Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's

Terugblik Online platformbijeenkomst Wijzer in geldzaken 26 mei 2020

#Financieelkwetsbaar in een nieuwe (economische) werkelijkheid

  • 26 mei 2020 van 10.45 tot 12.15 uur
  • Welke groepen waren al financieel kwetsbaar voor de coronacrisis en wie zijn daarbij gekomen?
  • Wat moet er gebeuren om de financiële veerkracht van deze groepen te vergroten?
  • En hoe kunnen we geldproblemen voor financieel kwetsbaren in de toekomst voorkomen?
  • Verschillende sprekers en experts verdiepten zich onder leiding van Jitske Kramer in deze vraagstukken en het thema financiële kwetsbaarheid: Wopke Hoekstra (minister van Financiën), Joost Smits (Voorzitter Wijzer in geldzaken), Arjan Vliegenthart (directeur Nibud), Marijke Honing (franchisenemer van 5 McDonald’s vestigingen), Eelco Dubbeling (directeur Nederlandse Vereniging van Banken), Richard Weurding (directeur Verbond van Verzekeraars), Jacqueline Zuidweg (directeur Zuidweg & Partners; begeleider van ondernemers met geldproblemen), Martin Suithoff (directeur Geldfit Nederland) en Stella de Swart (ervaringsdeskundige).
  • Hare Majesteit Koningin Máxima hield als erevoorzitter van Wijzer in geldzaken een digitale toespraak.  
  • Wij hopen u te inspireren om in actie te komen voor financieel kwetsbaren.
  • Praat met ons mee met #Financieelkwetsbaar.

Bekijk hier de Online platformbijeenkomst


Samenvatting

Op 26 mei 2020 vond in digitale aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima de Online platformbijeenkomst #Financieelkwetsbaar in een nieuwe (economische) werkelijkheid van Wijzer in geldzaken plaats. Tijdens de online platformbijeenkomst stonden mensen centraal die door hun kwetsbare positie in de samenleving meer risico’s lopen op financiële problemen. In haar toespraak roept Koningin Máxima op om kwetsbare mensen vroeg op te sporen en te zorgen voor meer weerbaarheid. Tijdens de Online platformbijeenkomst is ook ruim aandacht voor het (onterechte) taboe op het hebben van geldzorgen. Ervaringsdeskundige Stella de Swart en een diversiteit van mensen op straat laten weten wat geldzorgen met iemand doet. Ruim 700 deelnemers woonden de inspirerende bijeenkomst bij.

Na de opening door presentator Jitske Kramer (corporate antropoloog) heet Joost Smits (voorzitter Wijzer in geldzaken) de deelnemers welkom. In de daaropvolgende toespraak gaat Hare Majesteit Koningin Máxima in op de gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare groepen. Ze roept op om mensen die financieel kwetsbaar zijn zo vroeg mogelijk op te sporen en ervoor te zorgen dat de groep financieel weerbaarder wordt. Koningin Máxima moedigt een versterking van de samenwerking aan.

Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, gaat in op de financiële kwetsbaarheid van mensen. Uit literatuuronderzoek van het Nibud in opdracht van Wijzer in geldzaken blijkt dat financiële kwetsbaarheid nooit alleen komt. Het gaat om een stapeling van dingen: onvoldoende startkwalificatie, laaggeletterdheid, onzeker werk en nauwelijks spaargeld.

Voorafgaand aan de Online platformbijeenkomst vroeg Wijzer in geldzaken mensen op straat naar de gevolgen van de coronacrisis voor hun portemonnee en persoonlijke ervaringen met geldzorgen. Opnamen van deze gesprekken zijn tijdens de bijeenkomst vertoond. Een van de onderwerpen is het taboe dat rust op praten over geldzorgen. Marijke Honing, eigenaar van 5 McDonald’s vestigingen en betrokken ondernemer, herkent dat beeld bij haar medewerkers. Ze zegt ook dat werkgevers baat hebben bij het helpen van werknemers met geldzorgen en dat elke werkgever dit gesprek kan aangaan als je dat met je hart doet en over de schaamte heen stapt.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra vindt dat er ten onrechte een taboe rust op het hebben van geldzorgen. Hij zegt dat het iedereen kan overkomen, zoals nu ook blijkt uit de coronacrisis. Eelco Dubbeling, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken, zegt dat mensen met geldzorgen meteen de bank moeten bellen. Met de bank kun je naar een oplossing zoeken.

Stella de Swart is ervaringsdeskundige met geldproblemen. Ze had een goed leven tot ze door omstandigheden bij de voedselbank terecht kwam. Ze adviseert iedereen om te praten met familie en vrienden als je geldzorgen hebt. Ook bij de gemeente kun je terecht.

Tijdens de bijeenkomst vertelt directeur Martin Suithoff van Geldfit over wat Geldfit doet. Geldfit helpt mensen via een test naar de juiste hulp. Jacqueline Zuidweg van Zuidweg & Partners heeft al veel ondernemers met geldzorgen geholpen. Ze zegt dat er veel routes naar oplossingen zijn. Maak hier gebruik van.

Een van de mogelijkheden om financiële weerbaarheid te vergroten, is het verbeteren van de financiële educatie. Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, is daar sterk voorstander van. Ook zou het volgens hem goed zijn als meer mensen een buffer opbouwen voor financiële veerkracht.

In de hoop dat deze bijeenkomst iedereen aanzet tot actie in de eigen omgeving sluit Jitske Kramer de bijeenkomst een paar minuten over 12 uur af. Hierbovem is de volledige bijeenkomst terug te kijken en hieronder staat het liveblog dat we bijhielden.

Liveblog 

13:00

We hebben veel opgehaald tijdens de Online platformbijeenkomst
#Financieelkwetsbaar. Veel dank aan alle sprekers, expertpanelleden en ervaringsdeskundigen en natuurlijk de deelnemers voor het kijken en meepraten. 


12:06

De online platformbijeenkomst is afgelopen. Wilt u op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

12:05

Jitske Kramer sluit af en stelt ook aan ons allemaal de vraag: wat heeft u geraakt in alle verhalen die u heeft gehoord, wat blijft u bij en welke acties gaat u ondernemen om mensen te ondersteunen die financieel kwetsbaar zijn en financieel fit willen worden. Zoek elkaar de komende tijd op en heb moedige gesprekken, want daarin liggen de oplossingen. Wees niet bang voor de stilte die af en toe valt, want daarin kunnen nieuwe ideeën ontstaan die ervoor zorgen dat we samen geldzaken weer op orde kunnen krijgen. 

12:04

De minister geeft aan dat de mensen die de moed hebben gehad om over geldzorgen te praten, indruk op hem hebben gemaakt. Als rode draad haalt hij daar uit: Help elkaar, los het met elkaar op en maak het bespreekbaar, dat noodzakelijk om tot een oplossing te komen.  

Het is onze gezamenlijke opdracht om voor dit lastige, maar belangrijke thema aandacht te blijven vragen. We moeten de handen in elkaar slaan met alle instanties en individuen die ontzettend gemotiveerd zijn. We moeten dit varkentje met zijn allen wassen. Het gaat èrgens over en het heeft veel impact op het leven van mensen. We helpen mensen enorm. De enige weg is vooruit.

Wopke Hoekstra
Minister van Financiën
12:03

Het is voelbaar geworden hoe belangrijk het is om financieel kwetsbaren te helpen. Hopelijk biedt deze ochtend aanzet tot actie in ieders eigen omgeving, zo sluit Jitske Kramer af. Koningin Máxima en minister Hoekstra lichten toe wat hen is bijgebleven.


11:59

Ik ben voorstander van financiële educatie in het onderwijs, voor het helpen van laaggeletterden, van het afbouwen van schijnzelfstandigheid. En het zou goed zijn als meer mensen een buffer opbouwen voor veerkracht.

Richard Weurding
Directeur Verbond van Verzekeraars
11:55

Pak nu het moment om met elkaar in gesprek te gaan over geldzorgen met je medewerkers. Stap over de schaamte heen. Als je dat met je hart doet, kan iedereen dat. Je moet het wel willen en er voor open staan.

Marijke Honing
Franchisenemer McDonald's

Jitske Kramer sluit daarbij aan en zegt dat je de mens achter de problematiek moet kunnen blijven zien. Arjan Vliegenthart vult aan: Je moet je beseffen dat mensen mensen helpen. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Met een paar eenvoudige wijzigingen in gedachte moeten we verder gaan. Schuld is niet eigen schuld. We moeten het taboe eraf weten te halen. We moeten makkelijker wat werkt kunnen opschalen.

11:54

We moeten uit gaan van de goede wil van mensen.

Arjan Vliegenthart
Directeur Nibud
11:53

Elke ondernemer is anders en heeft een andere casus. We moeten af van het oordeel. Het kan je gebeuren. Je kunt domme pech hebben.

Jacqueline Zuidweg
Directeur Zuidweg & Partners
11:45

Er volgt een tweede poll onder de kijkers: Heeft u zelf de afgelopen maanden financiële stress ervaren door de gevolgen van de coronacrisis? 48% geeft aan geen financiële stress te hebben ervaren, 14% zeker wel. 

11:44

Tijdens de vorige crisis waren er dubbel zoveel aanvragen voor hulp. Ook nu zullen de aanvragen gaan toenemen, het is belangrijk om zoveel mogelijk te verwijzen naar hulp. Maak gebruik van bestaande routes, er is al veel, alleen vaak niet bekend.

Jacqueline Zuidweg
Directeur Zuidweg & Partners

Jacqueline Zuidweg geeft ook aan te moeten oppassen met het uitstellen van betalingen. Want vroeg of laat moet je toch betalen.

11:42

Het ontbreken van perspectief is iets waar we nu allemaal van proeven. We moeten als samenleving werken aan financiële weerbaarheid.

Richard Weurding
Directeur Verbond van Verzekeraars
11:40

Je neemt als overheid in een crisis als deze stappen, zoals het eerste steunpakket. Die was er voor alle sectoren, voor kleine en grote bedrijven om mensen zoveel mogelijk hun baan te laten houden en ondernemers te steunen. Er zullen helaas ondanks dit brede pakket bedrijven zijn die het niet overleven, dat is het wrange aan deze crisis. Het is onze gezamenlijke opdracht om voor thema financiële kwetsbaarheid veel aandacht te vragen. Het gaat ergens over en maakt veel verschil in het leven van mensen. De enige weg is vooruit.

Wopke Hoekstra
Minister van Financiën
11:38

Ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. Zo ook sportschoolhouder Stefana Boot.

Ze vertelt in een filmpje dat ze er best goed voor stond. Tot het bericht kwam dat sportscholen dicht moesten als gevolg van de coronacrisis. Dat betekent voor haar een flink aantal maanden geen inkomsten. Hier had ze zich niet op kunnen voorbereiden. Financiële kwetsbaarheid doet veel met Stefana, fysiek en mentaal. Ze is hier ondanks het taboe open over en durft hulp te vragen. Stefana roept professionals op tot maatwerk en het bieden van perspectief voor ondernemers om haar door deze moeilijke periode heen te helpen. Ze wil weer graag voor de lange termijn ondernemen.


Roep wat je nodig hebt.
11:35

We zijn hier met professionals uit de publieke en private sector. We moeten onze krachten bundelen.

Martin Suithoff
Directeur Geldfit Nederland
11:34

Martin Suithoff licht de Nederlandse Schuldhulproute toe.

11:33

Jitske Kramer richt het woord tot Martin Suithoff. Martin Suithoff is algemeen directeur van Geldfit. Geldfit is onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute en geeft hulp bij financiële problemen.

Geldfit helpt mensen via een test naar de juiste hulp toe. Van allerlei toeleiders, zoals woningbouwcorporaties en energiebedrijven en verzekeraars. We sluiten aan waar mensen al zijn, zoals een mobiel bankieren app.

Martin Suithoff
Directeur Geldfit Nederland
11:31

Er komt een vraag via de chat binnen. Kunnen ervaringsdeskundigen een verbindende factor zijn om financieel kwetsbaren te helpen? Stella de Swart geeft aan dat ze daarom hier zit, eigenlijk moeten alle professionals een tandem vormen met een ervaringsdeskundige.

11:30

Goed om te zien dat mensen de moed hebben om te vertellen. Zoals Stella vertelde over haar lastige periode. Maak het bespreekbaar en help elkaar.

Wopke Hoekstra
Ministerie van Financiën
11:29

Maatwerk is heel belangrijk, ieder mens is verschillend. Alle problemen zijn niet met elkaar te vergelijken. Bejegening is ook heel belangrijk. Denk na over hoe je als professional in staat bent om naast iemand te gaan staan. We hebben vandaag ook een handreiking voor verzekeraars met tips.

Richard Weurding
Directeur Verbond van Verzekeraars
11:28

Eelco Dubbeling herkent zich in het verhaal van Stella de Swart. Het is belangrijk om hulp te zoeken, maar men vindt het lastig. 

Nederlanders gaan liever naar de tandarts dan dat ze financieel advies vragen. Het is heel belangrijk dat we mensen in hun eigen omgeving heel snel helpen.

Eelco Dubbeling
Directeur Nederlandse Vereniging van Banken
11:27

Hartenkreet van Stella de Swart aan professionals: 

Praat met je vrienden en familie, stap over de schaamte heen en deel je verhaal. Ga naar de gemeente. En oordeel en veroordeel niet. Als je van oordeel oor-deel maakt, dan kun je luisteren en delen.

Stella de Swart
Ervaringsdeskundige
11:26

Ga naar de gemeente, ga naar je huisarts. Praat met mensen, je vrienden en je familie. Dat is het allerbeste om te doen.

Stella de Swart
Ervaringsdeskundige
11:25

Stella de Swart vertelt hoe ze in de schulden terecht kwam. Ze had een mooi leven met een goede baan, maar was samen niet gelukkig. Huis met verlies verkocht, verloor ook haar baan en belandde bij voedselbank. Van loket naar loket: hoe moet je het oplossen, waar kun je wonen? Er zijn experts nodig om je te helpen. Bij een maatschappelijke organisatie vond ze een hulpverlener die echt luisterde.

Je hebt iemand nodig die naar je luistert en je gelooft.
11:20

Jitske Kramer introduceert Stella de Swart. Stella heeft twee kinderen. Ze was vroeger accountmanager maar had veel pech in haar leven en ontvangt nu bijstand. Eerder vertelde ze in Hart van Nederland wat het betekent als je bijstand ontvangt. Dit filmpje wordt afgespeeld. Hierin zegt Stella dat je met bijstand je waardigheid kwijtraakt. Het verhaal van Stella is een verhaal dat ons allemaal kan overkomen. 

Op een gegeven moet je je tranen drogen en moet je door.

Stella de Swart
Ervaringsdeskundige
11:19

Het is belangrijk om ondernemers zo snel mogelijk de weg te wijzen naar hulp.

Jacqueline Zuidweg
Directeur Zuidweg & Partners
11:18

We zien ook dat er allemaal verschillende vragen binnen komen bij banken. Mensen komen met een specifieke vraag, maar er blijkt een vraag achter de vraag te zitten. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: dreig je in problemen te komen, neem dan contact op met je bank. Samen kijken we wat mogelijk is.

Eelco Dubbeling
Directeur Nederlandse Vereniging van Banken
11:15

Het hebben van geldzorgen is onterecht nog een taboe want het kan iedereen overkomen. Kijk maar wat er nu gebeurt door de coronacrisis. Ondanks de vele maatregelen die we als overheid nemen zijn er helaas toch mensen die in de problemen komen. Ook zijn er groepen die al voor de coronacrisis financieel kwetsbaar waren, zoals mensen met een laag en onzeker inkomen en laaggeletterden. Er is niet één oplossing die voor iedereen werkt. Het vraagt dus ook echt om maatwerk, het gesprek online en offline aangaan en eenvoudige communicatie. Financiële educatie helpt. Jong geleerd is oud gedaan.

Wopke Hoekstra
Minister van Financiën
11:13

Er komt via de chat een vraag binnen: Wat zijn de kernoorzaken dat veel mensen geen financiële buffer hebben? Arjan Vliegenthart licht toe dat hier twee oorzaken voor zijn:

  1. Deels zijn het keuzes. Mensen geven hun geld op een bepaalde manier uit en zetten sparen aan het einde van de lijst;
  2. Er is een grote groep mensen voor wie het inkomen het moeilijk maakt om te sparen.

 Dit is een individueel en structureel component.

11:10

Financiële kwetsbaarheid komt nooit alleen, het is een stapeling van dingen die mensen meemaken. In de coronacrisis zijn bijvoorbeeld zelfstandigen met weinig buffer en flexwerkers extra kwetsbaar. Er zijn ook omstandigheden zoals onvoldoende startkwalificatie, laaggeletterdheid, onzeker werk, veel mensen met nauwelijks spaargeld en soms verkeerde keuzes. Wat kunnen we doen? Financiële educatie om verstandige keuzes te bevorderen en goede omstandigheden creëren.

Arjan Vliegenthart
Directeur Nibud
11:10

We moeten mensen op individueel niveau trainen en opleiden om ervoor te zorgen dat ze de juiste keuzes kunnen maken. En onder omstandigheden waarin goede keuzes worden gestimuleerd, en waarbij mensen als ze een verkeerde keuze maken snel worden gevonden en weer op de been worden geholpen.

Arjan Vliegenthart
Directeur Nibud
11:08

Arjan Vliegenthart (directeur van het Nibud) neemt het woord en presenteert het literatuuronderzoek 'Financieel kwetsbaar'.

11:07

Jitske Kramer zegt dat het belangrijk is om zicht te krijgen op groepen die risico lopen. Daarom is het Nibud, partner van Wijzer in geldzaken, gevraagd om een literatuuronderzoek te doen naar financieel kwetsbare groepen. 

11:05

Marijke Honing herkent de zorgen en taboes. Werkenden vinden vaak dat hulp niet voor hen is en leven te lang door op oude voet., zonder hulp te vragen. Ze legt ook uit dat je er juist als werkgever baat bij hebt om werknemers met geldzorgen te helpen.

11:04

Jitske Kramer is geraakt door het filmpje. Ze vraagt aan Marijke Honing, eigenaar van 5 McDonald’s vestigingen, of ze deze schaamte herkent. Marijke Honing ondersteunt medewerkers met schulden.

11:00

Er wordt een filmpje gestart. Hierin vertellen mensen op straat wat voor geldzorgen zij hebben. Sommige mensen hebben door de coronacrisis minder inkomsten. Anderen kampten ook voor de coronacrisis met financiële problemen. Een voorbijganger zegt dat het lastig is om hulp te zoeken.

“Je schaamt je. Ik heb van huis uit geleerd dat je je problemen zelf oplost.”
10:50

Presentator Jitske Kramer geeft het woord aan Hare Majesteit Koningin Máxima. Koningin Máxima is erevoorzitter van Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld.

10:49

Deelnemers kunnen vragen stellen via de chat of antwoorden geven op de poll. De eerste poll is: Vanaf welke plek kijkt u naar dit programma?

Het merendeel kijkt vanaf de thuiswerkplek: 56%.

10:47

Na dit filmpje krijgt Joost Smits (voorzitter van Wijzer in geldzaken) het woord. Hij zegt dat financieel kwetsbaar zijn voor veel mensen de dagelijkse realiteit is.

Joost Smits noemt het ondanks alle steunmaatregelen onvermijdelijk dat mensen de gevolgen van de crisis in hun portemonnee gaan voelen. Dat blijkt ook uit de flitspeiling.

De partners van Wijzer in geldzaken werken met veel energie samen aan allerlei initiatieven om Nederland financieel fit te maken.

Joost Smits
Voorzitter Wijzer in geldzaken

Joost Smits roept de deelnemers op om na te denken over wat zij kunnen doen voor financieel kwetsbare groepen.

10:46

In een kort filmpje vertellen twee voorbijgangers op een markt wat geldzorgen betekenen:

“Soms lig ik er wel wakker van.”
“Het vreet echt aan je.”
“Ik ben ook veel afgevallen.” 
“Het neemt heel veel stress met zich mee.” 
10:45

Jitske Kramer opent de Online platformbijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. 

10:00

Olaf Simonse (hoofd Wijzer in geldzaken) over de Online platformbijeenkomst #Financieelkwetsbaar

09:45

09:30

Vandaag begint om 10.45 uur de online platformbijeenkomst #Financieelkwetsbaar in een nieuwe (economische) werkelijkheid van platform Wijzer in geldzaken. Via dit blog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

De presentatie van de Online platformbijeenkomst is in handen van Jitske Kramer (corporate antropoloog). Te gast zijn onder meer Hare Majesteit Koningin Máxima tevens erevoorzitter van Wijzer in geldzaken, Wopke Hoekstra (minister van Financiën) en Joost Smits (voorzitter Wijzer in geldzaken). Arjan Vliegenthart (directeur van het Nibud) gaat in op het literatuuronderzoek over groepen in een financieel kwetsbare situatie die het Nibud heeft uitgevoerd voor Wijzer in geldzaken. Martin Suithoff vertelt over wat Geldfit doet voor financieel kwetsbaren. Verder deelt Stella de Swart als ervaringsdeskundige armoede en schulden haar ervaringen met geldzorgen.

In het expertpanel nemen naast Wopke Hoekstra ook Marijke Honing (franchisenemer van 5 McDonald’s vestigingen), Eelco Dubbeling (directeur Nederlandse Vereniging van Banken), Richard Weurding (directeur Verbond van Verzekeraars) en Jacqueline Zuidweg (directeur Zuidweg & Partners; begeleider van ondernemers met geldproblemen) zitting.

06:00

Vanmorgen is ons persbericht over financieel kwetsbare groepen uitgegaan: 

Financieel kwetsbare groepen extra geraakt door coronacrisis
Tweederde van laagbetaalde zzp’ers en flexwerkers ervaart financiële stress door Covid-19.

Persbericht: Financieel kwetsbare groepen extra geraakt door coronacrisis

Tweederde van laagbetaalde zzp’ers en flexwerkers ervaart financiële stress door Covid-19

#Financieelkwetsbaar

Gebruik de # in je social media posts.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor professionals