Pensioen3daagse Wijzer in Geldzaken 12, 13 en 14 november 2024
een initiatief van
Wijzer in geldzaken
U bent hier:Home>Pensioen3daagse>PensioenWegwijzer>2021>Experience-Lab.rtd

Visma Idella: Experience Lab

In het nieuwe pensioenstelsel komen meer risico's bij jou als individu te liggen en het Experience Lab geeft je inzicht in deze risico's. De beleggingspot is van iedereen en het rendement moet verdeeld worden. Wat zijn de effecten van de rendementsverdelingsregels voor mij? Wat zijn de effecten van de overgang van de oude naar de nieuwe regeling en wat zijn de effecten als het goed of slecht gaat op de beurs? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Lab.

Wat is Experience Lab

Het Experience Lab is een online omgeving die je in 2021 laat ervaren hoe het nieuwe pensioencontract (de solidaire premieregeling), dat wordt geïntroduceerd in de Wet Toekomst Pensioenen, in de praktijk gaat werken als het eenmaal is ingevoerd in 2023 of later. De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) gaan nu samen met jouw pensioenfonds kiezen welk pensioencontract het best bij jou en de andere pensioendeelnemers past. Om deze keuze te maken kan het pensioenfonds in het Lab voor de deelnemer verschillende solidaire premieregelingen tot in detail inrichten en beleven. Ook kun je in het Lab meerdere solidaire premieregelingen samenstellen en vergelijken met de huidige middelloonregeling. Het systeem rekent vervolgens de essentie van het nieuwe contract voor je door en presenteert de uitkomsten voor jouw situatie op een portaal. In het Experience Lab wordt een aantal kalenderjaren gesimuleerd om zo het effect van verschillende scenario's aan den lijve te ondervinden, ook met terugwerkende kracht! Denk bijvoorbeeld aan belangrijke momenten in het leven, zoals ontslag, overlijden of met pensioen gaan.

Wat is het doel van Experience Lab

Het Experience Lab draait om het opdoen van kennis over het nieuwe pensioencontract en de effecten op jouw portemonnee later. Dit met het doel om tot relevante en transparante communicatie over pensioen en risico's te komen en daarmee tot betere pensioenkeuzes.

Voor wie is Experience Lab

Het Experience Lab biedt deelnemers en het pensioenfonds een online omgeving om met elkaar in gesprek te gaan over het nieuwe pensioencontract en over de beleving van de risico's voor de deelnemer. Op dit moment doen 10 pensioenfondsen en hun deelnemers mee maar het Lab is toepasbaar binnen de gehele pensioenbranche en kan tegen een geringe vergoeding (dekking van de vaste kosten) worden gebruikt.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renée Bies van Visma Idella.

U bent hier:Home>Pensioen3daagse>PensioenWegwijzer>2021>Experience-Lab.rtd