Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema
13 mei 2019

Koningin Máxima aanwezig bij jaarlijks symposium Wijzer in geldzaken

Hare Majesteit Koningin Máxima woont dinsdagmiddag 28 mei het jaarlijks symposium bij van platform Wijzer in geldzaken te Den Haag.

Het thema van dit jaar is ‘Innovatie ter bevordering van financiële fitheid van Nederlanders’. Naast Koningin Máxima, erevoorzitter van het platform, is minister Hoekstra van Financiën aanwezig. Tijdens het symposium wordt ook de strategische koers van Wijzer in geldzaken voor de komende vijf jaar gepresenteerd.

Financiële veerkracht

Onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis gaan Koningin Máxima en minister Hoekstra met elkaar in gesprek over het belang van het vergroten van financiële veerkracht en het voorkomen van geldproblemen, in het bijzonder bij kwetsbare groepen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met wisselende inkomsten door tijdelijke arbeidscontracten of laaggeletterden.

Financiële bewustwording en fitheid

Aansluitend geven drie experts een toelichting op projecten die bijdragen aan financiële bewustwording en fitheid. Ron Steenkuijl, directeur van de ADG dienstengroep presenteert het ADG initiatief FIKKS. Dit is een landelijk schaalbaar project waarin bedrijven, gemeenten en burgers elkaar ondersteunen om schulden te reduceren.

Rob de Werd, directielid Informatiesamenleving en overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties richt zich op dienstverlening en innovatie bij de overheid om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving.

Manuel van der Hoek, kwartiermaker SchuldenlabNL vertelt meer over deze stichting waarin publieke en private partners actiegericht samenwerken om kwetsbare groepen duurzaam schuldenzorgvrij te maken.

Wetenschappelijke en praktische inzichten

Daarnaast worden de laatste wetenschappelijke en praktische inzichten op het terrein van innovatie en gedragsverandering gedeeld met het publiek dat bestaat uit betrokken instellingen en partnerorganisaties.

Marin Roos, directeur Innovatie van ANWB Verzekeren, vertelt hoe financiële prikkels aan automobilisten kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid.

Peter Ros, toekomststrateeg en oprichter van Permanent Bèta ( kennisplatform over technologie, wetenschap en kunst) spreekt over het nut van verandering en innovatie in zijn boek ‘Warorde’.

Erik-Jan Vlieger, arts en auteur van het ‘Het nieuwe brein van de dokter’, vertelt hoe het anders organiseren van de zorg patiënten kan helpen. 

Noot voor de redactie:

Meer informatie over dit bericht:
Joost de Bree: 06 474 08 065
Judith van Essen: 06 556 92 949
 pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld.

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. Voor meer informatie: www.wijzeringeldzaken.nl

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Zoek in pers
Zoek op onderwerp
Zoek op periode
Koningin Máxima