Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema
27 september 2018

Wijzer in geldzaken zet financiële educatie expertise in voor kiesgroeplanden

Wijzer in geldzaken zet haar kennis en expertise in voor een vijfjarig programma voor zeven kiesgroeplanden (Bulgarije, Kroatië, Georgië, Macedonië, Moldavië, Montenegro en Roemenië).

Nederland vertegenwoordigt deze landen in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Doel van het project is om deze landen door technische assistentie te ondersteunen bij de opzet en uitvoering van nationale programma’s op het terrein van financiële educatie. Wijzer in geldzaken werkt hierbij nauw samen met de OESO.
Het project wordt gefinancierd door het kiesgroepprogramma van het Ministerie van Financiën.

Startbijeenkomst op 28 september in Den Haag

De startbijeenkomst van het project waaraan de zeven kiesgroeplanden deelnemen vindt plaats op 28 september in Den Haag. De landen worden onder andere vertegenwoordigd door hun president van de centrale bank, plaatsvervangende ministers van Financiën en Onderwijs en financiële toezichthouders uit deze landen. De bijeenkomst  wordt geopend door thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën Christiaan Rebergen.

Nederlandse aanpak is internationaal voorbeeld

Wijzer in geldzaken is actief lid van het International Network on Financial Education (INFE) van de OESO. De Nederlandse aanpak van financiële educatie - waarbij overheid, financiële sector en maatschappelijke organisaties samenwerken in een platform met een gezamenlijke aanpak en een gezamenlijk merk - wordt internationaal als voorbeeld gezien. Het vijfjarig programma is onderdeel van het kiesgroepprogramma van het ministerie van Financiën dat werkt aan versterking van de financiële functies van de kiesgroeplanden. 

Noot voor de redactie:

Meer informatie over dit bericht:
Joost de Bree: 06 474 08 065
Judith van Essen: 06 556 92 949
 pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld.

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. Voor meer informatie: www.wijzeringeldzaken.nl

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Zoek in pers
Zoek op onderwerp
Zoek op periode