonbelasting in op de AOW-uitkering. Hierbij kan de SVB rekening houden met de loonheffingskorting. Dat is een korting op de belasting. Ontvang je naast je AOW ook nog pensioen van een pensioenfonds of een verzekeraar? Kies dan door welke instantie jij de loonheffingskorting wilt laten toepassen. Het advies is om de korting te laten toepassen op de hoogste uitkering. Je kunt je keuze op een later moment nog wijzigen.

Minder AOW als je in het buitenland hebt gewoond of gewerkt

Je hebt recht op een volledige AOW-uitkering als je 50 jaar in Nederland woont. Voor de berekening ga je uit van je AOW-leeftijd en dan tel je terug. Als je een tijdje in het buitenland hebt gewoond, krijg je meestal minder AOW. Voor elk jaar buiten Nederland daalt je AOW-uitkering met 2 procent. Op deze regeling zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je een jaar voor je studie naar het buitenland bent gegaan. Vraag het voor de zekerheid na bij de SVB.

Voorbeeld: AOW en wonen in het buitenland

Je AOW-leeftijd is bijvoorbeeld 68 jaar. Voor een volledige AOW-uitkering moet je 50 jaar in Nederland wonen. Dat is tussen je 18e en 68e. Woonde je tot je 28e in het buitenland en verhuisde je toen naar Nederland? Dan heb je 40 jaar in Nederland gewoond voor je AOW ingaat. Je ontvangt dan (40 x 2% =) 80% van de AOW-uitkering. Woonde je tussen je 25e en 30e in het buitenland? Dan krijg je (45 x 2% =) 90% van de AOW-uitkering.

Aanvulling op je AOW-uitkering

Als je geen volledige AOW-uitkering ontvangt, kun je soms een aanvulling op je AOW-uitkering krijgen. Dit heet een AIO-aanvulling. Je kunt dit alleen krijgen als je weinig andere inkomsten hebt. Kijk op de site van de SVB of je recht hebt op een AIO-aanvulling.

AOW in het buitenland

Overweeg je om naar het buitenland te verhuizen? Kijk dan op de SVB website wat de gevolgen zijn voor de AOW. Dit heeft dit gevolgen voor belastingen, toeslagen en de zorgkosten.

Vanaf 2015 geen recht meer op partnertoeslag

Tot 1 januari 2015 ontving je een toeslag voor de AOW als jouw AOW inging en je een jongere partner had die nog geen AOW kreeg. Sinds 2015 is die toeslag verdwenen. Heb je na 1 januari 2015 de AOW leeftijd bereikt? Dan heb je geen recht op de partnertoeslag.

AOW en overlijden

Als je overlijdt, dan stopt de AOW uitkering al de dag erna. Als de partner met wie je samenleeft ook de AOW leeftijd heeft, dan ontvangt je partner daarna het bedrag voor alleenwonenden.

U bent hier:Home>Regel je pensioen>Je AOW