Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema
08 november 2018

PFZW wint PensioenWegwijzer 2018

Toekomstverkenner PFZW geeft inzicht in persoonlijke situatie bij deeltijdpensioen of eerder stoppen met werken.

Donderdag 8 november is voor de vierde keer de PensioenWegwijzer uitgereikt. Dé prijs voor de financiële sector om het maken van keuzes op het gebied van pensioen te vergemakkelijken. Juryvoorzitter Martin Flier, directeur Arbeidsverhoudingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, reikte de prijs namens Platform Wijzer in geldzaken uit aan Peter Bannink van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Vijf finalisten

Tijdens de finale streden de vijf finalisten, te weten a.s.r., Lifesight, PensioenBij, Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Prikkl tegen elkaar voor de prijs. Zij zijn geselecteerd uit 17 inzendingen.

Tijdens een pitch presenteerde de finalisten hun inzending aan de jury. Hierna maakt de jury haar keuze bekend voor de beste inzending en riep PFZW uit tot winnaar van 'De PensioenWegwijzer 2018'.

De Toekomstverkenner

Het startpunt voor 'De Toekomstverkenner' lag in de vraag van PFZW hoe zij hun deelnemers kunnen helpen om gezond hun pensioenleeftijd te halen. Met name 60-plussers vallen vaak uit in het arbeidsproces vanwege de zwaarte van hun functie. Door middel van deze tool, die verschillende bronnen raadpleegt om een goed persoonlijk overzicht te bieden, helpt PFZW mensen bij de beslissing om eerder te stoppen met werken of met deeltijdpensioen te gaan.

De jury prees 'De Toekomstverkenner' op vier aspecten:

  1. Het bieden van totaalinzicht waarop iemand echt een keuze kan baseren.
  2. Gebruik van 'state of the art' technologie waarbij meerdere databronnen zoals de Belastingdienst, Mijnpensioenoverzicht.nl en het Nibud worden gecombineerd.
  3. Het speelt in op een maatschappelijk probleem: het verhoogde risico op arbeidsongeschiktheid bij 60-plussers.
  4. De kracht van de propositie en de deelbaarheid. PFZW stelt 'De Toekomstverkenner' beschikbaar aan de hele financiële sector.

Over de Pensioen3daagse 2018

Op 6, 7 en 8 november vindt de achtste editie plaats van de Pensioen3daagse, een initiatief van platform Wijzer in geldzaken. Tijdens deze drie dagen kunnen consumenten zich op allerlei manieren (laten) informeren over hun eigen pensioen. De Pensioen3daagse omvat onder meer pensioenspreekuren en voorlichting op de werkvloer door middel van presentaties en pensioenlunches. Verzekeraars, banken en financieel adviseurs stellen hun kantoren open voor pensioenvragen of organiseren webinars.

Organisaties die deelnemen aan de Pensioen3daagse zijn onder andere: de AFM, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, Mijnpensioenoverzicht.nl, Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandsche Bank, Nibud, diverse banken, pensioenfondsen en -verzekeraars, vakbonden, onderwijsinstellingen, pensioenadviseurs en veel werkgevers.

Bekijk op de website een overzicht van alle publieke activiteiten

Noot voor de redactie:

Meer informatie over dit bericht:
Joost de Bree: 06 474 08 065
Judith van Essen: 06 556 92 949
 pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld.

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. 

Zoek in pers
Zoek op onderwerp
Zoek op periode
PFZW wint PensioenWegwijzer 2018
PFZW wint PensioenWegwijzer 2018
1:48

De PensioenWegwijzer is dé prijs voor de financiële sector om het maken van keuzes op het gebied van pensioen te vergemakkelijken.

Bekijk video