U bent hier:Home>Pers>Vlog voor één op de zes kinderen vaak reden om iets te willen kopen
12 maart 2018

Vlog voor één op de zes kinderen vaak reden om iets te willen kopen

Onderzoek Week van het geld: drie kwart van de kinderen vindt dat hij/zij goed met geld om kan gaan.

De helft van de kinderen heeft weleens iets gekocht waar hij/zij later spijt van kreeg. Vrienden en reclame zijn het meest van invloed op het eigen koopgedrag. Dit blijkt uit de Junior Monitor van Wijzer in geldzaken in het kader van de Week van het geld 2018. Ruim 1.000 kinderen in Nederland uit groep 5 t/m 8 van de basisschool deden dit jaar mee aan het onderzoek dat al eerder werd uitgevoerd in 2011 en 2016.

‘Liever drie goede vrienden dan 1.000 euro’

Het thema van de Week van het geld 2018 is ‘Wanneer ben je rijk’. Ruim twee vijfde (44%) van de kinderen uit groep 5 tot en met 8 geeft aan zichzelf rijk te voelen. Ongeveer een kwart van de kinderen denkt dat geld gelukkig maakt, maar het merendeel van de ondervraagde kinderen geeft aan liever drie goede vrienden te hebben dan €1.000,-.

Kinderen bespreken geldzaken het meest met ouders

Ruim negen op de tien (91%) kinderen praten wel eens over geld met hun ouders. Een lichte stijging ten opzichte van 2016 (85%). 59% van de kinderen krijgt op school les over omgaan met geld. De helft van de kinderen mag vaak tot altijd zelf beslissen waar ze hun eigen geld aan uitgeven. Verreweg de meeste kinderen zeggen speelgoed te kopen van dit eigen geld, gevolgd in populariteit door snoep en computerspellen.

Een derde van de kinderen krijgt zakgeld op bankrekening gestort

Acht op de tien kinderen in groep 5 tot en met 8 krijgen zakgeld. Het merendeel van hen krijgt dit elke week. Kinderen ontvangen hun zakgeld meestal contant. Bij een derde (34%) wordt het zakgeld (eveneens) op de bankrekening gestort (27% in 2016). Dit gebeurt vaker bij kinderen uit groep 7 en 8. Kinderen uit groep 5 ontvangen gemiddeld €6,80 per maand, terwijl kinderen uit groep 8 gemiddeld €11,10 per maand krijgen. Bijna drie kwart van de kinderen bewaart hun geld in een spaarpot. Daarnaast bewaren ruim vier op de tien kinderen het geld (eveneens) op de bank.

Helft kinderen verdient wel eens geld door klusjes te doen

Bijna de helft (48%) van de kinderen krijgt wel eens geld door klusjes te doen. Bijvoorbeeld door de hond uit te laten, boodschappen te doen en/of de auto te wassen. In 2011 verdiende nog 61% wel eens bij met klusje. Een vijfde van de kinderen die wel eens een klusjes uitvoert, doet dit minimaal één keer per week. Kinderen uit groep 5 ontvangen gemiddeld €1,60 per klusje, terwijl kinderen uit groep 8 gemiddeld €2,70 per klusje ontvangen.

Week van het geld 2018

De Week van het geld 2018 vindt plaats van 12 t/m 16 maart. Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Thuis en in de klas. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfstandigheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Kijk voor alle activiteiten op www.weekvanhetgeld.nl 

Klik hier voor het rapport Junior Monitor 2018

Meer informatie over dit bericht: 
Jelle Strikwerda, tel: 06 50 15 86 54.
pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of X.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om mensen in Nederland voor te bereiden op het maken van financiële keuzes. Het platform wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en Nibud. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. www.wijzeringeldzaken.nl

U bent hier:Home>Pers>Vlog voor één op de zes kinderen vaak reden om iets te willen kopen