U bent hier:Home>Pers>Zorgen onder Nederlanders over stijgende prijzen
22 december 2021

Zorgen onder Nederlanders over stijgende prijzen

'Wat betekent dit voor mij' geeft snel overzicht van veranderingen voor jouw portemonnee in 2022'

De zorgen over de oplopende inflatie onder Nederlanders zijn groot. Zes op de tien Nederlanders verwacht door de stijgende energieprijzen moeilijker rond te kunnen komen. En tweederde maakt zich zorgen dat de prijzen voor producten in 2022 nog meer gaan stijgen. Nederlanders willen dan ook beduidend vaker dan in eerdere jaren in het nieuwe jaar bezuinigen op energie en gas.

Samen met de dagelijkse boodschappen is het de belangrijkste kostenpost om op te besparen (38%). Net als vorig jaar zijn de meest genoemde financiële goede voornemens: sparen voor een buffer, minder onnodige uitgaven en zuiniger aandoen. Door de komst van corona, en de genomen maatregelen ter bestrijding ervan, hebben Nederlanders gemiddeld genomen nét wat minder uitgegeven dan vóór die tijd. Van de mensen die aangeven (veel) minder te hebben uitgegeven (24%) hoopt bijna de helft dit lagere uitgavenpatroon ná de coronacrisis vast te kunnen houden. Eén op de vijf Nederlanders geeft aan juist (veel) meer te hebben uitgegeven in coronatijd.

Dit zijn enkele conclusies uit een enquête onder 1.014 Nederlanders in opdracht van platform Wijzer in geldzaken. Om mensen financieel beter voor te bereiden op het nieuwe jaar stelt Wijzer in geldzaken de online tool ‘Wat betekent dit voor mij 2022’ beschikbaar. Hiermee krijg je snel inzicht in de belangrijkste wijzigingen voor jouw persoonlijke financiële situatie. 

Lagere inkomens

 Een deel van de ondervraagde Nederlanders die verwachten moeilijker rond te kunnen komen door de stijgende energieprijzen geeft aan eigenlijk nu al niet rond te komen (12%). Dit zijn vaak ook mensen met een huurwoning én een laag inkomen. Opvallend is bovendien dat de lagere inkomensgroepen het minst bekend zijn met de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de hoge energieprijzen volgend jaar deels te compenseren. Maar één derde van de Nederlanders met een laag inkomen is er inhoudelijk bekend mee, tegen meer dan de helft van alle Nederlanders.

 “Dat is zorgelijk omdat er juist voor financieel kwetsbare groepen extra compensatie geregeld is om de hoge energieprijzen het hoofd te kunnen bieden,” aldus Judith van Essen, hoofd van Wijzer in geldzaken. “Tegelijkertijd laten onze cijfers zien dat deze mensen vaker niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden om die kostenstijging te beperken. Het is dus extra belangrijk dat zij geïnformeerd worden over de compenserende maatregelen en hier ook gebruik van maken.”

Compensatie voor hoge energierekening

 Naast de extra belastingkorting van € 265 die vrijwel alle huishoudens volgend jaar zullen ontvangen, verlaagt de overheid ook de energiebelasting op elektriciteit met 6,9 eurocent per Kwh. Speciaal voor financieel kwetsbare groepen komt er bovendien nog een extra regeling die via de gemeenten loopt. Hiervoor wordt de bijzondere bijstand aangewend en eenmalig € 200 miljoen vrijgemaakt. Bijstandsgerechtigden ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen kunnen zich bij de gemeente melden. Huishoudens met schulden hebben direct profijt van de tegemoetkoming. Er mag door schuldeisers namelijk geen beslag worden gelegd op een tegemoetkoming via de bijzondere bijstand.

 Thuiswerkvergoeding

 Een andere maatregel die de overheid in 2022 introduceert is de thuiswerkkostenvergoeding van maximaal 2 euro per dag. Zo kunnen werkgevers een onbelaste vergoeding geven aan werknemers die kosten maken door thuis te werken. Slechts 4 op de tien Nederlanders is (inhoudelijk) bekend met de thuiswerkvergoeding, blijkt uit het onderzoek. Lagere inkomensgroepen zijn vaker niet bekend met de thuiswerkvergoeding (54%) dan het totaal van alle ondervraagde Nederlanders (45%). Maar zij werken dan ook minder vaak in beroepen waar thuiswerken mogelijk wordt gemaakt. Een derde van de Nederlanders die nu geen thuiswerkvergoeding ontvangt vindt dat ze deze wel zouden moeten krijgen.

‘Wat betekent dit voor mij? 2021’ geeft consumenten inzicht

De veranderingen in geldzaken pakken niet voor iedereen hetzelfde uit en hangen af van de persoonlijke situatie. Met de online tool ‘Wat betekent dit voor mij? 2022’ helpt Wijzer in geldzaken de consument inzicht te krijgen in maatregelen die voor zijn/haar persoonlijke financiële situatie van belang zijn. Bij iedere maatregel wordt inzichtelijk gemaakt wat er verandert, welke financiële gevolgen dit kan hebben en wat je daaraan kunt doen. Doel is om mensen te helpen keuzes te maken om hun geldzaken bij te sturen. Het persoonlijke overzicht kan eenvoudig worden geprint, opgeslagen of per e-mail worden verstuurd.

Het onderzoek van Wijzer in geldzaken is uitgevoerd door MarketResponse onder een representatieve steekproef van 1.014 respondenten van 18 jaar en ouder.

Meer informatie over dit bericht: 
Ariane Kleijwegt > 06 - 21 64 82 13

pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. www.wijzeringeldzaken.nl

U bent hier:Home>Pers>Zorgen onder Nederlanders over stijgende prijzen