U bent hier:Home>Actueel>Veranderingen in 2023 als je kinderen hebt of krijgt

Wat is er veranderd in 2023 als je kinderen hebt of krijgt?

Op deze pagina lees je wat er in 2023 veranderd is als je kinderen hebt of krijgt.

Kinderbijslag per 1 juli 2023 iets omlaag

Iedereen met (kinderen onder de 18 jaar) heeft in principe recht op kinderbijslag. Vanaf 1 juli 2023 is de kinderbijslag iets omlaag gegaan. Hier vind je de actuele bedragen voor de kinderbijslag.

Ouders met 2 of meer kinderen krijgen meer kindgebonden budget

Naast de kinderbijslag is er ook nog het inkomensafhankelijke kindgebonden budget. Vanaf 1 januari 2023 zijn de maximale bedragen van deze regeling aanzienlijk omhoog gegaan. Maak een proefberekening en check of je in 2023 ook kindgebonden budget ontvangt en zo ja, hoeveel.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is veranderd

Ouders van kinderen tot 13 jaar die werk en zorg combineren gaan er mogelijk op achteruit doordat je meer moet verdienen om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ook is in 2023 de optie vervallen om de korting te laten uitbetalen. Wel is de maximale belastingkorting iets verhoogd. Bereken wat dit voor jullie kan betekenen. 

Hogere vergoeding uurtarief voor kinderopvang en BSO

De maximaal te vergoeden uurprijs voor de kinderopvangtoeslag is iets omhoog gegaan:

  • Voor de dagopvang is het maximumtarief € 9,06 
  • Voor de buitenschoolse opvang is het maximumtarief € 7,79
  • Voor de gastouderopvang is het maximumuurtarief € 6,80 

Let op! Deze bedragen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verrekend. Wanneer precies is nog niet bekend. Tot die tijd kan het bedrag dat je aan kinderopvang terugkrijgt iets lager zijn. Later in het jaar worden de tarieven waarschijnlijk nog verder verhoogd. Met hoeveel is nog niet bekend. 

Het kan zijn dat jouw kinderopvangorganisatie een hoger uurtarief vraagt dan de bedragen die de overheid als maximum hanteert. Dit betekent dat je over de meerprijs geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. Je eigen bijdrage kan hierdoor hoger zijn.  

Wat het allemaal voor jou betekent, hangt sterk af van je inkomen en het aantal kinderen.

Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren

Tot 2022 was de hoogte van de kinderopvangtoeslag mede afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Per 1 januari 2023 is de koppeling aan het aantal gewerkte uren losgelaten. Het maakt daarbij dus niet meer uit of je voldoende uren hebt gewerkt om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Hierdoor lopen ouders met onregelmatige werktijden niet meer het risico dat zij te veel ontvangen kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen omdat zij het minimum aantal gewerkte uren niet hebben gehaald.

Jongeren kunnen langer thuis wonen zonder gevolgen voor uitkering ouders

Ouders in de bijstand met thuiswonende kinderen van 21 jaar of ouder worden niet meer gekort op hun uitkering. De leeftijd waarop kinderen moeten bijdragen aan de huishoudkosten (kostendelersnorm) is vanaf 1 januari 2023 opgerekt naar 27 jaar. 

'Jubelton' bij aankoop woning kind verdwijnt

Ouders met kinderen tussen de 18 en 40 jaar mogen vanaf 1 januari 2023 een eenmalige belastingvrije schenking doen van maximaal € 28.947 ter verkrijging van een koopwoning. Dat was in 2022 nog maximaal € 106.671. De vrijstelling wordt in 2024 helemaal afgeschaft.

U bent hier:Home>Actueel>Veranderingen in 2023 als je kinderen hebt of krijgt