U bent hier:Home>Pers>Eén op de drie Nederlanders heeft door coronacrisis spijt van te kleine spaarpot
17 december 2020

Eén op de drie Nederlanders heeft door coronacrisis spijt van te kleine spaarpot

‘Wat betekent dit voor mij’ geeft snel overzicht van veranderingen voor jouw portemonnee in 2021.


Ruim een derde (35%) van de Nederlanders heeft, met de kennis van nu, (enige) spijt dat het de afgelopen jaren niet meer geld achter de hand heeft gehouden om op terug te vallen bij onverwachte gebeurtenissen. Bij jongeren tot en met 34 jaar zegt meer dan de helft (56%) liever meer te hebben gespaard om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Als werkloosheid en faillissementen volgend jaar oplopen, denkt 22 procent van de Nederlanders die nu nog een baan of eigen zaak heeft daar financieel slecht op voorbereid te zijn. Slechts een derde vindt dat het goed of heel goed is voorbereid op werkloosheid of faillissement als gevolg van de coronacrisis. 

Dit zijn enkele conclusies uit een enquete onder 1.018 Nederlanders in opdracht van platform Wijzer in geldzaken. Om mensen financieel beter voor te bereiden op het nieuwe jaar stelt Wijzer in geldzaken vanaf vandaag de online tool ‘Wat betekent dit voor mij 2021’ beschikbaar. Hiermee krijg je snel inzicht in de belangrijkste wijzigingen voor jouw persoonlijke financiële situatie. 

Meer Nederlanders hebben financieel goede voornemens 

Het aantal Nederlanders dat het belangrijk vindt om financieel goede voornemens te hebben, ligt dit jaar met 65% hoger dan twee jaar geleden, toen 55% van de Nederlanders dit belangrijk vond. Ook leggen meer mensen geld opzij (83%) dan vorig jaar (78%). Toch heeft nog steeds een substantieel deel van de Nederlanders niet genoeg gespaard om 2.000 euro op te kunnen brengen als ze volgende maand te maken zouden krijgen met onverwachte kosten. Dit percentage schommelt al enkele jaren rond de 30%. Olaf Simonse, hoofd van Wijzer in geldzaken: “Al jaren weten we dat een deel van de Nederlanders geen potje heeft voor noodgevallen, maar tot voor kort zag men minder de urgentie hiervan in. Helaas wordt door de coronacrisis voor meer mensen duidelijk wat het belang is van een financiële buffer. Vooral bij jongeren lijkt dit besef neergedaald.”

Afschaffen overdrachtsbelasting onder jongeren nog niet volop bekend 

Als mensen zich voornemen in het nieuwe jaar met hun financiën aan de slag te gaan, dan zijn de meest genoemde goede voornemens: sparen voor een buffer (43%) en minder onnodige uitgaven (37%).

Maar naast (be)sparen kunnen ook veranderingen in wet- en regelgeving van invloed zijn op je portemonnee. Toch zijn veel Nederlanders nog niet bekend met de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2021. Zo zegt 41% van de Nederlanders niet te weten dat de overheid het kopen van een huis voor jongeren betaalbaarder wil maken door voor deze groep eenmalig de overdrachtsbelasting af te schaffen. Ook onder de jongeren zelf blijkt eenderde (34%) hier niet van op de hoogte. Maar een klein deel van de jongeren (15%) weet wat de regels precies inhouden. 

Meer mensen betalen in 2021 geen vermogensbelasting meer 

De veranderingen in de vermogensbelasting zijn evenmin breed bekend. Zo weet 36% van de Nederlanders niet dat de vrijstelling omhoog gaat. Dit betekent dat je over een vermogen tot € 50.000 (en € 100.000 mét partner) vanaf 1 januari geen belasting meer betaalt. Die grens was € 30.846 (en € 61.962 mét partner). 32% heeft wel gehoord over de veranderingen, maar weet slechts ongeveer wat ze inhouden. Via de online tool ‘Wat betekent dit voor mij 2021’ kan iedereen berekenen hoeveel belasting hij/zij al dan niet moet betalen over het vermogen. 

‘Wat betekent dit voor mij? 2021’ geeft consumenten inzicht

De veranderingen in geldzaken pakken niet voor iedereen hetzelfde uit en hangen af van de persoonlijke situatie. Met de online tool ‘Wat betekent dit voor mij? 2021’ helpt Wijzer in geldzaken de consument inzicht te krijgen in maatregelen die voor zijn/haar persoonlijke financiële situatie van belang zijn. Bij iedere maatregel wordt inzichtelijk gemaakt wat er verandert, welke financiële gevolgen dit kan hebben en wat je daaraan kunt doen. Doel is om mensen te helpen keuzes te maken om hun geldzaken bij te sturen. Het persoonlijke overzicht kan eenvoudig worden geprint, opgeslagen of per e-mail worden verstuurd.

Het onderzoek van Wijzer in geldzaken is uitgevoerd door MarketResponse onder een representatieve steekproef van 1.018 respondenten van 18 jaar en ouder.

Download hier het onderzoek

Meer informatie over dit bericht: 
Jelle Strikwerda, tel: 06 50 15 86 54.
pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of X.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om mensen in Nederland voor te bereiden op het maken van financiële keuzes. Het platform wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en Nibud. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. www.wijzeringeldzaken.nl

U bent hier:Home>Pers>Eén op de drie Nederlanders heeft door coronacrisis spijt van te kleine spaarpot