U bent hier:Home>Pers>Nederlander staat minder rood en lost hypotheek af voor pensioen
05 oktober 2015

Nederlander staat minder rood en lost hypotheek af voor pensioen

Veranderingen in de omgeving zijn van invloed op financieel gedrag consument

Nederlanders staan minder rood en lossen vaker hun hypotheek af met het oog op hun pensioen. Dit blijkt uit de Monitor financieel gedrag, een trendonderzoek van platform Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders. Tegelijkertijd is er op een aantal andere aspecten van financieel gedrag minder vooruitgang. Voor Wijzer in geldzaken ligt hier de uitdaging om de financiële veerkracht van mensen te verbeteren. Het platform is samen met de financiële sector op zoek naar positieve impulsen voor de omgeving waarin consumenten financiële beslissingen nemen.

Minder rood staan, beter betalen

Uit de Monitor blijkt dat Nederlanders hun geld strakker managen dan twee jaar geleden. In 2013 stond 52 procent nooit rood, in 2015 is dat gestegen naar 63 procent. Meer Nederlanders ontvingen het afgelopen jaar geen enkele betalingsherinnering dan in 2013: 69 procent tegen 61 procent. Ten opzichte van 2014 stellen in 2015 ook meer mensen een maximumbedrag vast voor bepaalde uitgaven: 55 procent tegen 50 procent.

Vaker aflossen hypotheek voor pensioen

Ook op het punt van financieel plannen is verbetering zichtbaar. Aanzienlijk meer Nederlanders noemen aflossen en vermogen opbouwen in hun huis als maatregelen voor hun pensioen. In 2015 zegt 38 procent zijn hypotheek (deels) af te betalen, tegen 24 procent in 2013. Tegelijkertijd zeggen ook meer mensen in 2015 vermogen op te bouwen in hun eigen woning dan in 2013 (32 tegen 26 procent).

Nederlander kijkt niet meer dan 10 jaar vooruit

Naast deze positieve ontwikkelingen is er op andere gebieden minder vooruitgang. Zo kijken weinig mensen verder dan tien jaar vooruit. Slechts 22 procent doet dit. Ook heeft slechts 37 procent een buffer voor onverwachte uitgaven die groter is dan €3.500,-. 36 procent heeft zelfs helemaal geen buffer. Voor platform Wijzer in geldzaken ligt er dus nog een grote uitdaging.

Meer gebruik mobiel bankieren

Er zijn wel genoeg aanknopingspunten om die uitdaging aan te gaan. Zo blijkt uit het onderzoek ook dat het gebruik van mobiel bankieren in twee jaar bijna is verdubbeld, van 18% naar 34%. Uit eerder onderzoek is bekend dat de opkomst van mobiel bankieren leidt tot minder rood staan. Ook valt de toename van het aflossen van de hypotheek samen met grote veranderingen op de woningmarkt, zoals de invoering van verplicht aflossen voor nieuwe gevallen en de tijdelijke verruiming van de schenkingsregeling.

Verbeteren omgeving consument

Dit soort veranderingen in de omgeving waarin de consument financiële beslissingen neemt, kunnen veel invloed hebben op de kwaliteit van die beslissingen. Elke partij in de financiële sector kan een rol spelen bij het verbeteren van die omgeving. Tijdens de platformbijeenkomst van Wijzer in geldzaken op 6 oktober komen circa 200 professionals werkzaam bij financiële organisaties en maatschappelijke instellingen bij elkaar. Dan is er een kans om op zoek te gaan naar andere ingrepen die leiden tot meer verantwoord financieel gedrag en grotere financiële veerkracht. Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn onder meer Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van Wijzer in geldzaken, de president van De Nederlandsche Bank, prof. dr. Klaas Knot en burgemeester van Amsterdam, mr. Eberhard van der Laan.

Meer informatie over dit bericht: 
Ariane Kleijwegt: 06 - 21 64 82 13
pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform: www.wijzeringeldzaken.nl

U bent hier:Home>Pers>Nederlander staat minder rood en lost hypotheek af voor pensioen