U bent hier:Home>Zorgverzekering>Veranderingen in je zorgverzekering in 2022
Thema Zorgverzekering

Veranderingen in je zorgverzekering in 2022

Wat verandert er in 2022 aan je zorgverzekering en je zorgkosten? De veranderingen op een rij.


De zorgpremies gaan omhoog

De premies voor de zorgverzekering gaan op 1 januari 2022 omhoog. Met hoeveel de premie stijgt, hangt af van de zorgverzekeraar. Bij de ene zorgverzekeraar gaat de premie met een paar euro omhoog. De andere verzekeraar rekent tot bijna €9 per maand meer. Ga na met welk bedrag je premie stijgt. En kijk of een andere verzekeraar goedkoper is.

De collectiviteitskorting blijft 5% in 2022

In 2020 ging de maximale korting voor een collectieve zorgverzekering omlaag naar 5%. Ook in 2022 geldt een maximale korting van 5%. De verwachting is dat deze korting in 2023 helemaal verdwijnt.  


Meer zorgtoeslag voor lagere inkomens

Voor mensen met een laag inkomen gaat de zorgtoeslag omhoog. Alleenstaanden krijgen er tot € 48 op jaarbasis bij, meerpersoonshuishoudens gaan er maximaal € 60 op jaarbasis op vooruit. Of je recht hebt op zorgtoeslag hangt af van je inkomen. Daarbij gaat het om je verzamelinkomen. Dit is je inkomen na aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Via de link hieronder kun je berekenen of je recht hebt op zorgtoeslag. 


Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gaat omlaag

Via je loon of (pensioen)uitkering betaal je een inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. Zzp'ers betalen dit via een aparte aanslag. In 2022 daalt de premie iets. Werknemers en uitkeringsgerechtigden betalen 6,7% (dat was in 2021 7,0%). Ondernemers en gepensioneerden betalen 5,45%  in plaats van 5,75%.


Verbeteringen in het basispakket

De overheid stelt het basispakket voor de zorgverzekering vast. Er zijn in 2022 enkele verbeteringen en aanpassingen:

  • Een vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie.
  • Het declareren van electriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning thuis.
  • Een vergoeding voor een aantal behandelingen om te herstellen van corona, zoals logopedie en ergotherapie. Let op! Deze aanpassing is tijdelijk tot 1 augustus 2022.


Het verplicht eigen risico blijft € 385

Het blijft ook zo dat je voor sommige vormen van zorg geen eigen risico betaalt. Een bezoek aan de huisarts valt bijvoorbeeld niet onder het eigen risico. Hetzelfde geldt voor zorg van een verloskundige. Krijg je een nota voor het eigen risico en kun je het bedrag niet in een keer betalen? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Vaak kun je een betalingsregeling treffen.