Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
U bent hier:Home»Pers»Pilots Wijzer in geldzaken Geldloket in mei van start
thema
04 februari 2012

Pilots Wijzer in geldzaken Geldloket in mei van start

Veel mensen hebben moeite om hun weg te vinden in de hoeveelheid financiële informatie en tools op internet. De informatie is bovendien vaak niet op maat gesneden. Wijzer in geldzaken heeft daarom in 2011 geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn voor een aantal pilots met fysieke Geldloketten, waarbij de bezoeker wordt geholpen met vragen over geldzaken. Minister de Jager kondigde dit project eerder aan tijdens een debat in de Tweede Kamer. In mei 2012 starten twee pilots in samenwerking met Stadsring51 in Amersfoort en het Juridisch Loket in Den Bosch.

Voorlichting, praktische assistentie en doorverwijzing
Het doel van de pilots is te kijken in hoeverre er bij consumenten behoefte is aan een fysiek loket voor vragen over geldzaken. Daarnaast wordt er bekeken hoe het beste in deze behoefte kan worden voorzien. De voornaamste activiteiten van het Wijzer in geldzaken Geldloket zijn voorlichting en praktische assistentie (zoals checklists en brochures) bij vragen over geldzaken. Indien nodig wordt doorverwezen naar relevante (lokale) instanties. Centrale thema's zijn: "regel je pensioen", "uit elkaar gaan", "huren of kopen?" en "rondkomen".

Geen financieel advies
Het Wijzer in geldzaken Geldloket geeft nadrukkelijk geen financieel advies (zoals benoemd in de Wet Financieel Toezicht) aan de bezoekers en verkoopt geen producten of diensten. Ook schuldhulpverlening valt niet binnen het bereik van het loket. De primaire dienstverlening van het Geldloket betreft voorlichting, is een aanvulling op het huidige aanbod en zal geen bestaande diensten vervangen. Doel is om iedereen, die vragen heeft over geldzaken en daarover meer informatie wil hebben, op weg te helpen. Hiermee wordt de financiële redzaamheid van de consument vergroot.

Twee pilots samen met lokale instanties
Er wordt samengewerkt met lokale instanties vanwege hun kennis en netwerk. Er gaat één pilot van start samen met Stadsring51 in Amersfoort en één pilot samen met de vestiging van het Juridisch Loket in Den Bosch:

In opdracht van de Gemeente Amersfoort helpt Stichting Stadsring51 de inwoners van Amersfoort gratis bij financiële en sociaal juridische problemen. Daarnaast heeft Stadsring51 een belangrijke preventieve taak. Het Wijzer in geldzaken Geldloket past binnen hun streven om meer aandacht te besteden aan preventie en zelfredzaamheid.

Het Juridisch Loket helpt gratis bij juridische vragen. De 300 juristen geven gratis informatie en advies. Hun klanten kunnen terecht op één van de 30 vestigingen, het Juridisch Loket bellen, mailen of de Rechtwijzer raadplegen (www.rechtwijzer.nl). De problemen waar hun klanten mee te maken hebben, bevatten vaak ook een financiële component. Het Wijzer in geldzaken Geldloket krijgt een aparte balie binnen de vestiging van het Juridisch Loket in Den Bosch, waar mensen verder kunnen worden geholpen.

Pilots duren één jaar
De pilots van het Wijzer in geldzaken Geldloket lopen gedurende één jaar. Na deze periode wordt er bekeken of en zo ja, in welke vorm er behoefte is aan deze manier van voorlichting en of een mogelijk vervolg haalbaar en wenselijk is.

Zie ook: veelgestelde vragen over het Wijzer in geldzaken Geldloket

--------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken vertegenwoordigt ruim 40 organisaties die hun krachten bundelen om de consument 'wijzer in geldzaken' te maken. Zij zetten zich in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties samenwerken. H.K.H. Prinses Máxima is sinds september 2010 erevoorzitter van het platform.

Over Stadsring51
Stichting Stadsring51 biedt sociaal juridische dienstverlening en financiële hulpverlening. Bij vragen over bijvoorbeeld belastingen, uitkeringen of huurtoeslag kunnen inwoners uit Amersfoort bij Stadsring51 terecht. Bij financiële problemen of als die dreigen te ontstaan, kan Stadsring51 ook adviseren. Van maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur kunnen Amersfoorters voor gratis advies terecht op het spreekuur.

Over het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket is een onafhankelijke, publieke dienstverlener die iedereen met een juridische vraag goed, snel en gratis helpt. We zijn erop gericht om iedereen op een betrokken en vertrouwelijke manier gratis juridische informatie en advies te verstrekken. U kunt hiervoor terecht op onze website, bellen (0900-8020 € 0,10 p/m), chatten, mailen of langskomen op een van onze 30 vestigingen door het hele land. Onze 300 hooggekwalificeerde, juridische medewerkers staan garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Meer informatie

  Noot voor de redactie:

  Meer informatie over dit bericht:
  Henriette Raap-Scheele: 06 183 045 10 
  pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld.

  Over Wijzer in geldzaken
  Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. 

  Het platform organiseert jaarlijks de Week van het geld. In 2017 vindt deze week plaats van 27 tot en met 31 maart. Lees meer op www.wijzeringeldzaken.nl en www.weekvanhetgeld.nl

  Zoek in pers
  Zoek op onderwerp
  Zoek op periode