U bent hier:Home>Over ons>Erevoorzitter Koningin Máxima

Over de erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken Koningin Máxima

Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld.

Koningin Máxima spreekt onder meer als speciaal adviseur van het platform met belanghebbenden over de manier waarop verantwoord financieel gedrag kan worden vergroot. Daarnaast is zij regelmatig aanwezig bij evenementen en bijeenkomsten van het platform en houdt zij toespraken over het belang van goed leren omgaan met geld.

Bevorderen van financiële fitheid

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen. Uit verschillend onderzoek blijkt dat veel Nederlanders - jong en oud - moeite hebben om hun financiële situatie in kaart te brengen en grip te houden op hun financiën.

Vooruit kijken

Volwassenen worden geconfronteerd met levensgebeurtenissen als een huwelijk of geregistreerd partnerschap, het krijgen van kinderen, of pensionering die consequenties hebben voor hun financiële situatie. Vooruit kijken kan helpen om de juiste financiële afwegingen te maken en om eventuele financiële schokken op te kunnen vangen.

De basis

Volgens Wijzer in geldzaken ligt de basis van verantwoord financieel gedrag op drie terreinen: management van geld, financiële planning, en het bewust nemen van beslissingen over financiële producten. Verantwoord financieel gedrag op het ene terrein betekent overigens niet dat dit ook automatisch zo is op het andere. Wat kinderen betreft pleit Wijzer in geldzaken ervoor dat zij al op jonge leeftijd leren omgaan met geld, ‘jong geleerd is oud gedaan’ is het motto. Hierin is een rol weggelegd voor de ouders, het onderwijs en de kinderen zelf.

Activiteiten van het platform

Het platform organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor diverse doelgroepen. Koningin Máxima is hier als erevoorzitter regelmatig bij betrokken. Zo initieerde zij in 2010 de nationale Week van het geld voor het basisonderwijs. Tijdens deze week geven professionals lessen en workshops aan kinderen over het goed leren omgaan met geld. De Pensioen3daagse is een ander jaarlijks terugkerend project van Wijzer in geldzaken. Op deze pagina staat een overzicht van de activiteiten van Koningin Máxima als erevoorzitter van Wijzer in geldzaken. Wijzer in geldzaken is met een aantal andere partners ook nauw betrokken bij Financieel fitte werknemers. Financieel fitte werknemers stimuleert werkgevers om verantwoord financieel gedrag bij hun werknemers te bevorderen. 

Internationaal

Koningin Máxima zet zich zowel in Nederland als in het buitenland in voor de ontwikkeling van financiële vaardigheden en financiële educatie, verbetering van de toegang tot financiële diensten en consumentenbescherming op het gebied van financiële producten.

Nederlands Comité voor Ondernemerschap

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap dat is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf. Elk jaar geeft het Comité een trendanalyse uit met het Jaarbericht Staat van het MKB. Het Comité is in 2011 opgericht als vervolg op de Raad voor Microfinanciering. Koningin Máxima was van 2007 tot 2011 lid van de Raad. 

VN

Sinds 2009 is Koningin Máxima speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In deze functie pleit zij wereldwijd voor goede toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, pensioenen en leningen om armoede te verminderen en de economische ontwikkeling van mensen en kleine bedrijven mogelijk te maken. Koningin Máxima is ook erevoorzitter van het mondiale partnerschap voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (Global Partnership for Financial Inclusion, GPFI) van de G20. 

U bent hier:Home>Over ons>Erevoorzitter Koningin Máxima