10 jaar Wijzer in Geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
U bent hier:Home»Pers»Nieuw formulier maakt verdelen van pensioen bij scheiding eenvoudiger
thema
26 oktober 2017

Nieuw formulier maakt verdelen van pensioen bij scheiding eenvoudiger

De kinderen, het huis en, oh ja, het pensioen… Bij ruim een derde van de scheidingen wordt er niet over pensioen gesproken*. Er wordt niet aan gedacht of het wordt als (te) ingewikkeld ervaren. Dit terwijl het verdelen van het ouderdomspensioen, ofwel 'verevenen', bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap of echtscheiding een wettelijk recht is. Samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie heeft platform Wijzer in geldzaken daarom het benodigde formulier voor pensioenverevening sterk vereenvoudigd. Het formulier is vanaf nu online beschikbaar.

Binnen twee jaar na scheiding afspraken doorgeven aan pensioenuitvoerder

De afspraken die partners bij een scheiding over de verdeling van hun ouderdomspensioen maken moeten zij zelf binnen twee jaar na scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerder(s). Dit kan met het formulier: Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Wanneer dit op tijd gebeurt, betaalt de pensioenuitvoerder vanaf de pensioendatum aan beide partners hun deel van het pensioen uit. Maar wie zonder het formulier ingevuld te hebben na de pensioendatum aanspraak wil maken op een deel van het opgebouwde pensioen van de ex-partner, moet de ex-partner bij pensionering vragen het pensioen uit te betalen. Dat betekent dat ex-partners weer van elkaar afhankelijk worden en dit leidt in de praktijk vaak tot conflictsituaties. Deze procedure is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet wordt op dit moment geëvalueerd. Het resultaat van de evaluatie wordt eind dit jaar verwacht.  

Extra aandacht voor pensioenverdeling 'verevening'

Henriëtte Raap-Scheele, woordvoerder van Wijzer in geldzaken:
Uit eigen onderzoek en gesprekken met gescheiden mensen en intermediairs zoals mediators en echtscheidingsadvocaten, bleek dat pensioenverdeling bij echtscheiding het meest vergeten onderwerp is. Pensioenverevening wordt als ingewikkeld ervaren en de mogelijkheid hiertoe is nog te onbekend. Als onderdeel van de evaluatie van de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’, heeft Wijzer in geldzaken samen met betrokken ministeries gekeken hoe we pensioenverdeling makkelijker kunnen maken. Het nieuwe formulier is wat ons betreft een eerste stap. Het is korter geworden en qua taalgebruik sterk vereenvoudigd. We verwachten dat dit bijdraagt aan betere en tijdige afspraken bij de verdeling van ouderdomspensioen na een scheiding. De komende periode zullen we samen met de professionals die mensen ondersteunen bij een scheiding, extra aandacht vestigen op pensioenverevening. Ook blijven we betrokken bij de verdere uitwerking van de evaluatie van de wet.”

Scheiden belangrijk onderwerp tijdens Pensioen3daagse 2017

Tijdens de Pensioen3daagse die dit jaar plaatsvindt op 31 oktober, 1 en 2 november aanstaande, worden mensen extra gewezen op het feit dat ook een gebeurtenis als een scheiding van invloed kan zijn op iemands pensioensituatie. Ook een groot aantal deelnemende organisaties organiseert activiteiten over dit onderwerp. Zie hier het overzicht van alle publieke activiteiten.

* Bron: Pensioenmonitor 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Meer informatie over dit bericht:
Joost de Bree: 06 474 08 065
Judith van Essen: 06 556 92 949
 pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld.

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. 

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Zoek in pers
Zoek op onderwerp
Zoek op periode
Dit kun jij doen voor jouw pensioen
Wat is je geboortedatum?