U bent hier:Home>Pers>Nederlanders positiever over hun financiële situatie
28 september 2017

Nederlanders positiever over hun financiële situatie

Twee derde van de Nederlanders heeft afgelopen jaar geen enkele keer rood gestaan

Sinds 2013 is de financiële situatie van Nederlanders over het algemeen beter geworden. Ruim de helft van de Nederlanders (57%) bestempelt hun financiële situatie als goed tot zeer goed. 53% komt nu (zeer) makkelijk rond, tegenover 47% in 2015 en 41% van de mensen in 2013. Dit blijkt uit de Monitor financieel gedrag 2017 van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd onder ruim 1.000 consumenten van 18 t/m 80 jaar. Het platform ziet dat voor het eerst sinds 2013 bij meer Nederlanders hun financiële situatie is verbeterd dan verslechterd.

Minder rood en minder vaak te laat betaalde rekeningen

In vergelijking met 2015 zijn Nederlanders hun geld strakker gaan managen. Circa de helft van de Nederlanders (52%) houdt altijd nauwlettend hun financiën in de gaten. Een kwart van de Nederlanders doet dat vaak en bijna een vijfde (19%) met regelmaat.  In vergelijking met 2015 betalen Nederlanders hun rekeningen vaker op tijd (77% versus 73%). Sinds 2013 staan Nederlanders bovendien minder vaak rood en bijna driekwart heeft geen enkele keer een betalingsherinnering gekregen. 67% geeft aan de afgelopen 12 maanden geen enkele keer rood te hebben gestaan (2015: 63% en 2013: 52%).

Toekomst positief

Ook voor komend jaar verwachten meer Nederlanders verbetering dan verslechtering in hun financiële situatie. 30% van de Nederlanders denkt dat hun financiële situatie het komende jaar zal verbeteren, 57% verwacht stabiliteit, terwijl slechts ongeveer een tiende (13%) verslechtering verwacht.  In 2015 verwachtte 27% een verbetering en in 2013 17%. Ruim de helft van de Nederlanders kan ten minste zes maanden in het eigen levensonderhoud blijven voorzien als de voornaamste inkomsten wegvallen.

Financieel welzijn: gevoelens van stress of alles-onder-controle?

In de Monitor financieel gedrag 2017 is een aantal vragen toegevoegd over het financieel welzijn dat Nederlanders ervaren. Acht op de tien Nederlanders zeggen niet teveel schulden te hebben en zes op de tien ervaart geen stress door hun financiële situatie. Van de groep die weleens financiële stress ervaart is bij een tiende van hen dit van grote invloed op hun dagelijks functioneren. Acht op de tien Nederlanders hebben het gevoel dat zij hun financiële zaken goed zelf kunnen regelen. 71% heeft het gevoel controle te hebben over hun financiële situatie.

Bekijk hier de onderzoeksresultaten van de Monitor financieel gedrag 2017, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Wijzer in geldzaken. Om ontwikkelingen bij consumenten te monitoren wordt onder meer gebruik gemaakt van de “Monitor financieel gedrag”. De monitor geeft inzicht in welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in het financieel gedrag van Nederlanders. Deze monitor is eerder uitgevoerd in 2013, 2014 en 2015.

==========================================================

Meer informatie over dit bericht:
Joost de Bree > 06 - 474 08 065
Judith van Essen > 06 - 556 92 949

 pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. www.wijzeringeldzaken.nl