U bent hier:Home>Actueel>Veranderingen in 2021 als je kinderen hebt of krijgt

Wat verandert er in 2021 als je kinderen hebt of krijgt?

Op deze pagina lees je wat er in 2021 verandert als je kinderen hebt of krijgt. 

Kinderbijslag gaat omhoog

Iedereen met (pleeg)kinderen onder de 18 jaar heeft in principe recht op kinderbijslag. De kinderbijslag gaat voor alle ouders op 1 januari 2021 omhoog. Hier vind je de actuele bedragen voor de kinderbijslag.

Ouders met meer dan 3 kinderen krijgen meer kindgebonden budget

Naast de kinderbijslag is er ook nog het inkomensafhankelijke kindgebonden budget. Vanaf 1 januari 2021 gaan de maximale bedragen van deze regeling iets omhoog. Daarnaast wordt het maximumbedrag na het derde kind met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van € 297 naar € 919 per jaar. Maak een proefberekening en check of je vanaf 2021 ook kindgebonden budget ontvangt en zo ja, hoeveel.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting verandert

Ouders van kinderen tot 13 jaar die werk en zorg combineren gaan er mogelijk op achteruit doordat de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd met maximaal €113. Bereken wat dit voor jullie kan betekenen. 

Hogere vergoeding uurtarief voor kinderopvang en BSO

De maximaal te vergoeden uurprijs voor de kinderopvangtoeslag gaat omhoog:

  • Voor de dagopvang is het maximumtarief €8,46
  • Voor de buitenschoolse opvang is het maximumtarief €7,27
  • Voor de gastouderopvang is het maximumuurtarief €6,49

Het kan zijn dat jouw kinderopvangorganisatie een hoger uurtarief vraagt dan de bedragen die de overheid als maximum hanteert. Dit betekent dat je over de meerprijs geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. Je eigen bijdrage wordt hierdoor hoger.  

Sneller in hogere inkomensklasse

Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt hangt af van je (verzamel)inkomen. Dit zogenaamde toetsingsinkomen wordt jaarlijks geïndexeerd met de stijging van de lonen. In 2021 is deze indexatie niet volledig waardoor sommige ouders net iets sneller in een hogere inkomensklasse vallen. Hierdoor valt hun toeslag lager uit.

Wat het allemaal voor jou betekent, hangt sterk af van je inkomen, het aantal kinderen en het uurtarief van de kinderopvang.

Deel deze informatie met anderen:
Wat betekent dit voor mij?
Vul de tool in en ontdek wat de veranderingen in wetten en regels op 1 januari 2021 voor jouw portemonnee betekenen.
Vul je geboortedatum in