U bent hier:Home>Pers>Koningin Máxima spreekt bij startbijeenkomst financiële geletterdheid Europese Commissie en OESO
26 april 2021

Koningin Máxima spreekt bij startbijeenkomst financiële geletterdheid Europese Commissie en OESO

Persbericht via Koninklijkhuis.nl

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt maandagmiddag 26 april een korte toespraak bij de startbijeenkomst van het project financiële geletterdheid van de Europese Commissie (EC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De EC en OESO willen een competentiekader vaststellen van benodigde kennis, vaardigheden en gedrag die bijdragen aan verstandige financiële keuzes. Het project is een belangrijke eerste stap om op Europees niveau financiële veerkracht en financiële gezondheid van huishoudens te bevorderen. Dit draagt ook bij aan de financiële stabiliteit van economieën.

Naast Koningin Máxima spreken onder meer Europees commissaris voor Financiële diensten, Financiële stabiliteit en de Kapitaalmarktunie, Mairead McGuinness en plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO, Masamichi Kono. Aansluitend is er een paneldiscussie met verschillende financiële experts en een lid van het Europees Parlement.

De behoefte aan het competentiekader komt voort uit het ‘Actieplan Kapitaalmarktenunie’ van de EC van september 2020. Dat pleit voor investeringen die de EU-economie duurzamer, digitaler, inclusiever en veerkrachtiger maken. Het kader moet bijdragen aan het meetbaar maken van financiële geletterdheid, het prioriteren van aandachtsgebieden en tussentijdse beleidsaanpassingen. Thema’s als financiële digitalisering en duurzame financiering staan hierin centraal.

Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, is al langer voorstander van een sterkere betrokkenheid van de EC bij financiële geletterdheid. De Commissie kan bijvoorbeeld een rol spelen in de coördinatie van de activiteiten van lidstaten, het in kaart brengen van effectieve programma's voor kwetsbare huishoudens en goede voorbeelden tussen de lidstaten delen. In 2015 nam Koningin Máxima in Brussel deel aan een besloten werkdiner met Europese bestuurders, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de financiële sector over het belang van financiële educatie in Europa.

Koningin Máxima is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en het verstandig omgaan met geld. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken.

Sinds 2009 is Koningin Máxima speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). In deze functie vraagt zij onder meer ook aandacht voor financiële educatie en financiële vaardigheden.

Meer informatie over dit bericht: 
Ariane Kleijwegt > 06 - 21 64 82 13

pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. www.wijzeringeldzaken.nl

U bent hier:Home>Pers>Koningin Máxima spreekt bij startbijeenkomst financiële geletterdheid Europese Commissie en OESO